Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов  

2015-жылдын 24-апрелинде Эл аралык валюта фондунун акча-кредит саясаты жана макроэкономикалык модель түзүү маселелери боюнча техникалык миссиясынын мүчөлөрү Мейр Соколер (Mr. Meir Sokoler) жана Агнеш Хорват (Ms. Agnes Horvat) менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Улуттук банкта экономикалык саясатка талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана болжолдоолор системасын колдонууга киргизүүнүн натыйжалары, ошондой эле ушул системаны өнүктүрүүнүн алкагында андан аркы иш багыттары талкууга алынган.  

Төмөнкү алмашуу бюролору лицензияларга ээ болду: 

 

1. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Саясат» ЖЧКсына 2015-жылдын 20-апрелинде № 5247 лицензия берилди. Алмашуу бюросу № 3245 каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Чүй областы Сокулук айылы, Фрунзе атындагы көчө 165.  

2. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Кунгурова» ЖЧКсына 2015-жылдын 22-апрелинде № 5248 лицензия берилди. Алмашуу бюросу №3246 каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Жибек-Жолу көчөсү 166. 

3. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Аслан-Бектур» ЖЧКсына 2015-жылдын 22-апрелинде № 5249 лицензия берилди. Алмашуу бюросу № 3247 каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Курманжан Датка атындагы көчө 169-үй. 

4. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Кут-Аделя» ЖЧКсына 2015-жылдын 22-апрелинде № 5250 лицензия берилди. Алмашуу бюросу № 3248 каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Патрис Лумумбы атындагы көчө № 54 б, "Кудайберген" рыногу. 

5. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «АЛЬНУР» ЖЧКсына 2015-жылдын 22-апрелинде № 5251 лицензия берилди. Алмашуу бюросу № 3249 каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Жибек- Жолу проспектиси 251. 

 

Банктар аралык төлөмдөр  Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

Банктар аралык төлөмдөр системасы, бардыгы болуп 

Банктар аралык төлөмдөр системасы, бардыгы болуп 

Банктар аралык төлөмдөр системасы, бардыгы болуп 

Клиринговая система 

Гроссовая система 

көлөмү

сом 

көлөмү

сом 

көлөмү

сом 

көлөмү

сом 

көлөмү

сом 

количество, 

штук 

 

2015-жылдын 20-апрельден 24-апрельге кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси  

24 401 933 766,98 

58 667 

1 446 792 990,21 

53 732 

22 955 140 776,77 

4 935 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

5,9 

91,6 

94,1 

8,4 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун  таза позициялары 

0,1 

1,4 

1,2 

1,6 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

6,9 

7,8 

15,8 

8,4 

6,3 

0,9 

БКга түшкөндөр 

9,8 

54,5 

22,2 

59,2 

9,1 

3,3 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,02 

0,4 

0,4 

0,5 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,1 

3,0 

1,3 

3,3 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси  

33 611 340 313,91 

62 355 

1 701 068 896,63 

56 990 

31 910 271 417,28 

5 365 

 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү  

Абсолюттук мааниси  

-9 209 406 546,93 

-3 688 

-254 275 906,42 

-3 258 

-8 955 130 640,51 

-430 

-27,4 

-5,9 

-14,9 

-5,7 

-28,1 

-8,0 

 

 

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

17.04.2015 

24.04.2015 

Чыгарылган карттардын жалпы саны    

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

403 273 

406 857 

 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда   

- соода түйүндөрүндө   

 

1509 

791 

718 

 

1516 

793 

723 

Банкоматтардын саны  

435 

436