Кайта келүү

 Конъюнктура: 30 март - 3 апрель


Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 11 пайыз деңгээлинде өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2015-жылдын 30-мартында эсептик чен өлчөмүн 11 пайыз деңгээлинде өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алган. Экономикалык абалга талдап-иликтөөлөр бир жагынан керектөө баа индексинин өсүш арымынын басаңдашын көрсөткөн болсо, экинчи жагынан өлкөнүн экономикалык өнүгүшү мурдагыдай эле, тышкы факторлордун таасиринин астында түптөлгөндүгүн көрсөткөн. Март айынын орто ченине карата абал боюнча инфляция жылдык мааниде алганда 10,5 пайыздан 2014-жылдын акырына 8,6 пайызга чейин төмөндөгөн. 2015-жылдын январь-февраль айларында экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү (9,5%) «Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканасындагы өндүрүш көлөмүнүн өсүшү менен шартталган. ИДӨнүн реалдуу өсүш арымы “Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканасын эске албаганда 3,8 пайызды түзгөн. Негизги соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдө орун алган экономикалык жагдай тышкы соода жана акча которуулар каналдары аркылуу өлкөбүздүн экономикалык өсүш арымынын басаңдашына таасирин тийгизүүдө, ошондой эле валюта рыногуна карата жогорку басым да сакталып турууда.  

Улуттук банк өлкө экономикасынын абалына мониторинг жүргүзүү ишин улантат жана мыйзам аркылуу аныкталган мандатка ылайык, инфляцияны орто мөөнөткө каралган келечекте 5-7 пайыз деңгээлинде сактап турууга багытталган акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын колдонууга ниеттенүүдө, алар Улуттук банктын Акча-кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган негизги багыттарында аныкталган.  

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмүнө тиешелүү маселе кароого алынуучу кийинки отурум 2015-жылдын 27-апрелине пландаштырылган.  

 

Улуттук банк коммерциялык банктарга чет өлкө валютасын сатуу үчүн чектөөлөрдү киргизген эмес 

 

Улуттук банк коммерциялык банктарга нак чет өлкө валютасын сатууга чектөөлөрдү киргизген эмес жана мындай чектөөлөрдү киргизүүнү сунуш кылган эмес.   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коммерциялык банктар чет өлкө валютасын алмаштыруу операцияларын жүргүзүү шарттарын, б.а. сатып алуу/сатуу курсун, көлөмүн белгилөөнү өз алдынча ишке ашырышат. Мындай учурларда жөнгө салуучу тарабынан чектөөлөрдүн киргизилиши каралган эмес, бул Кыргыз Республикасынын “Чет өлкө валютасындагы операциялар жөнүндө” мыйзамына ылайык келет. 

Улуттук банк дайыма ички сыяктуу эле, тышкы финансы рынокторунда орун алган абалга көз салып турат. Ал эми зарылчылык келип чыккан учурда, Улуттук банк тиешелүү чараларды колдонушу мүмкүн.    

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы: Биз өлкөбүздүн валюта рыногундагы абалына контролдук жүргүзүп жатабыз 

 

2015-жылдын 26мартында "Кабар" маалымат агенттигинде Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш менен Экономика башкармалыгынын начальниги Сейилбек Урустемовдун катышуусу менен пресс-конференция өткөрүлгөн. Жетекчиликтин журналисттер менен болгон жолугушуусунун темасы валюта рыногунда орун алган абалга арналган.  

Төраганын орун басары Нурбек Жеңиш жарандарды чет өлкө (америка) валютасына карата ашкере суроо-талапты жаратпоого чакырган. 

"Мен баардыгыңыздарды ызы-чууга алдырбай, андан алыс болууга чакырам. Анткени Улуттук банк валюта рыногундагы жагдайга үзгүлтүксүз талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүп, тартыштыктын ордун жабуу үчүн интервенцияларды жүргүзүүгө даяр экендигин жана мындай жагдай байкоого алынгандыгын белгилеп кеткен. 

Нурбек Жеңиш маалымдагандай эле, Улуттук банк 2015-жыл башынан тартып 153,3 миллион доллар суммасында тогуз интервенцияны жүзөгө ашырган. Алсак, 25-мартта 11,4 миллион долларга жана 24-март күнү 8,4 миллионго жакын долларды саткан. Өлкөнүн алтын түрүндө валюта камдары бүгүнкү күнү 1,76 млрд долларды түзөт. Нурбек Жеңиш, улуттук валютанын нарксызданышынын себептери тууралуу суроого жооп берип жатып, үстүбүздөгү жылдын 25-мартына чейин сомго карата АКШ доллар курсу бир доллар үчүн 58,8956 сомдон 62,8291 сомго чейин 6,68% өскөн. Америка валютасынын өсүшүн бир жагынан сезондук фактордон улам ага карата жогорку суроо-талаптын сакталып турушу, экинчи жагынан валюта рыногунда чет өлкө валютасынын сунушунун азайышы менен түшүндүрүүгө болот. Негизинен суроо-талап импорт, анын ичинде күйүүчү майлоочу материалдар, электр энергиясы жана башка керектөө товарлары үчүн контрактыларды төлөө жүргүзүү зарылчылыгы менен шартталган. Мындан тышкары, Кыргызстандын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүндө АКШ долларын бекемдөө боюнча жалпы дүйнөлүк тенденцияны калыптандырган АКШ Федералдык резерв системасынын саясатынын өзгөрүшү, Россияга карата Батыш өлкөлөрү менен АКШ тарабынан санкциялардын киргизилиши, мунайга баалардын кыйла төмөндөшү, Украинада саясий жагдайдын орун алышы, ошондой эле АКШ Федералдык резерв системасынын эсептик ченди жогорулатууга карата рыноктогу күтүүлөр жана Европа борбордук банкынын сандык жеңилдетүүнү ишке киргизиши сыяктуу тышкы факторлор валюта курсунун өзгөрүүсүнө таасир эткен.  

Төраганын орун басарынын айтуусу боюнча үстүбүздөгү жылдын 25-мартына чейин АКШ доллары еврого карата 8,9%, британия фунту 2,9%, австралия доллары 2,5%, белоруссия рубли 22,4%, молдавия лейи 19,8%, тажик сомони 7,9%, түркмен манаты 22,8%, түрк лири 8,4%, армян драмы 0,04%, азербайжан манаты 33,7% бекемделген болсо, ал эми швейцария франкына 4,3% жана япония йенасына карата 0,7% нарксызданган.  

Нурбек Жеңиш белгилеп кеткендей, бүгүнкү күндө банк сектору 75 миллион нак долларды кошо алганда 307 миллион долларга ээ. Ошондой эле, "Жакынкы эле убакыт ичинде коммерциялык банктардын жетекчилери менен жолугушуу өткөрдүк. Жолугушууда учурда орун алып жаткан валюта рыногундагы жагдай жана аларды чечүү жолдору талкууга алынды", - деп сөзүн аяктаган.  

Толук маалымат берилгенден кийин пресс-конференциянын катышуучуларына Улуттук банктын өкүлдөрүнө суроо берүү мүмкүнчүлүгү берилип, алар айрыкча Улуттук банк тарабынан валюта рыногундагы жагдайды турукташтыруу үчүн көрүлүүчү чаралар, коммерциялык банктар тарабынан калкка чет өлкө валютасында кредиттерди берүүгө чектөөлөр, алмашуу бюролорду жабууну талап кылган мыйзам долбоору ж.б. жөнүндө суроолорду беришкен.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы №58/9 токтомуна ылайык, ушул токтом күчүнө кирген учурда өз ишин жүзөгө ашырган “Төлөм системасынын оператору” жана “Төлөм уюму” аныктамасына кирген юридикалык жактар, токтом күчүнө киргенден (2015-жылдын 9-февралы) кийинки эки ай ичинде төлөм системасынын операторунун жана төлөм уюмунун ишин жүзөгө ашырууга лицензия алуу үчүн тиешелүү документтерди тапшырууга милдеттүү экендигин Улуттук банк билдирет. Белгиленген мезгил өткөндөн кийин ишти лицензиясыз жүзөгө ашыруу Кыргыз Республикасынын мыйзам талабын бузууга жол берүү болуп саналат.  

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” мыйзамынын 15-беренесине ылайык төмөнкү иштин түрлөрү лицензияланууга тийиштүү

 

· 27-пункт, маалыматтык технологияларга жана электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү жүргүзүү ыкмаларына негизделген төлөм системалары аркылуу өзүнүн ишинин натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү үчүнчү жактардын пайдасына кабыл алуу жана эсептерди жүргүзүү боюнча кызматтарды көрсөтүү;  

· бул процессингдик, клирингдик борбордун төлөм системасынын катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептери боюнча финансылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштетүү жана берүү боюнча кызматтарды көрсөтүү

Лицензияны алууга карата талаптар Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы №58/9 токтому менен бекитилген “Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө” жободо белгиленген жана бул Улуттук банктын расмий сайтынын “Улуттук банктын ченемдик актылары/Төлөм системасы” деп аталган бөлүгүндө жайгаштырылган.  

 

Акча которуу тууралуу маалымат  

Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине ылайык (Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы № 34/10 токтомуна ылайык киргизилген өзгөртүүлөр) «Xpress Money»  «Xpress Money Services Limited» акча которуулар системасынын оператору 2015-жылдын 30-мартында 1033300315 каттоо номеринде өлкө аймагында акча которуулар системасы боюнча кызматтарды сунуштаган операторлордун реестринде катталган.  

 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

 

1. «Даникулова» ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2015-жылдын 31-мартында № 5230 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу 3227 номеринде каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кулиев атындагы көчөсү 86/1 дареги боюнча жайгашкан. 

2. «АСЭМ и ко» ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2015-жылдын 3-апрелинде № 5231 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу 3228 номеринде каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн-Сяопин атындагы көчөсү 2-үй 12-батир. 

3. «Гамма Компани» ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2015-жылдын 3-апрелинде № 5232 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу 3229 номеринде каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Тынчтык пр. 16  

 

 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна берилген күбөлүктөр/лицензиялар жокко чыгарылган/кайтарылып алынган: 

 

 

1. МКК «BJ» («Би Жей») ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/2 токтомуна ылайык 2011-жылдын 25-мартындагы № 350 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жаш Гвардия бул. , 27-417

2. МКК «ЗА-кредит» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/3 токтомуна ылайык 2011-жылдын 20-октябрындагы № 403 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Чүй областы, Чүй районунун Чүй айылы Совет көч. 185

3. МКК «РАХАТ» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/4 токтомуна ылайык 2012-жылдын 10-апрелиндеги № 447 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Чүй областы, Сокулук районунун Шопоков шаары, Машиностроительная көч., 31-үй, номерсиз

4. МКК «Беймарал» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/5 токтомуна ылайык 2012-жылдын 27-августундагы № 467 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Джал-29 кичи району, 9-12

5. МКК «БЕРК КАПИТАЛ» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/6 токтомуна ылайык 2009-жылдын 10-ноябрындагы № 249 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Джал-23 кичи району 13-үй, 54-батир

6. МКК «ГлавКредит» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/7 токтомуна ылайык 2012-жылдын 26-январындагы № 427 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Раззаков атындагы көчөсү 7

7. МКК «Аракет-кредит» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/8 токтомуна ылайык 2011-жылдын 12-июлундагы № 384 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Чүй областы, Чүй районунун Совет айылы Восточная көч., № 3

8. МКК «БРАТКО» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/9 токтомуна ылайык 2008-жылдын 3-июнундагы № 137 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Калык Акиев атындагы көч., 57-үй, 1-2-батир

9. МКК «Восток-Финанс» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/10 токтомуна ылайык 2011-жылдын 22-февралындагы № 344 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Коллективная көч.16

10. МКК «SHELBI» (ШЕЛБИ) ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/11 токтомуна ылайык 2012-жылдын 30-январындагы № 429 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 11-кичи району, 22-63

11. Ислам МКК «Ислам микрофинанс» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/12 токтомуна ылайык 2012-жылдын 5-сентябрындагы № 468 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы көч. 14

12. МКК «ДАТИК» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/13 токтомуна ылайык 2004-жылдын 17-майындагы № 19 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Тимирязев атындагы көч., 13-үй, 81-батир

13. МКК «Береке-Байлык» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/14 токтомуна ылайык 2008-жылдын 8-августундагы № 150 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Ак-Босого" жаңы конушу Чуй-6 көч., 19

14. МКК «СОМОВ» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/15 токтомуна ылайык 2009-жылдын 30-июнундагы № 219 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чүй пр.,126-үй, 2-батир

15. МКК «Мост Бизнес Капитал» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/16 токтомуна ылайык 2008-жылдын 16-октябрындагы № 163 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Джал-23 кичи району, 33-3

16. МКК «ЭлКут» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/17 токтомуна ылайык 2011-жылдын 29-сентябрындагы № 398 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Симферопольский көч., 55

17. МКК «Кут Толсун» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/18 токтомуна ылайык 2007-жылдын 20-июлундагы № 83 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 7-кичи району Орто-Сай базары "Zima Letto" имараты, администрация

18. МКК «Кредит Сервис» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/19 токтомуна ылайык 2009-жылдын 9-июлундагы № 226 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Орто-Сай айылы, Иманалиев атындагы көч, 210 "а"

19. МКК «АЛМИР КРЕДИТ» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/20 токтомуна ылайык 2010-жылдын 30-декабрындагы № 332 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 5-кичи району 71-43

20. МКК «АМАНАТ-КАЗЫНА» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/21 токтомуна ылайык 2007-жылдын 25-декабрындагы № 104 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Буденный көч., 243

21. МКК «БЕКБОЛ» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/22 токтомуна ылайык 2007-жылдын 3-октябрындагы № 97 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Чүй областы, Кара-Балта шаары, Пушкин атындагы көч.7-үй, 7-батир

22. МКК «АЛЬФА ФИНАНС КАПИТАЛ» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/23 токтомуна ылайык 2011-жылдын 2-февралындагы № 338 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Үсөнбаев атындагы көч., 106-703

23. МКК «Капиталъ» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/24 токтомуна ылайык 2010-жылдын 7-майындагы № 288 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары "Дордой"-Мурас-Спорт" базары, 14-өтмөк, 1409/18-контейнер

24. МКК «КУТУЧА» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/25 токтомуна ылайык 2008-жылдын 6-фералындагы № 108 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чүй пр. 230, 8-кабат ("Берекет” Бизнес борбору)

25. МКК «ЦентрКредит» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/26 токтомуна ылайык 2011-жылдын 17-майындагы № 368 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары 6-кичи району, 38/1-20

26. МКК «Союз-КРЕДИТ» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/27 токтомуна ылайык 2012-жылдын 23-апрелиндеги № 451 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Токтогул атындагы көч., 93-104

27. МКК «Кооператив кредит» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/28 токтомуна ылайык 2009-жылдын 12-ноябрындагы № 250 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Турусбеков атындагы көч., 88/1

28. МКК «Прогресс» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/29 токтомуна ылайык 2011-жылдын 28-июлундагы № 390 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары,Чүй пр. 230, 7-кабат, 8-каб.

29. МКК «JOHN & CO» (ДЖОН и Компани) ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/30 токтомуна ылайык 2009-жылдын 8-апрелиндеги № 204 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Елецкий тар көч., 63/1

30. МКК «КЭШИН» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/31 токтомуна ылайык 2010-жылдын 17-мартындагы № 280 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 10-кичи району 34-үй

31. МКК «Акниет» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/32 токтомуна ылайык 2012-жылдын 14-февралындагы № 434 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чүй пр., 230, 8-кабат

32. МКК «Гавань-Кредит» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/33 токтомуна ылайык 2006-жылдын 5-сентябрындагы № 56 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Киев көч., 107, 315-бөлмө

33. МКК «Ак Пейил-Берекел» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/34 токтомуна ылайык 2006-жылдын 28-мартындагы № 48 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Манас атындагы көч. 22/2

34. МКК «Кыргызайылтраст» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/35 токтомуна ылайык 2003-жылдын 4-апрелиндеги № 1 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен шаары, С. Садыков атындагы көч., 48-үй

35. МКК «Бай-Тугол» ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 26-мартындагы № 10/36 токтомуна ылайык 2011-жылдын 26-январындагы № 335 күбөлүгү. Юридикалык дареги: Нарын обл., Ат-Башы р/н, Ат-Башы айылы Чатыр-Көл көч. номерсиз (Жалал-Абад областы, Тогуз-Торо районунун Казарман айылы, Ороков атындагы көч., 13)  

36. "Юни-Транс Сервис" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 27-ноябрында берилген №5114 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош шаары, А. Навои атындагы көч. номерсиз (багыты "Келечек" базары). 

37. Жеке ишкер Бухта Юлия Александровнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 24-апрелинде берилген № 4924 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Байтик Баатыр атындагы көч.,1-23-үй. 

 

38. ФК «Де-юре» кредиттик союзга нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2001-жылдын 3-декабрында берилген № 316 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары Ленин атындагы көч. 78. 

 

39. Жеке ишкер Асанова Гюльнара Орозбаевнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 5-июлунда берилген №5000 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Горький атындагы көч., 27/1-үй, "Вефа" соода борбору; 

 

40. Жеке ишкер Колбай уулу Саламатка нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 8-июлунда берилген № 4976 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Абдрахманов атындагы көч., 144 

 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

системасы,  

бардыгы болуп 

Анын ичинде 

Клиринг системасы  

Гросс системасы  

көлөмү

сом 

саны

даанасы 

көлөмү

сом 

саны

даанасы 

көлөмү

сом 

саны

даанасы 

2015-жылдын 30-марттан тартып 3-апрелди кошо алгандагы мезгил аралыгында көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси 

32 515 121 457,84 

68 617 

2 093 534 110,34 

61 738 

30 421 587 347,50 

6 879 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%) 

100,0 

100,0 

6,4 

90,0 

93,6 

10,0 

анын ичинде (%) : 

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун таза позициялары  

0,1 

1,4 

2,0 

1,6 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

13,8 

12,8 

36,1 

14,1 

12,2 

0,7 

БКга түшкөндөр 

6,9 

48,3 

13,6 

53,4 

6,4 

2,4 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,03 

0,2 

0,4 

0,3 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр  

0,3 

5,0 

4,1 

5,6 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси 

33 611 340 313,91 

62 355 

1 701 068 896,63 

56 990 

31 910 271 417,28 

5 365 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси 

-1 096 218 856,07 

6 262 

392 465 213,71 

4 748 

-1 488 684 069,78 

1 514 

-3,3 

10,0 

23,1 

8,3 

-4,7 

28,2 

 

 

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү  

Абалга карата 

27.03.2015 

03.04.2015 

Чыгарылган карттардын жалпы саны   

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

395 385 

397 779 

Рos-терминалдардын саны   

- банктарда   

- соода түйүндөрүндө   

1499 

794 

705 

1492 

794 

698 

Банкоматтардын саны  

433 

434