Кайта келүү

 Конъюнктура: 12 - 16 январь

 

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрында болуп өткөн отурумунда төмөнкү маселелер каралып, тиешелүү токтомдор кабыл алынды: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы №58\9 "Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы №58\14 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы №58\16 " Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому.  

 

Акча которуулар боюнча маалымат  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "Ылдам" жергиликтүү акча которуулар системасынын оператору - Банк "Бай-Түшүм" ЖАКы Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2015-жылдын 14-январында каттоодон өтүп, ага 1026140115 каттоо номери ыйгарылган.  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "BTF SOUZ" электрондук документтерди жүргүзүү системасы акча которуулар системасынын оператору -"Банк Торгового Финансирования" коммерциялык банкы Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2015-жылдын 14-январында каттоодон өтүп, ага 1025140115 каттоо номери ыйгарылган.  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "Эко-Перевод" жергиликтүү акча которуулар системасынын оператору - "ЭкоИсламикБанк" ЖАКы Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2015-жылдын 12-январында каттоодон өтүп, ага 1024120115 каттоо номери ыйгарылган.  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "The Money" эл аралык акча которуулар системасынын оператору - КБ "ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА" ААКсы Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2015-жылдын 10-январында каттоодон өтүп, ага 1023100115 каттоо номери ыйгарылган.  

 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар берилди: 

1. "Мубина-Береке" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2015-жылдын 12-январында №5200 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу: Ош областы, Кара-Суу району, Кызыл-Кыштак айылы, Андижан көчөсү, үй номери жок (жаңы автовокзалдын жанында жайгашкан). 

2. "Үмүт-Береке" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2015-жылдын 12-январында №5201 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу: Ош областы, Кара-Суу району, Кызыл-Кыштак айылы, Андижан көчөсү, үй номери жок (жаңы автовокзалдын жанында жайгашкан). 

3. "Кононенко" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 30-декабрында №5202 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу: Кант шаары, Ленин көчөсү үй номери жок (борбордук базар, "Техника" дүкөнү). 

 

Төмөнкү БФКМдердин жана алмашуу бюролорунун күбөлүктөрү/лицензиялары жокко чыгарылган/кайтарылып алынган: 

1. Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКК "РУБАТ" ЖЧКсына 2003-жылдын 21-августунда берилген №11 күбөлүк жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов көчөсү, 28; 

2. Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКК "Олжо Кредит" ЖЧКсына 2009-жылдын 4-февралында берилген №187 күбөлүк жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Бердике баатыр көчөсү №200, №10 кв.; 

3. КС "Прайм Кредит" финансылык кооперативине 2004-жылдын 7-июнунда берилген №455 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Токмок шаары, Өзбек көчөсү, үй № 14; 

4. Жеке ишкер Ураимов Еркинжон Октамжановичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 27-августунда берилген №5039 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, №12 күркө

5. Жеке ишкер Зиньковская Наталья Леонидовнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 23-январында берилген №4833 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев көчөсү, 129. 

 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

системасы, бардыгы болуп 

Анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гроссовая системасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

2015-жылдын 12-январинан тартып 16-январын кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси  

33 797 875 282,90 

63 183 

1 507 016 931,17 

57 766 

32 290 858 351,73 

5 417 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

4,5 

91,4 

95,5 

8,6 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун таза позициялары 

0,1 

1,4 

1,7 

1,5 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

5,4 

1,6 

8,6 

1,6 

5,2 

0,7 

БКга түшкөндөр 

6,8 

50,6 

23,2 

54,7 

6,1 

7,0 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,1 

4,2 

2,6 

4,6 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,5 

9,4 

11,9 

10,3 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси  

39 988 444 810,59 

79 212 

2 547 274 675,43 

71 554 

37 441 170 135,17 

7 658 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү  

Абсолюттук мааниси  

-6 190 569 527,69 

-16 029 

-1 040 257 744,26 

-13 788 

-5 150 311 783,44 

-2 241 

-15,5 

-20,2 

-40,8 

-19,3 

-13,8 

-29,3 

 

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

10.01.2015 

16.01.2015 

Чыгарылган карттардын жалпы саны  

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

362 981 

365 594 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1502 

771 

731 

1502 

771 

731 

Банкоматтардын саны  

428 

428