Кайта келүү

 

 

"Кредиттик союз Миг-Нур" финансылык кооперативинин лицензиясын кайтарып алуу жөнүндө  

 

Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2015-жылдын 8-январындагы №01/1 токтомуна ылайык, "Кредиттик союз Миг-Нур" финансылык кооперативине 2010-жылдын 20-февралында берилген №182 жана 2011-жылдын 11-июлунда берилген №182-001 лицензиялар 2015-жылдын 10-январынан тартып кайтарылып алынган.  

Аталган Кредиттик союздун Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарды бузгандыгына, так эмес маалыматтарды сунуштагандыгына жана экономикалык ченемдерди бузууга жол бергендигине, ошондой эле өз ишин зыян тартуу менен жүргүзгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын (Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 32-беренеси, "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамдын 30 жана 33-беренелери, "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө" мыйзамдын 9-беренесинин 1-пункту жана 22-беренесинин 2-пункту, "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобонун 3.8 жана 3.9-пункттары) негизинде Кредиттик союздун лицензиясы кайтарылып алынган. 

 

 

 

Акча которуулар боюнча маалымат  

 

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "Бакай Трансфер" жергиликтүү акча которуулар системасынын оператору - "Бакай Банк"ААКсы Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2015-жылдын 9-январында каттоодон өтүп, ага 1020090115 каттоо номери ыйгарылган.  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "Беркут" жергиликтүү акча которуулар системасынын оператору - РК "АМАНБАНК" ААКсы Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2015-жылдын 9-январында каттоодон өтүп, ага 1021090115 каттоо номери ыйгарылган.  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "АВЕРС" эл аралык акча которуулар системасынын оператору - Банк "Финансы жана кредит" ААКсы Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2015-жылдын 9-январында каттоодон өтүп, ага 1022090115 каттоо номери ыйгарылган.  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "Аргымак" жергиликтүү акча которуулар системасынын оператору - "Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН" ААКсы Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2014-жылдын 1-декабрында каттоодон өтүп, ага 1019311214 каттоо номери ыйгарылган.  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "Capital Transfer" акча которуулар системасынын оператору - "Борбордук Азия Капитал банкы " ААКсы Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2014-жылдын 29-декабрында каттоодон өтүп, ага 1017291214 каттоо номери ыйгарылган.  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "Кыргызстрансфер" жергиликтүү акча которуулар системасынын оператору - "РСК Банк" ААКсы Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2014-жылдын 26-декабрында каттоодон өтүп, ага 1016261214 каттоо номери ыйгарылган.  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "PrivatMoney" акча которуулар системасынын оператору - КБ "ПРИВАТБАНК" ААКсына Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2014-жылдын 30-декабрында каттоодон өтүп, ага 1018301214 каттоо номери ыйгарылган.  

 

 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар берилди: 

 

1. "Азимов Кубанычбек" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 30-декабрында № 5195 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу: Баткен областы, Кадамжай району, Кадамжай шаары, Орозбеков атындагы көчө, үй номери жок, шаар базарынын жанында жайгашкан. 

2. "Пазылов Абдуманап" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 30-декабрында № 5196 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу: Баткен областы, Кадамжай району, Кадамжай шаары, Орозбеков атындагы көчө, үй номери жок, шаар базарынын жанында жайгашкан. 

3. "Ариет-Даниел" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 30-декабрында № 5197 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу: Баткен областы, Баткен шаары, Т.Cадыков атындагы көчө, үй номери жок, "Ак-Өргө" базарынын жанында жайгашкан. 

4. "ЭКИ БИРИМИК" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 30-декабрында № 5198 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу: Баткен областы, Баткен шаары, Т.Cадыков атындагы көчө, үй номери жок, "Ак-Өргө" базарынын жанында жайгашкан. 

5. "Сейтек семь плюс девять" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2015-жылдын 10-январында № 5199 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу 3198 номеринде каттоодон өткөн. Алмашуу бюросу: Бишкек ш., Ж.Абдрахманов атындагы көчө, үй №182/12 дареги боюнча жайгашкан. 

6. КС "Акс Капиталы" финансылык кооперативине 2014-жылдын 31-декабрында № 553 лицензиясы берилди. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Ж.Абдрахманов атындагы көчө, үй № 182/12. 

 

Төмөнкү БФКМдердин жана алмашуу бюролорунун күбөлүктөрү/лицензиялары жокко чыгарылган/кайтарылып алынган: 

 

1. Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКК "ТУМ-АР" ЖЧКсына 2007-жылдын 28-августунда берилген № 88 күбөлүк жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Токтогул району, Токтогул шаарчасы, Тоголок Молдо атындагы көчө, 31. 

2. Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКК "Кредит центр" ЖЧКсына 2010-жылдын 20-августунда берилген № 308 күбөлүк жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Жайыл Баатыр атындагы көчө, 65. 

3. Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКК "Айкөл Финанс" ЖЧКсына 2014-жылдын 10-февралында берилген № 480 күбөлүк жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев көчөсү №250. 

4. Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө "Аялдарды чакан жана орто бизнеске тартууга көмөктөшүү микрокредиттик агенттиги" коомдук фондусуна 2005-жылдын 26-майында берилген № 90 күбөлүк жокко чыгарылган. Коомдук фонд: Ош областы, Ош шаары, Ленин көчөсү, 205 дареги боюнча жайгашкан. 

5. Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКК "Өзгөн финансы" ЖЧКсына 2011-жылдын 31-мартында берилген № 353 күбөлүк кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Өзгөн району, Өзгөн шаары, Ленин көчөсү, 125. 

6. КС "Миг-Нур" финансылык кооперативине 2000-жылдын 19-майында берилген № 182 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Өзгөн шаары, Манас көчөсү, 32/10. 

7. Жеке ишкер Руденко Антон Васильевичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 20-апрелинде берилген № 4914 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Ж.Абдрахманов атындагы көчө, 119 "А". 

8. Жеке ишкер Масалиев Бактыбек Мадалиевичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 1-августунда берилген № 5031 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Л.Толстой көчөсү (Термечиков көчөсү менен кесилишет). 

9. Жеке ишкер Абасов Спандяр Гаджи оглына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 14-сентябрында берилген № 5050 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., пр.Чүй, 125/1. 

10. Жеке ишкер Табылды уулу Жанарбекке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 28-февралында берилген № 5080 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 340, "Метрополь" соода үйү

11. Жеке ишкер Токобаев Эрлан Женишбековичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 14-апрелинде берилген № 5095 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Ж.Абрахманов атындагы көчө, 144, "Күркүрөө" коомдук бирикмеси. 

12. "Грейс финанс" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 28-ноябрында берилген № 5116 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., пр. Чүй 36/1. 

13. "ЖилИнвестБишкек" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 29-майында берилген № 5129 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Логвиненко көчөсү, 26 "А". 

14. "Шабдан Компани" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 28-августунда берилген № 5144 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Биринчи май көчөсү, №5. 

15. "КЭМБУ Ко" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 24-сентябрында берилген № 5152 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Дордой базары, Чымкент автотоктотмосу. 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

системасы, бардыгы болуп 

в том числе 

Клиринг системасы 

Гроссовая системасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

2014-жылдын 29-декабрынан тартып 10-январын кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси  

58 186 210 192,50 

85 440 

2 771 010 931,07 

76 906 

55 415 199 261,43 

8 534 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

4,8 

90,0 

95,2 

10,0 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун таза позициялары 

0,1 

1,5 

3,0 

1,7 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

7,4 

8,3 

19,5 

9,1 

6,7 

0,6 

БКга түшкөндөр 

13,9 

48,5 

18,9 

53,4 

13,6 

4,5 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,3 

2,3 

5,3 

2,6 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,2 

5,9 

5,2 

6,5 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси  

39 988 444 810,59 

79 212 

2 547 274 675,43 

71 554 

37 441 170 135,17 

7 658 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

18 197 765 381,91 

6 228 

223 736 255,65 

5 352 

17 974 029 126,26 

876 

45,5 

7,9 

8,8 

7,5 

48,0 

11,4 

 

 Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

26.12.2014 

10.01.2015 

Чыгарылган карттардын жалпы саны  

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

360 578 

362 981 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1497 

768 

729 

1502 

771 

731 

Банкоматтардын саны  

428 

428