Кайта келүү

 Конъюнктура: 02 - 06 декабрьТөмөнкү БФКМдердин күбөлүктөрү/лицензиялары кайтарып алынган, жокко чыгарылган: 

 

2013-жылдын 4-декабрынан тартып "МКК "Incom Capital" ("Инком Капитал") ЖЧКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө каттоодон өткөндүгү тууралуу 2012-жылдын 12 -ноябрында берилген №470 күбөлүк, уюштуруучунун 2013-жылдын 29-июлундагы чечимине ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Раззаков атындагы көчө,4/3-үй;  

 

Жеке ишкер М.Х Ахунжановго нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 12-июлунда берилген № 5007 лицензия, алмашуу бюросунун жетекчисинин 2013-жылдын 27-ноябрындагы өтүнүч катынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, С. Алимбаева атындагы көчө, 8-үй; 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 02-декабрынан 06-декабрына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

19 890 255 379,25 

66 653 

2 064 655 877,32 

62 981 

17 825 599 501,93 

3 672 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

10,4 

94,5 

89,6 

5,5 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,3 

1,2 

1,4 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

22,2 

16,0 

27,3 

16,8 

21,6 

1,3 

БК кириш 

10,2 

24,7 

11,3 

25,9 

10,1 

4,4 

СФ чыгыш 

1,2 

7,7 

11,5 

8,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,9 

14,5 

8,9 

15,3 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

15 563 714 453,39 

49 844 

1 576 576 754,55 

46 651 

13 987 137 698,84 

3 192 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

3 264 159 011,83 

9 793 

295 584 475,08 

9 730 

2 968 574 536,76 

63 

%  

19,6 

17,2 

16,7 

18,3 

20,0 

1,7 

 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча 

2013-жылдын 

29-ноябрына карата 

2013-жылдын 

06-декабрына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

238 259 

239 830 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1180 

650 

530 

 

1186 

651 

535 

Банкоматтардын саны  

330 

330