Кайта келүү

Сообщение о новых коллекционных монетах 

Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнүн урматына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2013-жылдын 26-августунан тартып үч түрдөгү коллекциялык монеталарды: “Кыргызстандын тарыхый жана архитектуралык эстеликтери” сериясына арналган “Саймалуу-Таш” күмүш жана жез-никелден жасалган монеталарын жана “Кыргызстандын Кызыл китеби” сериясына арналган “Жейрен” күмүш монетасын жүгүртүүгө чыгарат.   

“Саймалуу-Таш” күмүш монетасынын негизги сюжетинин өзөгүн кън кишинин элеси, тоо эчкисинин жана күндүн элесин көтөрүп тургандай өгүздүн сърёттёлъшъ түшүрүлгөн. Сүрөттөлүштөрдүн кочкул көк түстө берилиши монетанын өзгөчө айырмалоочу белгисинен болуп саналат. Монетанын алдыькы бетине “Саймалуу-Таш/Saimaluu-Tash деген жазуу, номиналы (10 сом) жана пробасы менен салмагы (Ag 925/28,28 г) түшүрүлгөн. Монетанын арткы бетинде күңүрт тилкеде аска бетиндеги сүрөттөлүштөр даана байкалып турат, “Кыргызстандын тарыхый жана архитектуралык эстеликтери” сериясынын аталышы, Кыргыз Республикасынын герби жана монетанын чыккан жылы (2013) берилген.  

“Саймалуу-Таш” жез-никель монетасынын дизайны ушул эле аталыштагы күмүш монетасына төп келет. Монета 1 сом номиналына ээ жана акрил капсуласына салынган.  

Алтын жалатылган жасалгалоо технологиясы менен даярдалган эки жейрендин сүрөттөлүшү “Жейрен” монетасынын негизги сюжети болуп саналат. Монетанын алдыңкы бетинин үстү жагында “Жейрен” деген кыргызча аталышы, ал эми алды жагында Gazella Subgutturosa латынча аталышы берилген. Ошондой эле, монетанын номиналы (10 сом), пробасы жана салмагы (Ag 925/28,28 г.) көрсөтүлгөн.  

Монетанын арткы бетинде Кыргызстандын жаныбарлар дүйнөсүнүн чагылдырылышы, “Кыргызстандын Кызыл китеби” сериясынын аталышы, Кыргыз Республикасынын герби жана чыккан жылы (2013) чагылдырылган.  

Күмүш монеталар эл аралык эң жогорку proof сапатына ээ. Монетанын ар бири, сапатын тастыктаган сертификаты менен бирге акрил капсуласына салынып, өзүнчө кутучаларга жайгаштырылган.  

  

Коллекциялык монеталардын мүнөздөмөлөрү  

  

Монетанын аталышы 

Номиналы 

Металлы (пробасы) 

Кошумча технологиялар 

Салмагы 

Диаметри 

Сапаты 

Нускасы (даана) 

Сатуу баасы 

(1 даана) 

"Жейрен"  

10 сом  

Күмүш 925°  

алтын менен жалатылган  

28,28 г.  

38,6 мм  

"proof"  

3 000  

2300 сом  

"Саймалуу-Таш"  

түстүү тампондук басма  

2 000  

2500 сом  

"Саймалуу-Таш"  

1 сом  

Жез-никель  

-  

12,0 г.  

30 мм  

"brilliant uncirculated"  

5 000  

150 сом  

 

Монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна  

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 19-августунан 23-августуна чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

17 979 915 350,64 

51 799 

1 617 997 967,71 

48 648 

16 361 917 382,93 

6 159 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

9,0 

93,9 

91,0 

6,3 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,5 

0,6 

1,6 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

10,2 

7,2 

20,1 

7,5 

9,2 

1,8 

БК кириш 

16,5 

46,2 

25,0 

49,0 

15,7 

3,1 

СФ чыгыш 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,1 

1,8 

1,0 

1,9 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

16 103 297 184,45 

55 112 

1 803 057 039,47 

51 561 

14 300 240 144,98 

3 551 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

1 876 618 166,19 

-3 313 

-185 059 071,76 

-2 913 

2 061 677 237,95 

-400 

%  

11,7 

-6,0 

-10,3 

-5,6 

14,4 

-11,3 

 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

17-августуна карата  

2013-жылдын  

23-августунана карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

214 122 

214 594 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1157 

647 

510 

 

1157 

647 

510 

Банкоматтардын саны  

289 

292