Кайта келүү

 Конъюнктура: 22 - 26 июль
 

Кыргыз Республикасында 2013-жылдын II чейреги үчүн нак акча жүгүртүүнүн абалы жөнүндө  

 

2013-жылдын 1-июлуна карата жүгүртүүдөгү акчалардын жалпы суммасы 61 119,6 млн. сомду түзгөн, анын ичинен 3 345,4  млн. сом коммерциялык банктардын кассаларында, калгандары банк системасынан тышкары жайгашкан (өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 9 740,0 млн. сомго же 19,0 пайызга көбөйгөн).  

2013-жылдын II чейрегинде республика боюнча коммерциялык банктардын кассаларына 187 069,1 млн. сом түшкөн, бул 2012-жылдын II чейрегине караганда, 35 275,1 млн. сомго же 23,2 пайызга көп.  

2013-жылдын II чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларынан 193 793,1 млн. сом берилген, бул 2012-жылдын II чейрегине караганда, 35 316,9 млн. сомго же 22,3 пайызга ашык.  

Коммерциялык банктардын кассаларына 2013-жылдын II чейрегинде нак акчалардын кайтарымдуулугу 96,5 пайызды түзгөн (2012-жылдын II чейрегиндеги ушул сыяктуу көрсөткүчкө салыштырганда, 0,7 пайыздык пунктка көбөйгөн). 

2013-жылдын II чейреги үчүн областтар боюнча коммерциялык банктардын кассаларына нак акчалардын кайтарымдуулугунун өзгөрүшү 1-таблицада көрсөтүлгөн.  

пайыздарда 

 

 

2012-жыл 

2013-жыл 

четтеши 

 

Бардыгы болуп республика боюнча  

 

95,8 

 

96,5 

 

0,7 

Бишкек шаары 

99,7 

101,3 

1,6 

Баткен областы 

92,2 

92,5 

0,3 

Жалал-Абад областы 

88,1 

86,6 

-1,5 

Иссык-Кульская обл

82,5 

84,0 

1,5 

Нарын областы 

73,1 

69,6 

-3,5 

Ош областы  

88,9 

92,1 

3,2 

Ош шаары 

99,2 

100,2 

1,0 

Талас областы 

70,0 

73,7 

3,7 

Чүй областы  

99,9 

100,3 

0,4 

 

ь Мааалыматтык билдирүү 

2013-жылдын 1-июлунан тартып Өзбек Республикасынын аймагында 5000 сум номиналы менен жаңы банкнота киргизилген. Бул номинал банкноттук катарды толуктайт жана эң жогорку номинал болуп саналат

2013-жылдагы 5000 сум номиналында банкнттун сүрөттөлүшү.  

Банкноттун басымдуу өңү күңүрт-жашыл. Көлөмү - 144 мм х 78 мм.  

Банкноттун алдыңы бетине оймо-чиймелердин фонунда мамлекеттин символу болгон Өзбек Республикасынын герби түшүрүлгөн.  

Анын арткы бетинде так ортосуна «OLIY MAJLIS» архитектуралык имараты, анын үстүнө сайылган Өзбекистандын туусу түшүрүлгөн.  

Негизги коргооочу элементтери 

Рельефттик сүрөттөлүшү алдыңкы бетинде Өзбек Республикасынын герби, жазуулар, номинал жана оймо-чиймелер түшүрүлгөн.  

суу белгиси ак түстөгү купондо көптөгөн түстөр аркылуу Өзбек Республикасынын герби жана ачык түстө «5000» номиналы түшүрүлгөн.  

Оюп басылган коргоо белгиси голографиялык эффект жана «UZB» жазуусу берилген, күнгө тосуп караганда тегиз, туташ болуп көрүнөт.  

OVI элементи ак түстөгү купондо оймо-чийме сыяктуу, банкнотту жантайтып караганда алтын түстөн жашылга өзгөрөт

Иридесценттик сүрөттөлүшү банкноттун аткы бетинде ар башка шрифт менен, алтын өңдүү жылтыраган «5000» санынан экөө түшүрүлгөн

өтмө регистр банкноттун алдыңкы жана арткы бетин бириктирген оймо түшүрүлгөн, күнгө салып караганда бирдей композицияны көрсөтөт

Ультра-кызыл өңү көк жана жашыл түстөгү коргоочу булалары коюлган, банкноттун так ортосуна жылтыраган жашыл түстө оймо жана сандык номинал, ал эми Өзбек Республикасынын гербинин алдына кара түстөгү, жашыл болуп чагылышкан сериялык номер түшүрүлгөн.  

 

5000 сум номиналындагы жаңы банкнотанын коргоочу элементтери жөнүндө толук маалымат менен Өзбек Республикасынын Борбордук банкынын веб-сайтынан, төмөнкү дарек боюнча тааныша аласыздар: www.cbu.uz  

 

 

"Жасмин-Север" ЖЧКсына 2013-жылдын 24-июлунда нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 5105- лицензия берилген. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов көчөсү, 185  

 

Төмөнкү БФКМдердин күбөлүктөрү жокко чыгарылган/кайтарып алынган:  

 

2013-жылдын 23-июлунан тартып, "Иссык-Куль Коммерц Групп" МКК ЖЧКсына 2006-жылдын 14-мартында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген 46-эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк, өзүн-өзү жоюуга байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык_Көл областы, Каракол шаары, Алдашев көчөсү, 35. 

2013-жылдын 26-июлунан тартып, "Нью-Тех" МКК ЖЧКсына 2012-жылдын 3-апрелинде жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген 444-эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк, өзүн-өзү жоюуга байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Шуллер көчөсү, номери жок, "Кадыр-Ата" соода комплекси 2-кабат М.Таранчы, 16-үй

2013-жылдын 26-июлунан тартып, "Аман-Эсен" МКК ЖЧКсына 2010-жылдын 14-сентябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген 312-эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк, Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту системалык түрдө бербегендиги үчүн, Нарын областтык башкармалыгынын 2013-жылдын 26-июлундагы 5-чечими менен кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура району, Кызыл-Адыр айылы Школьная көчөсү, 28. 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

2012-жылдын 22-июлунан 26-июлуна чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде

Абсолюттук мааниде  

16 163 953 181,11 

52 390 

1 572 735 755,06 

49 426 

14591217426,05 

2 964 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

9,7 

94,3 

90,3 

5,7 

анын ичинде  (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,3 

0,6 

1,4 

0,0 

0,0 

БК чыгыш   

13,5 

9,2 

20,9 

9,7 

12,7 

1,4 

БК кириш 

18,0 

41,2 

18,8 

43,4 

17,9 

5,0 

СФ чыгыш 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш   

0,1 

1,7 

1,1 

1,8 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

15 138 791 174,54 

47 165 

1 507 375 768,04 

43 989 

13631415406,50 

3 176 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

1 025 162 006,57 

5 225 

65 359 987,02 

5 437 

959 802 019,55 

-212 

%  

6,8 

11,1 

4,3 

12,4 

7,0 

-6,7 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

19-июлуна карата  

2013-жылдын  26-июлуна карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны   

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

210 832 

211 763 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,   

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1113 

625 

488 

1113 

625 

488 

Банкоматтардын саны  

287 

289