Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 17-майындагы отурумунда төмөнкү маселелер кароого алынды жана тиешелүү токтомдор кабыл алынды:  

 

"2013-жылдын биринчи чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет тууралуу" (№17/1) 

"2012-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын финансылык туруктуулугу жөнүндө отчет туурулуу" (№17/3) 

"2013-жылдын биринчи чейреги үчүн көзөмөл функциясынын аткарылышы жөнүндө отчетту" эске алуу жөнүндө маалымат 

"Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын 2013-жылдын биринчи чейреги үчүн абалы жөнүндө отчетту" эске алуу жөнүндө маалымат; 

 

 

"Курманжан Даткага 200 жыл" (999 пробасындагы алтын), "Ак илбирс" (925 пробасындагы күмүш) жана "Комуз" коллекциялык монеталары (мельхиор) "Монетное созвездие - 2013" деп аталган эстелик монеталардын Эл аралык VII конкурсуна катышат.  

2012-жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган "Тарыхый окуялар" сериясына арналган "Курманжан Даткага 200 жыл" (999 пробасындагы алтын), "Кыргызстандын Кызыл китеби" сериясына арналган "Ак илбирс" (925 пробасындагы күмүш) жана "Улуттук музыкалык инструменттер" сериясына арналган "Комуз" коллекциялык монеталары "Монетное созвездие - 2013" деп аталган эстелик монеталардын Эл аралык VII конкурсуна катышат жана төмөнкү номинацияларда көрсөтүлөт:  

№ п/п  

Монетанын аталышы  

Сериянын аталышы  

Металл,  

пробасы  

Биринчи  

номинация  

Экинчи  

номинация  

1.  

Курманжан  

Даткага 200 жыл  

Тарыхый окуялар 

999° пробасындагы алтын  

Жылдын алтын монетасы  

 

2.  

Ак илбирс 

Кыргызстандын Кызыл китеби  

925°пробасындагы алтын 

Уникалдуу  

идеялык чечим  

Сувенир  

монета  

3.  

Комуз  

Улуттук музыкалык инструменттер  

Мелңхиор  

Алгылыктуу көркөм чечим  

Монеталык  

классика  

 

Конкурска 2012-жылы улуттук (борбордук) банктар тарабынан чыгарылган мыкты монеталар катышат. Биздин монеталарга түшүрүлгөн сүрөттөр жана алардын баяндамасы "Монетное созвездие - 2013" деп аталган Эл аралык конкурстун http://gold10.ru/about/coin-constellation/competitive-coins-2013/?PAGEN_1=5 сайтында берилген.  

Азыркы учурда эксперттик калыстар тобу добуш берүүдө, анын натыйжалары боюнча конкурстун 9 негизги номинациялары боюнча мыкты монеталар аныкталат. "Монетное созвездие-2013" конкурсунун натыйжаларын угузуу, ошондой эле жеңүүчүлөрдү сыйлоо 2013-жылдын 26-сентябрында Москва шаарында Төртүнчү Эл аралык конференциянын жана COINS-2013 монеталар көргөзмөсүнүн алкагында ишке ашырылат.  

Бул иш-чарага жигердүү катышып жана өзүңөргө жаккан коллекциялык монеталарга добуш берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Максималдуу добуш алган монета, атайын "Көрүүчүлөрдүн купулуна толгон" сыйлыкка ээ болот. Добуш берүүгө катышкан сайттан пайдалануучулар арасында кымбат баалуу металлдардан жасалган эстелик монеталар ойнотулат.  

2013-жылдын 20-мартынан тартып жеке ишкер М.С. Моминовго өзүн-өзү жоюуга байланыштуу, нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2011-жылдын 29-декабрында берилген №4823-лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, №8-алмашуу бюросу. 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 03-июнунан 07-июнуна чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

17463172501,87 

57 722 

1 754830000,40 

54 200 

15708342501,47 

3 522 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

10,0 

93,9 

90,0 

6,1 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,05 

1,2 

0,5 

1,3 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

20,5 

12,7 

28,8 

13,4 

19,5 

2,3 

БК кириш 

17,9 

37,0 

16,0 

39,2 

18,1 

4,0 

СФ чыгыш 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,3 

2,8 

2,6 

3,0 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

16 178 456 666,03 

49 572 

1 616 304 722,52 

46 305 

14 562 151 943,52 

3 267 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

1 284 715 835,84 

8 150 

138 525 277,88 

7 895 

1 146 190 557,95 

255 

%  

7,9 

16,4 

8,6 

17,1 

7,9 

7,8 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

24-майына карата  

2013-жылдын  

31-майына карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

201 275 

202 396 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1046 

785 

261 

 

1046 

785 

261 

Банкоматтардын саны  

272 

274