Кайта келүү
 Конъюнктура: 08 - 12 апрель


Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 10-апрелинде болуп өткөн отурумунда Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттерди көрүү маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө №11/2-токтому кароого алынган.  

 

ЭВФтин миссиясы 

 

Эл аралык валюта фондунун миссиясы 27- марттан 10-апрелге чейинки аралыкта ЭВФтин келишимдер статьясынын IV беренесине ылайык, консультацияларды жүргүзүү, ошондой эле ЭВФ тарабынан Кеңейтилген кредиттик механизмдин (ККМ) жардамы аркылуу колдоого алынган экономикалык программаны ишке ашыруунун жүрүшүндө төртүнчү баяндаманын алкагында талкууларды өткөрүү максатында Бишкекте болуп кеткен. Миссиянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен ЭВФ персоналдарынын ортосунда жолугушуулар болуп өттү. Жолугушуу учурунда экономиканын өнүгүүсүндөгү акыркы өзгөрүүлөр, банк секторун өнүктүрүүдөгү актуалдуу маселелер талкууланды. ЭВФ миссиясы менен жолугушууларды акча-кредит саясатына жана алмашуу курсу саясатына, 2013-жылга карата Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүгүү келечектерине, төлөм теңдеминдеги болжолдоолорго, банк секторун өнүктүрүүгө, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) жана терроризимди каржылоого каршы күрөшүү боюнча мыйзамдарды өнүктүрүү маселелерине олуттуу көңүл бурулду.  

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар берилди:  

 

Жеке ишкер О.К.Сулайманов нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 9-апрелинде №5089-лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен обл., Кызыл-Кыя шаары, Исфайрам көчөсү, №1. 

Жеке ишкер Г.Ж. Абдуллаевага Г.Ж. нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 10-апрелинде №5090-лицензия берилген, катталган номери №3080. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Суеркулов көчөсү, "Оберон" базары, 9-10- павильон . 

Ломбард "Экономи" КЖКсы нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 11-апрелинде №5091-лицензия берилген, катталган номери №3081. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чүй проспекти, 162., кошумча алмашуу бюросу, катталган номери №3082. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев көчөсү, 129- үй, 3-кв. 

Жеке ишкер Э.Б. Мамбеталиевге нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 11-апрелинде №5092-лицензия берилген, катталган номери №3083. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода комплекси, түндүк унаа токтоочу жайы. 

Жеке ишкер Е.А. Светличныйга нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 12-апрелинде №5093-лицензия берилген, катталган номери №3084. Бишкек шаары, Шопоков көчөсү, 119. 

Жеке ишкер Б.С. Аманкуловго нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 12-апрелинде №5094-лицензия берилген, катталган номери №3085. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин көчөсү, 16-үй, 10а кв. 

 

Төмөнкү БФКМдердин күбөлүк-лицензиялары жокко чыгарылган:  

 

2013-жылдын 8-апрелинен тартып, жеке ишкер М.Т. Джуманазаровго өзүн-өзү жоюуга байланыштуу, нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 6-июлунда берилген №5001- лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги:  

Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 166.  

2013-жылдын 10-апрелинен тартып, жеке ишкер Т.М. Кулдашевге өзүн-өзү жоюуга байланыштуу, нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 16-апрелинде берилген № 4910-лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад шаары, Н.Айтматова көчөсү, номери жок. 

2013-жылдын 9-апрелинен тартып, өзүн-өзү жоюуга байланыштуу, "Алдиер" кредиттик союзуна 2001-жылдын 25-октябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды кредиттөөгө карата берилген, эсептик каттоо жөнүндөгү №311- күбөлүк жокко чыгарылган. 

Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу району, Жаны-Арык айыл өкмөтү, Жаны-Арык айылы.  

 

 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

  

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 08-апрелинен 12- апрелине чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

15916334171,14 

45 971 

1441814336,66 

42 627 

14474519834,48 

3 344 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

9,1 

92,7 

90,9 

7,3 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,6 

1,5 

1,7 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

12,6 

7,0 

12,6 

7,5 

12,6 

1,0 

БК кириш 

16,9 

39,7 

20,2 

42,5 

16,5 

5,1 

СФ чыгыш 

0,03 

0,6 

0,3 

0,6 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,9 

8,7 

9,4 

9,4 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

13603914981,08 

47 136 

1410536056,09 

44 221 

12193378924,99 

2 915 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдүн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

2 312419190,06 

-1 165 

31 278 280,57 

-1 594 

2 281140909,49 

429 

%  

17,0 

-2,5 

2,2 

-3,6 

18,7 

14,7 

 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөр 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

05- апрелине карата  

2013-жылдын  

12 апрелине карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

190 946 

192 814 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1048 

787 

261 

 

1048 

787 

261 

Банкоматтардын саны  

272 

272