Кайта келүү
 Конъюнктура: 18 - 22 март


Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелери жана алмашуу бюролоруна лицензия/күбөлүктөр берилген:  

 

· Жеке ишкер С.Б. Абакировго нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 18-мартында №5084-лицензия берилген, катталган номери № 3073. Юридикалык дареги: Бишкек ш. Киев көчөсү, 148 ("Бишкек Парк" соода-оюн-зоок борбору, В16). 

· Жеке ишкер А.М. Молдобаевага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 18-мартында №5085-лицензия берилген, катталган номери № 3074. Юридикалык дареги: Бишкек ш. Дордой базарынын түндүк тарабындагы унаа токтоочу жай, 93-конт., "Асель" алмашуу бюросу. 

· Жеке ишкер Н.Э. Арзыматовага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 19-мартында №5086-лицензия берилген, катталган номери № 3076. Юридикалык дареги: Бишкек ш. Байтик Баатыр көчөсү, 88. 

· "Салым Финанс" МФК ААКсына айрым банк операцияларын жүргүзүүгө 2013-жылдын 1-мартында №6-лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек ш. Манас пр., 40. 

· "Кыргызстанда Райфайзен кооперативдерин өнүктүрүү фонду" МКА коомдук фондуна жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2013-жылдын 20-мартында №204-эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк берилген.  

 

Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензия/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайтарып алынган:  

 

· 2013-жылдын 20-мартынан тартып жеке ишкер Ш.Г.Эргешовага өзүн-өзү жоюуга байланыштуу, нак эмес чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2011-жылдын 11-октябрында берилген № 4766-лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас ш. Сарыгулов көчөсү, № 59.  

· 2013-жылдын 22-мартынан тартып "Намыс-Талас" МКК ЖЧКсына Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын 2013-жылдын 22-мартындагы №3-чечими менен, жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2010-жылдын 13-сентябрында берилген эсептик каттоо жөнүндө №311-күбөлүк кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын ш. Шадыманов көчөсү 17. 

· 2013-жылдын 22-мартынан тартып "Эркин - Капитал" МКК ЖЧКсына Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын 2013-жылдын 22-мартындагы №4-чечими менен, жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2010-жылдын 16-сентябрында берилген №316-эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Талас областы. Талас ш. Ленин көчөсү, №316/13. 

· 2013-жылдын 1-мартынан тартып "Салым Финанс" МКК ЖЧКсына микро-финансы компанияга өзгөртүп түзүлгөндүгүнө байланыштуу, жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2007-жылдын 5-ноябрында берилген №101- эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш.Манас пр. 40. 

 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

  

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 11-марынан 15- мартына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

14 495 547447,71 

37 387 

12 332 33688,12 

34 713 

13 262 313759,59 

2 674 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

8,5 

92,8 

91,5 

7,2 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,6 

0,8 

1,7 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

17,4 

7,1 

21,4 

7,5 

17,0 

2,6 

БК кириш 

17,3 

42,1 

21,9 

45,1 

16,9 

3,7 

СФ чыгыш 

0,01 

0,2 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,1 

2,3 

1,7 

2,5 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

12 668 649498,75 

43 349 

1 324 447987,87 

40 657 

11 344201510,88 

2 692 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдүн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

1 826 897948,96 

-5 962 

-91 214 299,75 

-5 944 

1 918 112248,71 

-18 

%  

14,4 

-13,8 

-6,9 

-14,6 

16,9 

-0,7 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөр 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

15-мартына карата  

2013-жылдын  

22-мартына карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

185 647 

187 607 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1019 

758 

261 

 

1019 

758 

261 

Банкоматтардын саны  

269 

272