Кайта келүү
 Конъюнктура: 11 - 15 март


Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы улуттук валютанын 20 жылдыгына карата сомдун негизделиши жана өркүндөтүлүшү тууралуу эң мыкты чагылдырган чыгарма үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү арасында республикалык сынак жарыялайт.  

Сынактын максаты: Калктын калың катмарына улуттук валюта тууралуу маалыматтарды кеңири жайылтуу (сомдун негизделиши, анын артыкчылыгы, наркы, коргоо өзгөчөлүктөрү

Сынакка басма сөз каражаттарында, теле, радио жана Интернет булактарында эмгектенген журналисттер катыша алат .  

Тандоо комиссиясы кыргыз жана орус тилиндеги материалдарды кабыл алат. Ар бир жалпыга маалымдоо каражаттары анын ичинде кыргыз, орус тилинде жазылган материалдарга жана аймактык авторлордун эмгектерине өз-өзүнчө номинация каралган. 

Бир автор бир нече материалды, каалаган көлөмдө жөнөтсө болот - буга чектөө жок.  

Байге Фондунан сынактын жеңүүчүлөрүнө ноутбук, планшет жана фотоаппараттар сыяктуу баалуу сыйлыктар, ошондой эле күмүш тыйындар коллекциясынан шыктандыруучу сыйлыктар каралган. 

Сынактын байгелик фондусунан ноутбук, планшет жана фотоаппараттар сыяктуу баалуу сыйлыктар ыйгарылат, мындан тышкары шыктандыруучу сыйлыкка - тыйындар коллекциясынан атайын монеталар каралган. 

Сынакка жөнөтүлгөн материалдар 2013-жылдын 20-мартынан 2013 жылдын 1-октябрына чейинки аралыкта жарыяланууга же обого чыгууга тийиш.  

Материалдарды электрондук почта аркылуу sbalakina@nbkr.kg же Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Т. Үмөталиев атындагы көчө 105/1 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банкка "Сынакка" - деген тиркеме менен басма сөз кызматына алып келип беришсе болот. Ошондой эле 

баардык электрондук версияда кабыл алынат.  

Сынакка катышуунун толук шарттары тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтынын http://www.nbkr.kg "Жана башкалар/Сынак" бөлүгүнөн таанышса болот. Баарыдык суроолор боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын басма сөз кызматына кайрылыңыздар  

Тел.: 0 (312) 66 91 89  

E-mail: sbalakina@nbkr.kg  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областык Башкармалыгынын 2013-жылдын 7-февралындагы №2- чечиминин негизинде, жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө карата "Мейкин-Капитал" МКК ЖЧКсына 2010-жылдын 21-январында берилген № 264- эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк 2013-жылдын 14-мартынан тартып кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас ш. Сарыгулов көчөсү, №59. 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

  

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 11-марынан 15- мартына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

13564856387,84 

50 871 

1436927308,32 

47 522 

12127929079,52 

3 349 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

10,6 

93,4 

89,4 

6,6 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,2 

1,4 

1,7 

1,5 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

9,2 

5,6 

8,9 

5,9 

9,3 

1,1 

БК кириш 

14,0 

38,9 

20,7 

41,3 

13,2 

4,1 

СФ чыгыш 

0,1 

2,8 

0,7 

3,0 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

1,1 

9,5 

10,5 

10,1 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

12668649498,75 

43 349 

1324447987,87 

40 657 

11344201510,88 

2 692 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдүн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

896 206 889,09 

7 522 

112 479 320,45 

6 865 

783 727 568,64 

657 

%  

7,1 

17,4 

8,5 

16,9 

6,9 

24,4 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөр 

карата абал боюнча 

2013-жылдын 

07-мартына карата 

2013-жылдын  

15-мартына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

183 650 

185 647 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1019 

758 

261 

 

1019 

758 

261 

Банкоматтардын саны  

269 

269