Кайта келүү
 Конъюнктура: 26 февраль - 01 март


Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар берилген:  

 

· Жеке ишкер Кыштообеков Жамгырбекке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна кошумча алмашуу бюросун каттоо жөнүндө кат берилген (2012-жылдын 16-ноябрында №5078 лицензия берилген эле, каттоо №3066). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-оюн-зоок комплекси, Чимкент автоунаа токтоочу жайы, №58 алмашуу бюросу. 

· Жеке ишкер Табылды уулу Жанарбекке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 28-февралында №5080 лицензия берилген, каттоо №3070. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 340. 

 

Төмөнкү БФКМдердин күбөлүктөрү/лицензиялары жокко чыгарылган: 

 

· МКА "Каветина" коомдук фондусуна 2010-жылдын 24-майында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген №191 эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү, 2013-жылдын 27-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ала-Бука району, Ала-Бука айылы, Мамырбеков көчөсү, 40а. 

· МКК "Эл-микрокредит" ЖЧКсына 2011-жылдын 20-октябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген №404 эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү, 2013-жылдын 26-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Калык Акиев атындагы көчө, 102. 

· Жеке ишкер Р.К.Чуйтиевге нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 24-октябрында берилген №5062 лицензиясы, 2013-жылдын 1-мартынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу көчөсү, "ГОИН" соода борбору. 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гроссдук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 22-февралынан 01- мартына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

18 284 483 938,22 

62 104 

1 731 040 224,42 

58 547 

16 553 443 713,80 

3 557 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

9,5 

94,3 

90,5 

5,7 

анын ичинде (%)  

 

 

 

 

 

 

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,2 

0,6 

1,2 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

16,7 

8,9 

22,3 

9,3 

16,1 

1,7 

БК кириш 

21,1 

31,3 

18,7 

33,0 

21,4 

4,4 

СФ чыгыш 

0,004 

0,1 

0,05 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,3 

2,7 

2,7 

2,8 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

11 042 043 285,42 

40 727 

1 150 792 450,12 

38 238 

9 891 250 835,30 

2 489 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдүн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

7 242 440 652,80 

21 377 

580 247 774,30 

20 309 

6 662 192 878,50 

1 068 

%  

65,6 

52,5 

50,4 

53,1 

67,4 

42,9 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөр 

карата абал боюнча  

2013-жылдын 

22-февралына карата 

2013-жылдын 

01-мартына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

180 323 

182 626 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1006 

745 

261 

 

1019 

758 

261 

Банкоматтардын саны  

269 

271