Кайта келүү
 Конъюнктура: 04 - 08 февраль


2013-жылдын 8-9-февралында Чехия улуттук банкы тарабынан өткөрүлгөн Борбордук Азия, Кара деңиз региону жана Балкан өлкөлөрүнүн Борбордук банктарынын башкаруучулар клубунун 29-отурумунда Улуттук банктын жетекчилиги катышып келген. Анын жүрүшүндө Клубга кирген катышуучу-өлкөлөрдө күндөлүк экономикалык абал жана финансылык туруктуулук маселелери талкууга алынган.  

 

Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/күбөлүктөр берилген:  

 

Жеке ишкер Ковалева Лариса Алексеевнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 4-февралында №5074 лицензия берилген, каттоо №3062. Юридикалык дареги: Чүй областы, Ысык-Ата району, Кант шаары, Ленин атындагы көчө, номерсиз, «Элита» дүкөнү

Жеке ишкер Эшимбек уулу Баратка нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 4-февралында №5075 лицензия берилген, каттоо №3063. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден-Сяопин-2 көчөсү, 33-кв., «Люкс» алмашуу бюросу. 

МКА "Айхан и Ко" коомдук фондусуна жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2013-жылдын 8-февралында эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №203 күбөлүк берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 5-мкр., 66-31. 

 

Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелердин лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайтарылып алынган: 

 

«Кулунду» кредиттик союзуна 2004-жылдын 13-февралында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №448 күбөлүгү 2013-жылдын 29-январынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Шадыманов атындагы көчө 17. 

МКК "ПиК и Компани" ЖЧКсына 2007-жылдын 25-сентябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №94 күбөлүгү 2013-жылдын 8-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чүй пр., 4А. 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Клирингдик система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 04-январынан 08- февралына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр 

(отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

12 944 312 886,40 

47 387 

1 513 433 924,22 

44 637 

11 430 878 962,18 

2 750 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

11,7 

94,2 

88,3 

5,8 

анын ичинде (%)  

 

 

 

 

 

 

БАПБнын таза позициялары  

0,2 

1,6 

1,3 

1,7 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

19,3 

7,2 

19,4 

7,6 

19,3 

1,4 

БК кириш 

11,0 

31,4 

13,8 

33,1 

10,6 

3,4 

СФ чыгыш 

1,1 

8,6 

9,0 

9,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,6 

6,2 

5,4 

6,6 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

11 042 043 285,42 

40 727 

1 150 792 450,12 

38 238 

9 891 250 835,30 

2 489 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

1 902 269 600,98 

6 660 

362 641 474,10 

6 399 

1 539 628 126,88 

261 

%  

17,2 

16,4 

31,5 

16,7 

15,6 

10,5 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

01-февларына карата  

2013-жылдын  

08-февралына карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

172 468 

174 026 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1 105 

844 

261 

 

998 

737 

261 

Банкоматтардын саны  

263 

263