Кайта келүү
 Конъюнктура: 29 декабрь - 08 январь


Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

  

  

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Клирингдик система 

көлөмү

сом менен 

саны,   даана 

көлөмү

сом менен 

саны,   даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 21-ноябрынан 29- ноябрынан чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр 

(отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде   

17 575 285 358,22 

53 689 

1 513 832 102,72 

50 533 

16 061 453 255,50 

3 156 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)   

100,0 

100,0 

8,6 

94,1 

91,4 

5,9 

анын ичинде (%)   

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары   

0,2 

1,9 

1,8 

2,0 

0,0 

0,0 

БК чыгыш   

9,3 

1,7 

6,0 

1,8 

9,6 

1,1 

БК кириш  

16,6 

32,6 

16,3 

34,3 

16,6 

5,6 

СФ чыгыш  

0,7 

6,9 

8,3 

7,3 

0,0 

0,0 

СФ кириш   

0,7 

6,8 

7,9 

7,2 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде   

16 181 492 226,83 

53 462 

1 883 958 096,61 

49 538 

14 297 534 130,22 

3 924 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде   

16 181 492 226,83 

53 462 

1 883 958 096,61 

49 538 

14 297 534 130,22 

3 924 

%   

16 181 492 226,83 

53 462 

1 883 958 096,61 

49 538 

14 297 534 130,22 

3 924 

 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча 

2012-жылдын 

29-декабрына карата 

2013-жылдын 

12-январына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны   

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)   

167 180 

167 630 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,   

анын ичинде:   

- банктарда   

- соода түйүндөрүндө   

 

991 

730 

261 

 

911 

730 

261 

Банкоматтардын саны   

252 

254