Кайта келүү
 Конъюнктура: 15 - 19 октябрь


 

Жогорку окуу жайлардын студенттерин банк системасы жана борбордук банктын аткарган милдеттери менен тааныштыруу максатында Улуттук банк, 2012-жылдын 16-октябрында банктын жетекчилиги менен Борбордук Азиядагы Америка университетинин «International and Business Law» департаментинин студенттеринин жолугушуусун өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө банктын негизги бөлүмдөрүнүн начальниктери студенттерге Улуттук банктын ролу жана функциялары тууралуу толук маалыматты берип бүткөн соң, алар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча-кредит саясаты, финансы-кредит мекемелерине көзөмөлдүктү жүргүзүү, нак акча каражаттарын чыгаруу тууралуу суроолорго жооп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту.  

 

Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин күбөлүктөрү жокко чыгарылган: 

 

1. 2006-жылдын 17-ноябрында МКК "Алмаз-кредит-компани" ЖЧКсына берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №60 күбөлүгү, уюштуруучунун ишкердиктен чыгым тартуусуна байланыштуу 2012-жылдын 26-сентябрындагы №2 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 2-октябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Оторбаев атындагы көчө 288; 

2. 2010-жылдын 16-сентябрында МКК "Эл - Казына" ЖЧКсына берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №317 күбөлүгү, уюштуруучунун ишкердиктен чыгым тартуусуна байланыштуу 2012-жылдын 28-сентябрындагы чечиминин негизинде, 2012-жылдын 2-октябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, "Береке" базары, "Руслан" эт саткан жайынын жанында (1-кабат). 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гроссовая система 

көлөмү

сом менен 

көлөмү

сом менен 

көлөмү

сом менен 

көлөмү

сом менен 

объем, 

сом 

количество, 

штук 

2012-жылдын 15-октябрынан 19-октябрына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

15 609 026 259,71 

41 635 

1 526 933 554,63 

38 319 

14 082 092 705,08 

3 316 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%) 

100,0 

100,0 

9,8 

92,0 

90,2 

8,0 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,8 

0,6 

1,9 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

15,4 

7,7 

21,6 

8,2 

14,7 

1,3 

БК кириш  

14,5 

39,7 

20,6 

42,5 

13,8 

7,4 

СФ чыгыш  

0,01 

0,3 

0,1 

0,4 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,4 

4,2 

4,2 

4,6 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде 

13 007 385 025,17 

44 134 

1 436 542 178,44 

41 311 

11 570 842 846,73 

2 823 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши  

Абсолюттук мааниде 

2 601 641 234,54 

-2 499 

90 391 376,19 

-2 992 

2 511 249 858,35 

493 

20,0 

-5,7 

6,3 

-7,2 

21,7 

17,5 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 12-октябрына карата 

2012-жылдын 19-октябрына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

149 163 

150 637 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода түйүндөрүндө 

 

753 

492 

261 

 

753 

492 

261 

Банкоматтардын саны 

245 

247