КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

маалымат базасына талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт:  

   

- банктын жоюучусу (ликвидатор)  

 - банктын убактылуу администратору  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалымат базасына киргизилген талапкерлер андан ары банктын жоюучусу же убактылуу администратору 

катары тиешелүү жагдайлар жаралган учурда дайындалышы мүмкүн.   

Документтерди 2024-жылдын 01-мартында саат 17:00дөн кечиктирбестен тапшыруу зарыл.   

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган документтер кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Бардык суроолор менен (0312) 31-29-37 телефону аркылуу комиссиянын катчысына кайрылсаңыздар.  

 

 Минималдуу квалификациялык талаптар (жүктөө) 

 Жеке маалымат тууралуу (жүктөө) 

 Анкета (жүктөө) 

 Документтердин тизмеги (жүктөө) 

 Убактылуу администратордун функционалдык милдеттери (жүктөө) 

 Банктын жоюучусунун функционалдык милдеттери (жүктөө)