КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

ачык тандоонун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын директорлор кеңештерине талапкерлердин тышкы резервине  

төмөндөгү талапкерлерди киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынгандыгын билдирет  

 

№ 

Аты-жөнү 

Багыттар* 

Рыскулов Тилекмат Азизбекович  

КБ, КФ, ТС 

Жакишов Манас Жумадилович  

КБ, КФ, ТС 

Сатымкулов Миррад Женишбекович 

КБ, КФ 

Алыбаев Таалайбек Орунбаевич 

КБ, ТС 

Данияров Айдин Мунарбекович 

КБ, ТС 

Оморов Эркинбек Темирбекович 

КБ, ТС 

Турсунбеков Азамат Апсалбекович 

КБ, ТС 

Тулемушева Аида Мидиновна 

КБ, ТС 

Чотуралиев Асылбек Бадалбекович 

КБ, ТС 

10 

Сарбагишев Нурлан Бердибекович 

КБ, ТС 

11 

Шаршеналиев Бакыт Арстанбекович  

КБ, ТС 

12 

Асанкулов Эркинбек Сагыналиевич  

КБ, ТС 

13 

Асанбеков Улан Асанбекович  

КФ, ТС 

14 

Абдурахманова Дамира Сулаймановна 

КБ 

15 

Имаралиева Фарида Нурмахамотовна 

КБ 

16 

Мамыров Нурбек Аскарбекович  

КБ 

17 

Кочобаев Нурлан Рысбекович  

КБ 

18 

Таласбаев Эрмек Насрединович  

КБ 

19 

Сарбагышева Жылдыз Карыпбековна  

КБ 

20 

Мамбеткадыров Болот Нургазиевич  

КБ 

21 

Кыдыкеев Максат Шамшидинович 

КФ 

22 

Умарходжаев Мелис Батырбекович  

КБ 

23 

Иманкулова Чинара Кашкаровна  

ТС 

* Багыттар: КБ коммерциялык банктар, КФ кепилдик фонддор, ТС төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын операторлору. 

Тышкы резерв талапкерлеринин тизмесине киргизилбегендиги тууралуу чечимге макул болбогон талапкерлер тышкы резервге кирген талапкерлердин тизмеси жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка тиешелүү арыз берүүгө укуктуу.