2024-жылдын 29-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Санарип сом» долбоордук тобу санарип сомду ишке киргизүүгө байланыштуу укуктук жана жөнгө салуу маселелерин иштеп чыгууда анын жөнгө салуучу таасирин талдоо боюнча Ведомстволор аралык жумушту топтун экинчи отурумун өткөрдү

Отурумдун жүрүшүндө Ведомстволор аралык жумушчу топ санарип сомдун укуктук статусу, анын артыкчылыктары, долбоордун ийгилигинин сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрүнө жетишүү боюнча анын жөнгө салуучу таасирин талдоонун жыйынтыкталган редакциясын жана өзгөртүү киргизүү зарыл болгон бир катар мыйзам актыларын талкуулады, алар Ведомстволор аралык жумушчу топ тарабынан «Санарип сом» долбоордук тобуна сунушталат.