Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн төмөнкү алмашуу бюролорунун лицензияларынын аракети токтотулду:  

- 2023-жылдын 16-ноябрынан тартып 22-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына: Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 344 (болжол менен: «Батыр» кафеси) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Форекс маркет» алмашуу бюросунун 2022-жылдын 13-январындагы № 6255 лицензиясы; 

- 2023-жылдын 16-ноябрынан тартып 22-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына: Ош шаары, Ленин көчөсү (номери жок, болжол менен: «Ош-Нуру» мейманканасы, Ленин жана Баялинов көчөлөрүнүн кесилиши) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Салават Юг» алмашуу бюросунун 2022-жылдын 16-декабрындагы № 6431 лицензиясы;  

- 2023-жылдын 15-ноябрынан тартып 21-ноябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына Ош областы, Өзгөн району, Өзгөн шаары, Манас көчөсү ( номери жок, болжол: «Мээрчөп» дарыканасы) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Фахридин» алмашуу бюросунун 2022-жылдын 16-февралындагы № 6466 лицензиясы.