Жарандар жана юридикалык жактар өздөрүнүн төлөнбөгөн айыптарын жана алар боюнча кабыл алынган укуктук кесепеттери (туумдары) менен таанышуу жана маалыматты алуу үчүн «www.tolom.kg» сайтына (порталына) кайрыла алышат.