Каражатыңды планда, өз келечегиңе кам көр» деген ураан менен Кыргызстандын бардык аймактарында өтүп жаткан Глобалдуу акча жумалыгынын алкагында Улуттук банктын Жалал-Абад областтык башкармалыгында 2023-жылдын 15-мартында Жалал-Абад шаарындагы М. Бабкин атындагы №1 гимназия-мектебинин жогорку класстын окуучулары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча атайын лекция уюштурулду.  

Окуучуларга улуттук валютабыз кыргыз сомунун калыптануу тарыхы жана финансылык сабаттуулук жөнүндө лекция окулуп, анын жүрүшүндө Кыргызстандын калкынын финансылык сабаттуулук деңгээли, каражат топтой билүү, финансылык коопсуздук жана Улуттук банктын финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча ресурстары тууралуу маалымат берилди.  

Лекциянын аягында окуучулар үчүн Улуттук банк тарабынан чыгарылган коллекциялык монеталардын нумизматикалык көргөзмөсү уюштурулду.