Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 15-мартында Кыргыз Республикасынын төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талабын бузгандыгы үчүн бир төлөм уюмуна айып пул салды.