Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 91-күндүк ноталардын 2018-жылдын 10-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча 7-күндүк Улуттук банкынын ноталардын көлөмү 500,00 млн. сомду түзгөн. Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын кошумча жайгаштыруусу суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.