Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын июлуна карата мамлекеттик казына облигацияларынын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

12.07.2024 

15.07.2024 

GBB03270715 

15,7% 

3 жыл 

3 203,0 

19.07.2024 

22.07.2024 

GBA07310722 

7% 

7 жыл 

250,0 

26.07.2024 

29.07.2024 

GBA03270729 

5% 

3 жыл 

300,0