2024-жылдын 9-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,34% түзгөн.