2024-жылдын 2-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240410 

9 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.04.2024 

10.04.2024 

BD004240501 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.04.2024 

01.05.2024 

BD013240703 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

03.04.2024 

03.07.2024 

BD026241002 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

03.04.2024 

02.10.2024