Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын апрель айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.04.2024 

08.04.2024 

GBA05290408 

6% 

5 жыл 

550,0 

12.04.2024 

15.04.2024 

GBA07310415 

7% 

7 жыл 

850,0 

19.04.2024 

22.04.2024 

GBA10340422 

8% 

10 жыл 

150,0 

26.04.2024 

29.04.2024 

GBA10340429 

8% 

10 жыл 

150,0 

Баардыгы МКО: 

1 700,0