Жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 12-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн сомду түзгөн.