2024-жылдын 12-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05290212 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

200 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,20 

Баасы (сом) 

65,93 

Чыгаруу күнү 

12.02.2024 

Төлөө мөөнөтү 

12.02.2029