2023-жылдын 21-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231129 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.11.2023 

29.11.2023 

BD004231220 

6 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.11.2023 

20.12.2023 

BD013240221 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.11.2023 

21.02.2024 

BD026240522 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

22.11.2023 

22.05.2024