2023-жылдын 17-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10331120 

 

900 000,00 

 

8,00% 

20.11.2023 

20.11.2033 

Жылына эки жолу 

20-майда жана  

20-ноябрда төлөө мөөнөтүнө чейин