2023-жылдын 18-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.