2023-жылдын 15-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3- жана 20-жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 16,71% жана 13,00% түзгөн.