2023-жылдын 23-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10330123 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

400 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,52 

Баасы (сом) 

58,97 

Чыгаруу күнү 

23.01.2023 

Төлөө мөөнөтү 

23.01.2033