Кайта келүү

Юридика башкармалыгы 

 

Юридика башкармалыгынын негизги максаты - бүтүндөй Улуттук банктын, анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, областтык башкармалыктарынын жана өкүлчүлүгүнүн ишин алардын компетенциясына кирген милдеттерге ылайык, универсалдуу ыкманын жана бөлүмдүн багыттары боюнча адистигинин айкалышуусунун негизинде укуктук жактан камсыздоо.