> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

Аудит боюнча комитет 

Аталган комитеттин негизги иш максаты Улуттук банктын финансылык отчетунун тактыгын жана ачык-айкындуулугун көзөмөлдөө, ички контролдук системасынын натыйжалуулугун, тышкы жана ички аудиттин көз карандысыздыгын, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын сакталышын камсыз кылуу. 

Аудит боюнча комитеттин курамы беш мүчөдөн турат, ага Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү, Улуттук банктын өкүлү жана Улуттук банктын кызматкеринен болбогон көз карандысыз эксперттер кирет.  

Аудит боюнча комитет менен өз ара аракеттешүүнүн алкагында Ички аудит кызматы Аудит боюнча комитеттин отурумдарынын уюштурулушун жана өткөрүлүшүн камсыз кылган.  

2016-жыл ичинде комитеттин 14 отуруму өткөрүлүп, анда комитеттин компетенциясына кирген маселелер кароого алынып, тиешелүү чечимдер кабыл алынган. Аудит боюнча комитет Ички аудит кызматынын отчетторун, ички жана тышкы аудиттин сунуш-көрсөтмөлөрүнүн аткарылышына жүргүзүлгөн мониторинг боюнча маалыматты жана ички контролдук системасын кароого алган, ошондой эле жарым жылдык негизде Улуттук банк Башкармасынын кароосуна өз ишкердиги тууралуу маалыматты сунуштап турган.  

Аудит боюнча комитеттин көз карандысыз мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаттары жана Улуттук банктын өкүлдөрү менен биргеликте тышкы аудиторду тандоо боюнча тендердик комиссиянын курамына катышкан.  

Тышкы аудиторлордун көз карандысыздыгын камсыз кылуу максатында Аудит боюнча комитеттин мүчөлөрү “Делойт и Туш” ЖЧКсынын жоопкерчиликтүү өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүп, анын жүрүшүндө 2015-жыл үчүн финансылык отчетко жүргүзүлгөн тышкы аудит жыйынтыгы, 2016-жыл үчүн финансылык отчетко жүргүзүлгөн аудитордук текшерүү жана отчеттук жылдын сегиз айы үчүн финансылык отчетко алдын ала жүргүзүлгөн аудиттин натыйжалары талкууга алынган.