> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бишкек шаарынын Уметалиев көчөсүнүн №101 дарегинде жайгашкан, административдик имараттын № 108, холл, 304, 302/1, 303, 303/1, 303/2, 303/3 кабинеттерди утурумдук оңдоо боюнча кызмат көрсөтүүсүн, баа котировкасын сурап-билүү ыкмасында сатып ала тургандыгын маалымдайт. 

Сунуштарды 2018-жылдын сентябрь айынын 28 де саат 14.00 кечиктирбестен ashalpykov@nbkr.kg электрондук дареке тапшыруу зарыл.  

Баа котирвкасына катышуу үчүн техникалык талаптарды алуу маселеси боюнча +996 (312) 66-92-67 телефонуна же ashalpykov@nbkr.kg  електрондук дарегине кайрылып, түшүндүрмө алсаңыздар болот.   

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы офистик креслолорун сатып алуу тууралуу жарыялаган баа котировкаларынын (сунуштар) жыйынтыгы боюнча жеке ишкер Мамырова А.Т. (Талас облусту, Талас шаары, Ч. Айтматов атындагы көчө, үй номери 240, “Мир-Ай” курулуш үйү) тандалып алынгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы металл раковиналарын сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “металл раковиналарын сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 28-сентябрында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы офистик шкафтарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “офистик шкафтарын сатып алуу баа котировкалары”, деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 25-сентябрында саат 16:00 чейин Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгына тапшырууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефонуна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы көмүр сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “көмүр сатып алууга баа котировкалары”, деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 24-сентябрында саат 17:00 чейин Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчөсү 6 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Нарын областтык башкармалыгына тапшырууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-18, (0550) 88-96-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Secret Disk 5 (50 даана) программалык жабдуусун сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары, (сунуштар) “Secret Disk5”, деп сыртына жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 28-cентябрь саат 15:00 чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-58 телефону жана easanaliev@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Ош шаары, Курманжан датка атындагы көчө, 119 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратындагы убактылуу касса түйүнү» объектин куруу-монтаждоо иштерин сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын «16»- октябрда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «2»- октябрда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин бүтүндөй колдонуу мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «19»- октябрда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «19»- октябрда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Алтын Ордо» Касса борборун куруу долбоорун тескөөгө алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 5-ноябрында саат (GMT+6) 17-30га чейин берилет. Сынактык документтерди сатып алуу наркы 100 (жүз) евро түзөт. Акча каражаттарын которуу реквизиттери сынактык документтерде көрсөтүлгөн. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар (потенциалдуу сунуштоочулар) үчүн сынак алдындагы биринчи конференция 2018-жылдын 5-октябрында саат (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Катышуучулар (потенциалдуу сунуштоочулар) үчүн сынак алдындагы экинчи конференция 2018-жылдын 19-октябрында (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Дареги: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Конференцияга катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 9-ноябрында саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1- кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 9-ноябрында саат 14-00дө ачылат. Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы килемдерди жана айнек пардаларды жууп тазалоо кызматын сатып алууга котировкаларга болгон суроо-талапка катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Килемдерди жана айнек пардаларды жууп тазалоо кызматын сатып алууга котировкаларга болгон суроо-талап» деген белгиси коюлган чапталган конверт түрүндө Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча № 117 «Экспедиция» иш бөлмөсүнө 2018-жылдын 24-сентябрында саат 15.00 кечиктирилбестен тапшырылууга тийиш. 

Кызматташуу шарттары жана башка маалыматтар боюнча 0 312 39 22 75 телефонуна кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы оптикалык жана жез патчкорддорду сатып алуу боюнча котировкалар суроо-талабына катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар) электрондук түрдө snikolsky@nbkr.kg почтасына сунушталууга же конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 28-сентябрынан саат 11:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (“Экспедиция”) “Оптикалык жана жез патчкорддорду сатып алуу боюнча котировкаларга суроо-талап” деген белги менен тапшырылууга тийиш. 

Кошумча маалыматты +996 (312) 61-10-49 телефон номери же anazaraliev@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы офистик креслолорун сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “офистик креслолорун сатып алуу баа котировкалары”, деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 17-сентябрында саат 16:00 чейин Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгына тапшырууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефонуна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абыд областтык башкармалыгы отун (катуу формадагы отундун түрүн) сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө Жалал-Абад шаары, Эркиндик-13 дарегине «отун сатып алууга суроо-талап кылынган котировкалар» деп белгиленип, 2018-жылдын 20-сентябрынан саат 14-00дөн кечиктирилбестен жөнөтүлүүгө тийиш.   

Толук маалымат алуу үчүн (3722) 2-05-08, (312) 29-30-63 телефону жана kakimbekov@nbkr.kg жана sale_ja@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы XSpider 7.8 (лицензия 256 түзмөктөргө) программалык жабдуусун сатып алуу тууралуу жарыяланган, баа котировкаларынын (сунуштар) жыйынтыгы боюнча Раззаков көчө, үй номери 19, офис 802 юридикалык дарегинде жайгашкан «Softline» тандалып алынгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкөгө чыгып жаткан кызматкерлерине медициналык камсыздандыруу полисин сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө Бишкек шаары, Чүй 168, «Экспедиция» 117-бөлмөсү дарегине «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкөгө чыгып жаткан кызматкерлерине медициналык камсыздандыруу полисин сатып алуу боюнча котировкаларды талап кылууга» деп белгиленип, 2018-жылдын 13-сентябрынан саат 15-00дөн кечиктирилбестен жөнөтүлүүгө тийиш.   

Толук маалымат алуу үчүн Тогуззаков Кубанычка (312) 61-23-04 телефону жана ktoguzzakov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кышкы курткаларды сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын udjunusov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберүү же баа котировкасы салынган конверт сыртына “кышкы курткаларды сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 25-сентябырында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-94 телефону жана udjunusov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн Баткен шаары, Курманжан Датка атындагы көчө (Келечек" кварталы) дареги боюнча жайгашкан административдик имаратынын курулушу обьектиси боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу максатында республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын «14»-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «5»-сентябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын  «19»-сентябрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «19»-сентябрында саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы шектүү банкнотторго кылдат экспертиза жүргүзүү үчүн видеоспектралдык компараторду (эксперттик-криминалисттик комплекс) сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынакка катышууга чакырат. 

Сынакка тиешелүү документтер 2018-жылдын 4-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 17-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт.  

Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дарегинде сынак боюнча сунуштарды кабыл алуу 2018-жылдын 7-сентябрында саат 14:00дө жыйынтыкталат.  

Белгиленген мөөнөттөн кийин келип түшкөн сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 7-сентябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

SIEM (Security information and event management) классындагы маалымат коопсуздугуна тиешелүү окуяларды топтоо жана талдап-иликтөө боюнча аппараттык-программалык комплексти сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын «11»- сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «15»- августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «14» - сентябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «14» - сентябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Атайын брондолгон автоунааны (микроавтобусту) сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 11-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 17-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 14-сентябрында саат 16:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 14-сентябрында саат 16:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынактын катышуучуларын сынактык сунуштарды тапшыруу мөөнөтүн 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин узартылгандыгын маалымдайт.  

Сынактык документтер 2018-жылдын 25-майдын саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 12-апрелинде саат (GMT+6) 15-00дө өткөрүлөт. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 31-майда саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Иш чөйрөсү Маалымат борборун куруу үчүн инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багытап жөнгө салууга даярдык көрүүнү кошо алганда, жумушчу долбоорун иштеп чыгуу, жабууларды, тиешелүү материалдарды сатып алуу менен долбоорду ишке ашырууну камтыган товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну камтыйт. Төмөнкүлөр долбоордун компонентинен болууга тийиш: 

-инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багыттап жөнгө салуу боюнча даярдык иштери; 

-борборду жана ал жайгашкан имаратты электр энергиясы менен камсыз кылуу (дизель генератору, иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуучу жабдууларды орнотуу; 

-дайыма муздак абанын өкүм сүрүшүн камсыз кылуу; 

-өрт коопсуздугун камсыз кылуу; 

-борбордо талап кылынган шартты камсыз кылуу (фальшпол, тиешлүү шкафтар, кабель системасы, бөлүштүрүүчү жай ж.б.) 

-контролдоо жана мониторинг жүргүзүү системаларын жөнгө салуу. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 9-апрелинде саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. Сынактык документтерди сатып алуу наркы 100 (жүз) АКШ долларын түзөт. Акча каражаттарын которууга реквизиттер сынактык документтерде көрсөтүлөт. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы биринчи конференция 2018-жылдын 26-февралында саат (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Катышуучулар үчүн сынак алдындагы экинчи конференция 2018-жылдын 27-мартында (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Дареги: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 , Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Конференцияга катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 12-апрелинин саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынакка катышуу үчүн сунуштарды берүү учуруна карата Маалымат борбордун куруу боюнча жумушчу долбоорун кароого сунуштоо талап кылына тургандыгын баса белгилеп кетүүгө тийишпиз.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 12-апрелинде саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.