> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бишкек шаарынын К.Акиев жана Киев кɵчɵлɵрүнүн кесилишинде жайгашкан имаратты электр менен камсыз кылуу үчүн «Прокладка КЛ-10 кВ объектисинин долбоордук-сметалык документтерин иштеп чыгуу жана жер астындагы 10/0,4 кВ трансформатор чордонун жер үстүнө реконструкциялоо» кызмат көрсөтүүсүн, баа котировкасын сурап-билүү ыкмасында сатып ала тургандыгын маалымдайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 «Экспедиция» бөлүмүнө, 2018-жылдын 13-августунда саат 14.00 дөн кечиктирбестен тапшырылууга тийиш.  

Баа котирвкасына катышуу үчүн техникалык талаптарды алуу маселеси боюнча +996 (312) 66-92-67 телефонуна же ashalpykov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы курулуш кызмат көрсөтүүлөрүн жана материалдарын жана спец. кийимдерин сатып ала тургандыгын жарыялайт.  

Коммерциялык сунуштар «Курулуш кызмат көрсөтүүлөрү, материалдары жана спец. кийимдери боюнча баа сунуштары» деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 9-августуна чейин, Нарын шаары Жамгырчы уулу Абас № 6 дареги боюнча же uarypbekov@nbkr.kg электрондук почтасына жөнөтүлүүгө тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна кайрылсаңызар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы мөөрлөрдү сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларын баа котировкасы салынган конверт сыртына “мөөрлөрдүү сатып алуу баа котировкалары” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 03-августта саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-90-81 телефонуна жана asamakova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өздүк карталарын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “өздүк карталарын сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 16-августунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2018-жылдын 30-майында жарыяланган сейил бактарга коюлуучу отургучтарды сатып алуу боюнча баа котировкаларын талап кылуунун жыйынтыгында «Карусель.КГ» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу көчөсү, ү.312, 2 батир) 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улак тартыш» коллекциялык монетасы үчүн буклеттерди басып чыгаруу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) сыртына “«Улак тартыш» коллекциялык монетасы үчүн буклеттерди басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууга баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 30-июлунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын “экспедиция” 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (0 312) 61-07-43 телефону жана baiylchiev@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ч.Айтматовдун 90-жылдыгы” коллекциялык монетасы үчүн сертификаттарды басып чыгаруу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) сыртына “«Ч.Айтматовдун 90-жылдыгы» коллекциялык монетасы үчүн сертификаттарды басып чыгарууну сатып алууга баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 30-июлунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын “экспедиция” 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (0 312) 61-07-43 телефону жана baiylchiev@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы улуттук валютанын эскилиги жеткен банкнотторун алмаштыруу жөнүндө плакаттарды басып чыгаруу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) сыртына “Улуттук валютанын эскилиги жеткен банкнотторун алмаштыруу жөнүндө плакаттарды басып чыгарууну сатып алууга баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 30-июлунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын “экспедиция” 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (0 312) 61-07-43 телефону жана baiylchiev@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2018-жылдын 5 июлунда жарыяланган архивдик кутуларды сатып алуу боюнча баа котировкаларын талап кылуунун жыйынтыгы тууралуу «KIRLand» ЖЧКсы (дареги: Бишкек ш., Аламедин-1 кичирайону) жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунаалырды сатып өткөрүү боюнча аукцион өткөрүүү үчүн аукционисттин кызмат көрсөтүүлөрүн сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “автоунаалырды сатып өткөрүү боюнча аукцион өткөрүүү үчүн аукционисттин кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 31-июлунда саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-87 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тепкичтердин бөлүктөрүнөн тайгаланууга каршы резина чапталган алюминий профилдерин сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “тепкичтердин бөлүктөрүнөн тайгаланууга каршы резина чапталган алюминий профилдерин сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 30-июлунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эшикке орнотулуучу кулпу сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “эшикке орнотулуучу кулпуларды сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 30-июлунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы шектүү банкнотторго кылдат экспертиза жүргүзүү үчүн видеоспектралдык компараторду (эксперттик-криминалисттик комплекс) сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынакка катышууга чакырат. 

Сынакка тиешелүү документтер 2018-жылдын 4-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 17-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт.  

Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дарегинде сынак боюнча сунуштарды кабыл алуу 2018-жылдын 7-сентябрында саат 14:00дө жыйынтыкталат.  

Белгиленген мөөнөттөн кийин келип түшкөн сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 7-сентябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

SIEM (Security information and event management) классындагы маалымат коопсуздугуна тиешелүү окуяларды топтоо жана талдап-иликтөө боюнча аппараттык-программалык комплексти сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын «11»- сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «15»- августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «14» - сентябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «14» - сентябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Атайын брондолгон автоунааны (микроавтобусту) сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 11-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 17-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 14-сентябрында саат 16:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 14-сентябрында саат 16:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгынын контролдук-өткөрмө күркөсүн реконструкциялоо жана административдик имарат жайларын ремонттон өтөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

«Курулуш компаниясы «ШЕР-КУРУЛУШ» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталган (юридикалык адреси: Бишкек ш., Шабдан Баатыр атындагы көч, 2/1) 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өздүк карталарын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “өздүк карталарын сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 16-июлунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кагаз буталар сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “кагаз буталар сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 16-июлунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы архивдик кутуларды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “архивдик кутуларды сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 12-июлунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Бишкек шаары Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан өз имаратынын «Б», «В» жана «Г» блокторунда ичтен жылуулук системасын капиталдык ремонттон өткөрүү, ошондой эле имараттын “А” блогунда кошумча радиаторлорду орнотуу ишин сатып алууга республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 15-июлунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 10-июлунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор  менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча  сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын  18-июлунда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча  сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 18-июлунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы резервдик булакты автоматтык кошуучу түзүлүштү 400 А (2 бирдик) жана электр энергиянын сапатынын анализаторун (1 бирдик) сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “резервдик булакты автоматтык кошуучу түзүлүштү жана электр энергиянын сапатынын анализаторун берүүгө баа котировкасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 13-июлда саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш”. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, ички жана эл аралык каттамдарга авиабилеттерди сатып алуу боюнча алкактык макулдашууларды түзүү максатында, төмөнкүдөй эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрүлө тургандыгын жарыялайт: 

-№ 1-лот ички авиакаттамдар 

-№ 2-лот эл аралык авиакаттамдар. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 8-июлунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдында конференция 2018-жылдын 5-июлунда саат 16:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча суроолор болсо, техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2018-жылдын 13-июлунда саат 16:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 13-июлунда саат 16:00дө ачылат. 

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ар кандай мүнөздөмөлөрдөн ар түрдүү электр желдеткичтери сатып алууларды (канал желдеткичтери жана бөлүүчү системасы, дефлекторлор) сынак аркылуу ишке ашыруу максатында төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

-№1 лот. Канал желдеткичтери жана бөлүүчү системасы; 

-№2 лот. Желдеткичтер үчүн дефлекторлор. 

Сынактык документтер 2018-жылдын «3»-июлунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «28»-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «6»-июлунда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «6»-июлунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын автоунаасын камсыздандыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Сынактык документтер 2018-жылдын «22»- июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «18»- июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишим колдонулган мезгил ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «27» - июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «27» - июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Стандарттык программалык камсыздоону сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

-Лот №1. Adobe Photoshop RUS CC; 

Adobe Illustrator RUS CC; 

Adobe InDesign RUS CC; 

PDF Transformer+; 

Microsoft Office Access 2016. 

-Лот №2. STATA SE 15. 

Сынактык документтер 2018-жылдын «26»- июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «15»- июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишим колдонулган мезгил ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «29» - июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «29» - июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Улуттук банк Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн Баткен шаары, Курманжан Датка атындагы көчө (Келечек" кварталы) дареги боюнча жайгашкан административдик имаратынын курулушу обьектиси боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу максатында республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 25-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 15-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 28-июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 28-июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы VMware, Kaspersky программалык камсыздоолорун жана Oracle сервердик жабдуусун техникалык колдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга сынак уюштуруу жана аны өткөрүү максатында ачык сынак өткөрөт төмөнкү лоттор боюнча: 

- Лот №1 VMware программалык камсыздоонун техникалык колдоосу; 

- Лот №2 Kaspersky лицензиялардын программалык камсыздоонун техникалык колдоосу; 

- Лот №3 Oracle сервердик жабдуусунун техникалык колдоосу. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 13-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 06-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 19-июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 19-июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынактын катышуучуларын сынактык сунуштарды тапшыруу мөөнөтүн 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин узартылгандыгын маалымдайт.  

Сынактык документтер 2018-жылдын 25-майдын саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 12-апрелинде саат (GMT+6) 15-00дө өткөрүлөт. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 31-майда саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “К.Акиев-Киев көч. жайгашкан КМУУнун курулуп бүтө элек окуу-лаборатордук корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын имаратына өзгөртүп куруу жана реконструкциялоо” объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди оңдоо кызматтарын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 20-апрелинин саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 11-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 25-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Иш чөйрөсү Маалымат борборун куруу үчүн инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багытап жөнгө салууга даярдык көрүүнү кошо алганда, жумушчу долбоорун иштеп чыгуу, жабууларды, тиешелүү материалдарды сатып алуу менен долбоорду ишке ашырууну камтыган товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну камтыйт. Төмөнкүлөр долбоордун компонентинен болууга тийиш: 

-инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багыттап жөнгө салуу боюнча даярдык иштери; 

-борборду жана ал жайгашкан имаратты электр энергиясы менен камсыз кылуу (дизель генератору, иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуучу жабдууларды орнотуу; 

-дайыма муздак абанын өкүм сүрүшүн камсыз кылуу; 

-өрт коопсуздугун камсыз кылуу; 

-борбордо талап кылынган шартты камсыз кылуу (фальшпол, тиешлүү шкафтар, кабель системасы, бөлүштүрүүчү жай ж.б.) 

-контролдоо жана мониторинг жүргүзүү системаларын жөнгө салуу. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 9-апрелинде саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. Сынактык документтерди сатып алуу наркы 100 (жүз) АКШ долларын түзөт. Акча каражаттарын которууга реквизиттер сынактык документтерде көрсөтүлөт. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы биринчи конференция 2018-жылдын 26-февралында саат (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Катышуучулар үчүн сынак алдындагы экинчи конференция 2018-жылдын 27-мартында (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Дареги: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 , Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Конференцияга катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 12-апрелинин саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынакка катышуу үчүн сунуштарды берүү учуруна карата Маалымат борбордун куруу боюнча жумушчу долбоорун кароого сунуштоо талап кылына тургандыгын баса белгилеп кетүүгө тийишпиз.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 12-апрелинде саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.