> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ар кандай мүнөздөмөлөрдөн ар түрдүү электр желдеткичтери сатып алууларды (канал желдеткичтери жана бөлүүчү системасы, дефлекторлор) сынак аркылуу ишке ашыруу максатында төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

-№1 лот. Канал желдеткичтери жана бөлүүчү системасы; 

-№2 лот. Желдеткичтер үчүн дефлекторлор. 

Сынактык документтер 2018-жылдын «3»-июлунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «28»-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «6»-июлунда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «6»-июлунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунаалырды сатып өткөрүү боюнча аукцион өткөрүүү үчүн аукционисттин кызмат көрсөтүүлөрүн сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “автоунаалырды сатып өткөрүү боюнча аукцион өткөрүүү үчүн аукционисттин кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 25-июнунда саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-87 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жалюзилерди сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “жалюзилерди сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 20-июнунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын үй чарбаларын инфляциялык күтүүлөр боюнча иликтөө» темасына омнибустук изилдөөнү жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 25-июнунда саат 17:30 кечиктирилбестен Улуттук банктын Бишкек ш., Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан 117-бөлмө «Экспедиция» дарегине, конверттин сырткы бетине «Иликтөө ишин жүргүзүүгө кызмат көрсөтүүнү сатып алуу» деп белгилөө менен тапшыруу талап кылынат. 

Кошумча маалымат алуу боюнча: (0312) 66-91-91 телефонуна жана tseyitov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунаа аккумуляторлорун сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “автоунаа аккумуляторлорун сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 22-июнунда саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш”. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы газдалган жана газдалбаган сууларды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “газдалган жана газдалбаган сууларды сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 20-июнунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы азык-түлүктөрдү сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “азык-түлүктөрдү сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 20-июнунда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгы курулуш материалдарын (ар түрдүү боёкторду, электр жабдууларын) жана куруучулардын кабинеттерди сырдоо жана актоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрүн баа котировкаларын талап кылуу аркылуу сатып алууну жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) конверттерге салынып, сатып алуу үчүн котировкаларды талап кылуу” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 22-июнунда саат 16:00 чейин Улуттук банктын Каракол шаары, Токтогул атындагы көчө 265 дареги боюнча жайгашкан Ысык-Көл областтык башкармалыгына тапшырылууга тийиш. Курулуш материалдары жана кызмат көрсөтүүлөр боюнча толук маалымат алуу үчүн (3922) 5-12-51, 5-12-59 телефонуна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Исык-Көл районундагы Бостери айылында жайгашкан Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун (“Толкун” пансионаты) жер аянтын топографиялык чийип-тартуу кызмат көрсөтүүсүн сатып ала тургандыгын жарыялайт. Баа котировкаларын (cунуштарын) ashalpykov@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүп же котировкалар салынган конверттин сыртына «Жер аянтын топографиялык чийип-тартуу боюнча баа котировкалары» деп белгилөө менен чапталган түрдө, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө 2018-жылдын 19-июнунда саат 15:00 чейин сунуштоо зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 61-05-46 телефонуна жана ashalpykov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чындоо борборун («Толкун» пансионатын) камсыз кылуу үчүн сүт азыктарын сунуштоочуларды тандоо жана алар менен алкактык келишимдерди түзүү үчүн республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 19-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча сунушталат.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 14-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуш баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 22 -июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 22-июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Ушуга байланыштуу бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын автоунаасын камсыздандыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Сынактык документтер 2018-жылдын «22»- июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «18»- июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишим колдонулган мезгил ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «27» - июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «27» - июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Стандарттык программалык камсыздоону сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

-Лот №1. Adobe Photoshop RUS CC; 

Adobe Illustrator RUS CC; 

Adobe InDesign RUS CC; 

PDF Transformer+; 

Microsoft Office Access 2016. 

-Лот №2. STATA SE 15. 

Сынактык документтер 2018-жылдын «26»- июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «15»- июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишим колдонулган мезгил ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «29» - июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «29» - июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ош областык башкармалыгынын административдик имаратында убактылуу кассалык түйүндү куруу иштерин сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын «27»- июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «20»-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин бүтүндөй колдонуу мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «2»-июлунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «2»-июлунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Улуттук банк Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн Баткен шаары, Курманжан Датка атындагы көчө (Келечек" кварталы) дареги боюнча жайгашкан административдик имаратынын курулушу обьектиси боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу максатында республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 25-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 15-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 28-июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 28-июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Бишкек шаары Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан өз имаратынын «Б», «В» жана «Г» блокторунда ичтен жылуулук системасын капиталдык ремонттон өткөрүү, ошондой эле имараттын “А” блогунда кошумча радиаторлорду орнотуу ишин сатып алууга республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 11-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 5-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор  менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын  14-июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча  сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 14-июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы VMware, Kaspersky программалык камсыздоолорун жана Oracle сервердик жабдуусун техникалык колдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга сынак уюштуруу жана аны өткөрүү максатында ачык сынак өткөрөт төмөнкү лоттор боюнча: 

- Лот №1 VMware программалык камсыздоонун техникалык колдоосу; 

- Лот №2 Kaspersky лицензиялардын программалык камсыздоонун техникалык колдоосу; 

- Лот №3 Oracle сервердик жабдуусунун техникалык колдоосу. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 13-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 06-июнунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 19-июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 19-июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, өндүрүшчү уюмдарды Улуттук банктын «Киев жана К.Акиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан, Кыргыз улуттук университетинин курулушу бүтө элек окуу-лабораториялык корпусун Улуттук банктын имаратына ыңгайлаштырып куруу жана реконструкциялоо» объектисиндеги ТСЛ 2х1600 кВА кубатуулуктагы ТП №15-ЭС трансформаторлорун кургатуу жана изоляциялык мүнөздөмөлөрүн текшерүү үчүн жана «Улуттук банктын Чүй проспектиси 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №58-ЭС трансформатордук чакан станциясынын ТСЛ 2х1250 кВА кубатуулуктагы көмөкчү чордондорун алмаштыруу үчүн баа котировкасына катышууга чакырат. Баа котировкалары Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө “Эспедиция” котировкалар салынган конверттин сыртына “Трансформаторлорун кургатуу жана алмаштыруу баа котировкасына” деп белгилөө менен чапталып, 2018 жылдын 11 июнунун саат 14.00 чейин тапшырылууга тийиш. 

Курулуш жана кураштыруу жана электромонтаждык жумуштарды аткаруу үчүн техникалык тапшырмаларды жана башка тиешелүү иш кагаздарын Улуттук банктын Бишкек шаары Т.Үмөталиев көчөсү 105 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №107 бөлмөсүнөн же: +996(312) 61 05 48 телефон номеринен жана kaltymyshov@nbkr.kg электрондук адресине кайрылып алсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Сisco түйүндүк жабдууларын техникалык колдоо лицензияларын, ошондой эле ошол лицензиялардын мөөнөтүн узартуу кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

-Лот №1. Сisco түйүндүк жабдууларын техникалык колдоо лицензиялары; 

-Лот №2. Cisco түйүндүк жабдууларынын лицензияларынын мөөнөтүн узартуу. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 5-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 29-майында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишим колдонулган мезгил ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 8 - июнунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 8-июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасын Улуттук Банкы атайы кийим-кече жана ага тиешелүү буюм-заттарды сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Документтер 2018-жылдын 10-майында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 27-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2018-жылдын 15-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 15-майында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынактын катышуучуларын сынактык сунуштарды тапшыруу мөөнөтүн 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин узартылгандыгын маалымдайт.  

Сынактык документтер 2018-жылдын 25-майдын саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 12-апрелинде саат (GMT+6) 15-00дө өткөрүлөт. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 31-майда саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “К.Акиев-Киев көч. жайгашкан КМУУнун курулуп бүтө элек окуу-лаборатордук корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын имаратына өзгөртүп куруу жана реконструкциялоо” объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди оңдоо кызматтарын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 20-апрелинин саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 11-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 25-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү коллекциялык монеталарды даярдатуу жана алардын жеткирилип берилишин камсыз кылуу ишин сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт: 

- «Улак тартыш» күмүш монетасы; 

- «Улак тартыш» жез-никель монетасы; 

- «Ч. Айтматовдун 90-жылдыгы» жез-никель монетасы; 

- «Кыргыздардын боз үйү» жез-никель монетасы. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 17-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 2-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 20-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 20-апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Quantum Scalar i500 лента китепканаларын техникалык колдоону сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 24-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 6-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 27-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 27-апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аккумулятордук батареялуу модулдарды (АБМ), электр энергиясынын сапатын текшерүүчүнү (АКЭЭ) жана үзгүлтүксүз азыктандыруу булактарын (ИБП) сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Лот №1. Аккумулятордук батареялуу модулдар (АБМ); 

Лот №2. Электр энергиясынын сапатын текшерүүчү (АКЭЭ); 

Лот №3. Үзгүлтүксүз азыктандыруу булактары (ИБП). 

Сынактык документтер 2018-жылдын 4-апрелинин саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 30-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 9-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Иш чөйрөсү Маалымат борборун куруу үчүн инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багытап жөнгө салууга даярдык көрүүнү кошо алганда, жумушчу долбоорун иштеп чыгуу, жабууларды, тиешелүү материалдарды сатып алуу менен долбоорду ишке ашырууну камтыган товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну камтыйт. Төмөнкүлөр долбоордун компонентинен болууга тийиш: 

-инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багыттап жөнгө салуу боюнча даярдык иштери; 

-борборду жана ал жайгашкан имаратты электр энергиясы менен камсыз кылуу (дизель генератору, иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуучу жабдууларды орнотуу; 

-дайыма муздак абанын өкүм сүрүшүн камсыз кылуу; 

-өрт коопсуздугун камсыз кылуу; 

-борбордо талап кылынган шартты камсыз кылуу (фальшпол, тиешлүү шкафтар, кабель системасы, бөлүштүрүүчү жай ж.б.) 

-контролдоо жана мониторинг жүргүзүү системаларын жөнгө салуу. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 9-апрелинде саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. Сынактык документтерди сатып алуу наркы 100 (жүз) АКШ долларын түзөт. Акча каражаттарын которууга реквизиттер сынактык документтерде көрсөтүлөт. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы биринчи конференция 2018-жылдын 26-февралында саат (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Катышуучулар үчүн сынак алдындагы экинчи конференция 2018-жылдын 27-мартында (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Дареги: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 , Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Конференцияга катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 12-апрелинин саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынакка катышуу үчүн сунуштарды берүү учуруна карата Маалымат борбордун куруу боюнча жумушчу долбоорун кароого сунуштоо талап кылына тургандыгын баса белгилеп кетүүгө тийишпиз.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 12-апрелинде саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.