> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын папкаларды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “атайын папкаларды сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 23-ноябрында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы азык-түлүктөрдү сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “азык-түлүктөрдү сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 23-ноябрында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жыл календарын басып чыгарууга кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча сунушталган баа котировкаларынын жыйынтыктары жөнүндө  маалымдайт (столдун үстүнө коюлуучу  жана дубалга илинүүчү жыл календары).  

Жеңүүчү компания болуп, «КИРЛэнд» жоопкерчилиги чектелген коом табылды (дареги: Бишкек ш., Аламүдүн-1 мкр., 75). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, финансылык сабаттуулукту жогорулатууга арналган интернет-сайты жөнүндө анимациялык видеоролик даярдап чыгарууга кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкаларды (сунуштарды) 2018-жылдын 20-ноябрында саат 15:00 чейин akarabaeva@nbkr.kg электрондук дарегине темасында “анимациялык видеоролик даярдап чыгарууга кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жөнүндө баа котировкалары” белгилеп жөнөтүү сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-24-14 телефону жана kmusuraliev@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы фотографдын кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Фотографдын кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» жазуусу менен чапталган конвертте 2018-жылдын 19-ноябрында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалыматты (0312) 61-07-43 телефону же baiylchiev@nbkr.kg электрондук почта аркылуу алууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дизайнердин кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Дизайнердин кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» жазуусу менен чапталган конвертте 2018-жылдын 19-ноябрында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалыматты (0312) 61-07-43 телефону же baiylchiev@nbkr.kg электрондук почта аркылуу алууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видео-оператор-монтажердун кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Видео-оператор-монтажердун кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» жазуусу менен чапталган конвертте 2018-жылдын 19-ноябрында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалыматты (0312) 61-07-43 телефону же baiylchiev@nbkr.kg электрондук почта аркылуу алууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SAP Extended Standard Content Management by OpenText лицензиясынын техникалык колдоосун узартуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу үчүн ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2018-жылдын 04-декабрынын саат 17:00гө чейин берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 16-ноябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынактык сунуштарды кабыл алуу убактысы 2018-жылдын 07-декабрынын саат 15:00дө бүтөт, дареги: Бишкек шаар, Чүй пр., 168. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 07-декабрында саат 15:00дө ачылат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сервердик, түйүндүк жабдууларды, Datacore, VMware системалык программалык камсыздоо лицензиясын, Red Hat операциялык системасынын лицензиясын жана «SWIFT» жамааттык пайдалануу түйүнүнөн резервдик көчүрмөлөө үчүн программалык камсыздоо лицензиясын сатып алуу боюнча өткөрүлүп жаткан республикалык сынактын алкагында лоттордун өзгөргөндүгүн, атап айтканда сатып алуулар төмөнкүдөй сегиз лотко бөлүштүрүлгөндүгүн маалымдайт: 

Лот 1 «Datacore» программалык камсыздоо лицензиясын сатып алуу  

Лот 2 «VMware» системалык программалык камсыздоо лицензиясын сатып алуу. 

Лот 3 “Red Hat» операциялык системасынын лицензиясын сатып алуу.  

Лот 4 Резервдик көчүрмөлөө үчүн программалык камсыздоо лицензиясын сатып алуу. 

Лот 5 Жаңы серверлерди сатып алуу.  

Лот 6 Лента жабдуусун сатып алуу. 

Лот 7 Диск массивин сатып алуу. 

Лот 8  Аныктоо жана сырттан кирүүлөргө бөгөт коюу системасы жөнгө салынган коммутаторлорду, оптикалык модулдарды (SFP+) жана түйүндөр аралык экрандарды сатып алуу. 

Документтер 2018-жылдын 9-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын  14-ноябрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 14-ноябрында саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg 

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын банкнотторунун кесилбеген барактары үчүн фолдерлерди даярдап чыгарууга кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалардын сыртына “улуттук валютасынын банкнотторунун кесилбеген барактары үчүн фолдерлерди даярдап чыгарууга кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 12-ноябрында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө «экспедиция» сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-24-14 телефону жана kmusuraliev@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Консультация берүү кызмат көрсөтүүлөрү боюнча 

кызыкдар болгон тараптарды тартууга билдирүү 

Кыргыз Республикасы 

Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө үчүн ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү, ошондой эле ислам шариаттык башкаруу концепциясын жана ислам акча-кредит саясатынын инструменттерин иштеп чыгуу 

Долбоор жөнүндө жалпы маалымат Ислам өнүктүрүү банкынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайттарында 2018-жылдын 7-октябрында жарыяланган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасында ислам банк ишин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө үчүн ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү, ошондой эле ислам шариаттык башкаруу концепциясын жана ислам акча-кредит саясатынын инструменттерин иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланышы тууралуу өтүнүчү менен кайрылган, ошондой эле түшкөн каражаттардын бир бөлүгүн консультация берүү кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууга жумшоо ниетин билдирген. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы талаптарга туура келген жана кызыкдар болгон консультанттарды кызмат көрсөтүүгө чакырат. Кызыкдар болгон консультанттар кызмат көрсөтүү үчүн кесиби боюнча талаптарга ылайык келүүсүн тастыктаган кеңири маалымат берүүгө тийиш (китепчелерди, ушул сыяктуу тапшырмаларды аткаргандыгын баяндоо, ушул сыяктуу иштерди аткарган иш тажрыйбасы, тиешелүү көндүмдөргө ээ болушу ж.б.). Төмөнкү тармактарда же тапшырмалар менен иш алып баруу тажрыйбасына ээ болуу коюлган милдеттерди аткаруу үчүн минималдуу талаптар болуп саналат: 

- тиешелүү иш тажрыйбасы жана борбордук банктар, коммерциялык банктар үчүн региондо же эл аралык деңгээлде уюштурулган ушул сыяктуу долбоорлорго катышуусу (айрыкча КМШ жана Чыгыш Европа өлкөлөрүндө); 

- шариат стандарттары боюнча, ислам каржылоо принциптерине тиешелүү мыйзамдар жана ислам финансы мекемелерин көзөмөлдөө маселелери боюнча консультациялык кызматтарды көрсөткөн иш тажрыйбасы; 

- ислам финансы кызмат көрсөтүүлөрү боюнча салык маселелерине тиешелүү консультация берүү тажрыйбасы; 

- ислам депозиттерин камсыздандыруу системасы боюнча консультация берүү тажрыйбасы; 

- Ислам финансы институттары үчүн бухгалтердик эсепке алууну жана аудитти уюштуруу (AAOIFI) сыяктуу бухгалтердик эсепке алууну же аудит тармагында эл аралык сертификаттардын сөзсүз болушу; 

- ислам каржылоо принциптерине жана ислам акча-кредит саясатынын инструменттерине туура келген финансы инструменттерин иштеп чыгуу жана жайылтуу үчүн эл аралык деңгээлде борбордук банктарга консалтинг кызматтарын көрсөтүү боюнча мол тажрыйбага ээ болуусу. Консультант катышкан жана ийгиликтүү ишке ашырылган кеминде үч долбоорду көрсөтүүгө тийиш. 

Консультанттар, өздөрүнүн кызыкдар экендигин ассоциация формасында билдирсе болот, мында ассоциация мүчөлөрү ортосунда түзүлгөн макулдашуу менен тастыкталган ассоциациянын тиби, башкача айтканда, бириккен ишкана, ассоциациянын аралык формасы же субподряддык консультация берүү кызматы так көрсөтүлүүгө тийиш.  

Консультант, Ислам өнүктүрүү банкын каржылоонун алкагында консультанттарды тартуу боюнча колдонмодо берилген жол-жоболорго ылайык тандалат (учурдагы басылма). 

Кызыкдар болгон консультанттарга төмөндө көрсөтүлгөн дарек боюнча жумуш күндөрү кошумча маалыматтарды алууга болот. Кызыкдар экендигиңизди билдирүү боюнча маалыматты 2018-жылдын 26-ноябрында чейин төмөнкү электрондук почтага жөнөтүү зарыл. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

Назира Окенова айым 

Бишкек ш., Т.Үмөталиев к. 101, 720 040,  

Кыргыз Республикасы 

Тел.: +996 312 66 91 52, +996 312 66 90 17 

эл. почта: tender@nbkr.kg 

 

 

 

Dell жана Dell EMC сервердик жабдуулардын техникалык колдоо кызмат көрсөтүүлөрүнүн мөөнөтүн узартууну сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 19-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 13-ноябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 22-ноябрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 22-ноябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 жана Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан өзүнө караштуу имараттардын чатырларына муз тоңдурбай турган кабелдерди жаткыруу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу максатында, төмөнкүдөй эки лоттон турган республикалык ачык сынак жарыялайт: 

-Лот 1. Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча жайгашкан имараттын бүтүндөй чатыры боюнча муз тоңдурбай турган кабелдерди жаткыруу; 

-Лот 2. Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имараттын «А», «Б», «В» и «Г» блокторунун чатырларына муз тоңдурбай турган кабелдерди жаткыруу. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 5-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 1-ноябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт.  

Сунуштарды кабыл алуу Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча 2018-жылдын 12-ноябрында саат 15:00дө жыйынтыкталат.  

Белгиленген мөөнөттөн кийин келип түшкөн сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 12-ноябрында саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы шектүү банкнотторго кылдат экспертиза жүргүзүү үчүн видеоспектралдык компараторду (эксперттик-криминалисттик комплекс) сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынакка катышууга чакырат. 

Сынакка тиешелүү документтер 2018-жылдын 22-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 06-ноябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт.  

Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дарегинде сынак боюнча сунуштарды кабыл алуу 2018-жылдын 27-ноябрында саат 14:00дө жыйынтыкталат.  

Белгиленген мөөнөттөн кийин келип түшкөн сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 27-ноябрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Datacore, VMware системалык программалык камсыздоосунун сервердик, тармактык жабдууларын жана лицензиясын, Red Hat операциялык системасынын лицензиясын жана SWIFT жамааттык пайдалануу түйүнүн резервдик көчүрмөлөө үчүн программалык камсыздоо лицензиясын сатып алуу максатында, сиздерди төмөнкү үч лоттон турган ачык республикалык сынакка катышууга чакырат: 

-1-лот. «Datacore, VMware системалык программалык камсыздоосунун лицензиясын, Red Hat операциялык системасынын лицензиясын жана резервдик көчүрмөлөө үчүн программалык камсыздоо лицензиясын сатып алуу». 

-2-лот. «Жаңы серверлерди, маалыматтарды сактоо үчүн каралган тасма түзүлүштөрүн жана жаздырылуучу дисктерден турган жабдуу сатып алуу». 

-3-лот. «Коммутаторлорду, табуу жана кийлигишүүгө бөгөт коюу системасы каралган оптикалык модулдарды (SFP+) жана тармактар аралык экран сатып алуу”.  

Документтер 2018-жылдын 9-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 26-октябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 14-ноябрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 14-ноябрында саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg 

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын объектилери үчүн канал кондиционерлерин, кондиционерлерге коргоочу экранды (дефлектор) жана сплит системасындагы кондиционерлерди сатып алуу үчүн сынак аркылуу ишке ашыруу максатында төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- №1 лот. канал кондиционерлери жана сплит системасындагы кондиционерлер; 

- №2 лот. кондиционерлерге коргоочу экрандар (дефлектор). 

Сынактык документтер 2018-жылдын «17»-октябрдын саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «10»-октябрда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын «22»-октябрдын саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «22»-октябрда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Алтын Ордо» Касса борборун куруу долбоорун тескөөгө алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 5-ноябрында саат (GMT+6) 17-30га чейин берилет. Сынактык документтерди сатып алуу наркы 100 (жүз) евро түзөт. Акча каражаттарын которуу реквизиттери сынактык документтерде көрсөтүлгөн. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар (потенциалдуу сунуштоочулар) үчүн сынак алдындагы биринчи конференция 2018-жылдын 5-октябрында саат (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Катышуучулар (потенциалдуу сунуштоочулар) үчүн сынак алдындагы экинчи конференция 2018-жылдын 19-октябрында (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Дареги: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Конференцияга катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 9-ноябрында саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1- кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 9-ноябрында саат 14-00дө ачылат. Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынактын катышуучуларын сынактык сунуштарды тапшыруу мөөнөтүн 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин узартылгандыгын маалымдайт.  

Сынактык документтер 2018-жылдын 25-майдын саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 12-апрелинде саат (GMT+6) 15-00дө өткөрүлөт. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 31-майдын саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 31-майда саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, 720040, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Маалымат борборун (Дата-центр) куруу үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Иш чөйрөсү Маалымат борборун куруу үчүн инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багытап жөнгө салууга даярдык көрүүнү кошо алганда, жумушчу долбоорун иштеп чыгуу, жабууларды, тиешелүү материалдарды сатып алуу менен долбоорду ишке ашырууну камтыган товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну камтыйт. Төмөнкүлөр долбоордун компонентинен болууга тийиш: 

-инженердик-куруу, кураштыруу жана ишке багыттап жөнгө салуу боюнча даярдык иштери; 

-борборду жана ал жайгашкан имаратты электр энергиясы менен камсыз кылуу (дизель генератору, иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуучу жабдууларды орнотуу; 

-дайыма муздак абанын өкүм сүрүшүн камсыз кылуу; 

-өрт коопсуздугун камсыз кылуу; 

-борбордо талап кылынган шартты камсыз кылуу (фальшпол, тиешлүү шкафтар, кабель системасы, бөлүштүрүүчү жай ж.б.) 

-контролдоо жана мониторинг жүргүзүү системаларын жөнгө салуу. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 9-апрелинде саат (GMT+6) 17-30га чейин сунушталат. Сынактык документтерди сатып алуу наркы 100 (жүз) АКШ долларын түзөт. Акча каражаттарын которууга реквизиттер сынактык документтерде көрсөтүлөт. Документтерди алуу жана ага төлөө маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы биринчи конференция 2018-жылдын 26-февралында саат (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Катышуучулар үчүн сынак алдындагы экинчи конференция 2018-жылдын 27-мартында (GMT+6) 14-00дө өткөрүлөт. Дареги: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 , Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Конференцияга катышуу маселеси боюнча да техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын 12-апрелинин саат 14:00 гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чуй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 1-чи кабатындагы 117 бөлмөдө кабыл алынат. Кечигип тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт. 

Сынакка катышуу үчүн сунуштарды берүү учуруна карата Маалымат борбордун куруу боюнча жумушчу долбоорун кароого сунуштоо талап кылына тургандыгын баса белгилеп кетүүгө тийишпиз.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 12-апрелинде саат 14-00дө ачылат. Дареги : Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары Чүй проспектиси 168.  

Сынакты уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча +996 312 66 91 53, 61 52 83 телефон номерлерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.