> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы англис тилинен орусчага жана орус тилинен англисчеге оозеки жана жазуу жүзүндө которуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча тендердин жыйынтыгын маалымдайт: 

- Лот №1  жазып которуу "TransLink.сom" ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталган (юридикалык дареги: Бишкек ш., Чүй проспекти 170). 

- Лот №2 оозеки которуу (синхрондук жана шыдыр которуу) "Global One Translation"  

жеңүүчү катары аныкталган (юридикалык дареги: Бишкек ш., Аламедин-1, 31/100). 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыктар болгон тараптарды 12 500 даана полипропиленден жасалган кап (көлөмү: 55*105 см, ак түстө, капталында тигиши жок, материалдын тыгыздыгы 100-105 г/м2) сатып алуу боюнча баа котировкасына катышууга чакырат.  

Сунуштар 2017-жылдын 17-январында саат 10.00гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын "Экспедиция" бөлмөсүнө "Полипропиленден жасалган каптарды сатып алуу боюнча котировкалар" деп белгилөө менен сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн тиешелүү документтерди алуу боюнча + 996 (312) 66-92-19 телефонуна же bmesengulova@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Red Hat операциялык системасына техникалык колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча тендердин жыйынтыгын маалымдайт: 

"Softline International" ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталган (адреси: Бишкек ш., Раззаков көч., 19). 

 

 

"Oracle" жана "Symantec" компанияларынын лицензияланган программалык продукттарын техникалык жактан колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча 2 лоттон турган тендер өткөрөт: 

Лот №1 - "Oracle" компаниянын лицензияланган программалык продукттарын техникалык жактан колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу; 

Лот №2 - "Symantec" компаниянын лицензияланган программалык продукттарын техникалык жактан колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу. 

Тендердик документтерди 2017-жылдын 12-январынын саат 17:30га чейин тапшырууга болот. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 17-январынын саат 14:00гө чейин кабыл алынат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 17-январынын саат 14:00дө ачылат. 

Суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 61 52 83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызматтык иш үчүн каралган автоунааларын техникалык тейлөө жана ремонттон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык республикалык тендер өткөрөт. 

Тендердик документтер 2017-жылдын 12-январына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 105/1 дарегинен алууга болот. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 17-январынын саат 15:00 гө чейин кабыл алынат. Мөөнөтүнөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 17-январында саат 15:00 дө ачылат. 

Бардык маселелер боюнча жооп алуу үчүн: +996 312 66 91 53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыктар болгон тараптарды көп функцианалдуу "Konica Minolta 454e" жабдуусун сервисттик колдоого алуу боюнча баа котировкасына катышууга чакырат. Сунуштар 2017-жылдын 4 январынын 10 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын "Экспедиция" бөлмөсүнө "Konica Minolta 454e" жабдуусун сервисттик колдоого алуу боюнча котировкалар" деп белгилөө менен тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн тиешелүү документтерди алуу маселеси боюнча + 996 (312) 66-91-75 телефонуна же erojkov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунааларды сатуу боюнча ачык тоорук (аукцион) өткөрөт: 

Катар №  

Автоунаанын маркасы 

Чыгарылган жылы 

Мамлекеттик номери 

Баштапкы баасы 

(сом) 

Автоунаа турган жери 

Тойота-Хайс кичи автобусу 

1998 

872 BS 

216 750 

Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1.  

Тойота-Хайс кичи автобусу 

1998 

873 BS 

214 200 

Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1.  

ВАЗ-11193 (Лада-Калина) 

2007 

09-33 IB 

117 300 

Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1.  

Фольксваген-Бора 

2003 

1042 BZ 

103 200,2 

Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1.  

Тойота-карола 

1995 

1292 IB 

64 536,25 

Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1.  

Тоорук (аукцион) өткөрүлүүчү күн: 2017-жылдын 11-январында саат 10.00 дө.  

Гарантиялык төлөм өлчөмү: автоунаанын баштапкы наркынан 10%. 

Төлөм түрү: нак жана нак эмес эсептешүү аркылуу. 

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001. 

Тоорук өткөрүлүүчү жер: Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1 

Билдирмелерди тапшыруу мөөнөтү: 2017-жылдын 10-январында саат 15.00 гө чейин автоунаалардын баштапкы наркынын 10% төлөө менен тапшырылат. 

Сатуучунун дареги жана байланыш телефон номери: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. тел. 66-92-87; 0555-135-111.  

Автоунааларды 2017-жылдын 10-январына чейин Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1 дареги боюнча саат 9.00 дөн 17.30 га чейин карап көрүп, билдирме формасын алууга болот.