> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе товарлары сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2017-жылдын 24-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жууп-тазалоо каражаттарын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2017-жылдын 24-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе ишинде керектелүүчү ак кагаздарды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2017-жылдын 24-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы даараткана кагазын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2017-жылдын 24-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “Ачкычтардын электрондук сейфи” аппараттык-программалык комплексин (АПК) сатып алууга тендер өткөрө тургандыгын жарыялайт: 

Тендердик документтер 2017-жылдын 03-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 105/1 дареги боюнча берилет:  

Тендер алдындагы конференция 2017-жылдын 23-марттында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өтөт.  

Тендердик сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 06-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган тендердик сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 06-апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча тендер өткөрөт: 

- Лот №1- Мобилдик компьютер, 6 даана. 

- Лот №2- Компьютердик жабдуулар, 91 даана. 

Тендер алдындагы жолугушуу 2016-жылдын 22-мартында саат 13:30дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Тендердик документтерди 2017-жылдын 3-апрелине саат 17:30гө чейин тапшырууга болот. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 6-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 6-апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.