> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКО аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКО аукциондору
 МКО-В аукциондору

МКО аукциондору

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Аукциондор: МКО


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Кирешелүүлүк
(%)
Купондук чен
(%)
29.01.2018* GBA02200129/ADD 250 000.00 592 260.00 250 000.00 8.50 8.50 8.50 8.00
26.01.2018 GBA02200129 250 000.00 967 987.60 310 000.00 8.50 8.50 8.50 8.00
22.12.2017 GBA02191225 200 000.00 250 000.00 100 800.00 9.20 9.20 9.20 8.00
27.11.2017* GBA02191127/ADD 500 000.00 453 000.00 453 000.00 9.49 9.49 9.49 8.00
24.11.2017 GBA02191127 500 000.00 696 210.00 500 000.00 9.20 9.50 9.49 8.00
27.10.2017 GBA02191030 150 000.00 529 200.00 150 000.00 9.50 9.69 9.64 8.00
22.09.2017 GBA02190925 200 000.00 266 833.30 200 000.00 9.50 9.80 9.78 8.00
25.08.2017 GBA02190828 250 000.00 38 000.00 38 000.00 9.60 9.85 9.69 8.00
28.07.2017 GBA02190731 250 000.00 320 570.00 278 850.00 9.50 9.80 9.78 8.00
27.06.2017* GBA02190626/ADD 60 000.00 71 000.00 60 000.00 9.59 9.59 9.59 8.00
23.06.2017 GBA02190626 200 000.00 217 000.00 200 000.00 9.40 9.60 9.59 8.00
29.05.2017* GBA02190529ADD 100 000.00 395 100.00 100 000.00 9.48 9.48 9.48 8.00
26.05.2017 GBA02190529 200 000.00 593 100.00 200 000.00 9.00 9.50 9.48 8.00
24.04.2017* GBA02190424ADD 200 000.00 740 000.00 200 000.00 9.93 9.93 9.93 8.00
21.04.2017 GBA02190424 200 000.00 776 000.00 200 000.00 9.80 9.95 9.93 8.00
17.03.2017 GBA02190320 200 000.00 751 700.00 200 000.00 10.80 11.00 10.90 12.00
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы