> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКО аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКО аукциондору
 МКО-В аукциондору

МКО аукциондору

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Аукциондор: МКО


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Кирешелүүлүк
(%)
Купондук чен
(%)
23.11.2018 GBA02201126/ 400 000.00 864 757.00 447 750.00 6.50 6.50 6.50 6.00
21.09.2018 GBA02200924 400 000.00 655 000.00 400 000.00 7.30 7.65 7.54 6.00
30.07.2018* GBA02200730ADD 200 000.00 435 230.00 200 000.00 7.61 7.61 7.61 6.00
27.07.2018 GBA02200730 200 000.00 475 000.00 200 000.00 7.20 8.00 7.61 6.00
25.05.2018 GBA02200528 400 000.00 286 547.00 237 000.00 7.90 9.50 8.26 6.00
23.03.2018 GBA02200326 500 000.00 338 000.00 338 000.00 7.40 9.00 8.48 6.00
29.01.2018* GBA02200129/ADD 250 000.00 592 260.00 250 000.00 8.50 8.50 8.50 8.00
26.01.2018 GBA02200129 250 000.00 967 987.60 310 000.00 8.50 8.50 8.50 8.00
22.12.2017 GBA02191225 200 000.00 250 000.00 100 800.00 9.20 9.20 9.20 8.00
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы