> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
25.04.2017 67 140.00 1 000 000.00 АКШ доллары 3
24.04.2017 6 714.00 100 000.00 АКШ доллары 1
21.04.2017 6 715.00 100 000.00 АКШ доллары 3
19.04.2017 33 900.00 500 000.00 АКШ доллары 2
18.04.2017 46 900.00 700 000.00 АКШ доллары 10
17.04.2017 34 000.00 500 000.00 АКШ доллары 2
14.04.2017 6 750.00 100 000.00 АКШ доллары 7
04.04.2017 40 500.00 600 000.00 АКШ доллары 14
03.04.2017 2 205.00 30 000.00 евро 30
29.03.2017 109 760.00 1 600 000.00 АКШ доллары 1
14.03.2017 69 245.60 1 000 000.00 АКШ доллары 184
02.03.2017 2 190.00 30 000.00 евро 32
02.03.2017 103 500.00 1 500 000.00 АКШ доллары 33
14.02.2017 10 350.00 150 000.00 АКШ доллары 2
09.02.2017 34 500.00 500 000.00 АКШ доллары 21
03.02.2017 10 417.50 150 000.00 АКШ доллары 5
31.01.2017 2 250.00 30 000.00 евро 30
30.01.2017 10 410.00 150 000.00 АКШ доллары 4
26.01.2017 10 410.00 150 000.00 АКШ доллары 4
23.01.2017 47 600.00 700 000.00 АКШ доллары 1
16.01.2017 47 600.00 700 000.00 АКШ доллары 7
12.01.2017 20 400.00 300 000.00 АКШ доллары 4
27.12.2016 27 200.00 400 000.00 АКШ доллары 20
26.12.2016 47 740.00 700 000.00 АКШ доллары 14
23.12.2016 51 000.00 750 000.00 АКШ доллары 21
22.12.2016 90 100.00 1 325 000.00 АКШ доллары 29
21.12.2016 20 400.00 300 000.00 АКШ доллары 22
20.12.2016 176 205.80 2 550 000.00 АКШ доллары 5
19.12.2016 55 480.00 800 000.00 АКШ доллары 3
16.12.2016 33 850.00 500 000.00 АКШ доллары 14
14.12.2016 10 372.50 150 000.00 АКШ доллары 15
13.12.2016 27 200.00 400 000.00 АКШ доллары 14
12.12.2016 116 990.00 1 700 000.00 АКШ доллары 15
09.12.2016 84 850.00 1 250 000.00 АКШ доллары 11
07.12.2016 20 400.00 300 000.00 АКШ доллары 14
06.12.2016 37 400.00 550 000.00 АКШ доллары 14
05.12.2016 20 745.00 300 000.00 АКШ доллары 14
01.12.2016 33 850.00 500 000.00 АКШ доллары 8
30.11.2016 286 328.00 4 170 000.00 АКШ доллары 9
30.11.2016 7 350.00 100 000.00 евро 61
29.11.2016 27 200.00 400 000.00 АКШ доллары 14
28.11.2016 69 150.00 1 000 000.00 АКШ доллары 9
24.11.2016 51 750.00 750 000.00 АКШ доллары 11
23.11.2016 96 410.00 1 400 000.00 АКШ доллары 8
22.11.2016 68 495.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
21.11.2016 200 892.00 2 910 000.00 АКШ доллары 113
18.11.2016 47 390.00 700 000.00 АКШ доллары 12
17.11.2016 138 657.00 2 020 000.00 АКШ доллары 12
16.11.2016 102 615.00 1 500 000.00 АКШ доллары 11
15.11.2016 23 695.00 350 000.00 АКШ доллары 14
14.11.2016 190 935.00 2 800 000.00 АКШ доллары 11
11.11.2016 47 390.00 700 000.00 АКШ доллары 7
10.11.2016 92 110.00 1 350 000.00 АКШ доллары 6
09.11.2016 54 690.00 800 000.00 АКШ доллары 13
08.11.2016 214 830.00 3 150 000.00 АКШ доллары 10
04.11.2016 47 355.00 700 000.00 АКШ доллары 7
03.11.2016 122 980.00 1 800 000.00 АКШ доллары 9
02.11.2016 61 089.44 900 000.00 АКШ доллары 13
01.11.2016 116 145.00 1 700 000.00 АКШ доллары 7
31.10.2016 234 110.00 3 450 000.00 АКШ доллары 11
28.10.2016 108 105.00 1 600 000.00 АКШ доллары 7
27.10.2016 157 005.00 2 300 000.00 АКШ доллары 8
26.10.2016 50 625.00 750 000.00 АКШ доллары 7
25.10.2016 44 395.00 650 000.00 АКШ доллары 11
24.10.2016 180 000.00 2 650 000.00 АКШ доллары 8
21.10.2016 97 445.00 1 450 000.00 АКШ доллары 8
20.10.2016 7 470.00 100 000.00 евро 41
20.10.2016 57 375.00 850 000.00 АКШ доллары 9
19.10.2016 245 180.00 3 600 000.00 АКШ доллары 18
18.10.2016 71 767.50 1 050 000.00 АКШ доллары 8
17.10.2016 353 761.50 5 210 000.00 АКШ доллары 10
14.10.2016 47 250.00 700 000.00 АКШ доллары 7
13.10.2016 57 960.00 850 000.00 АКШ доллары 7
12.10.2016 291 306.00 4 300 000.00 АКШ доллары 6
11.10.2016 27 380.00 400 000.00 АКШ доллары 7
10.10.2016 71 710.00 1 050 000.00 АКШ доллары 7
07.10.2016 67 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
06.10.2016 23 835.00 350 000.00 АКШ доллары 7
05.10.2016 50 850.00 750 000.00 АКШ доллары 14
04.10.2016 103 132.50 1 525 000.00 АКШ доллары 14
03.10.2016 199 595.00 2 950 000.00 АКШ доллары 12
30.09.2016 145 515.00 2 150 000.00 АКШ доллары 11
29.09.2016 216 302.50 3 200 000.00 АКШ доллары 7
27.09.2016 27 320.00 400 000.00 АКШ доллары 14
26.09.2016 68 262.50 1 000 000.00 АКШ доллары 7
23.09.2016 21 904.00 320 000.00 АКШ доллары 7
22.09.2016 34 000.00 500 000.00 АКШ доллары 14
21.09.2016 96 180.00 1 400 000.00 АКШ доллары 13
20.09.2016 173 453.75 2 525 000.00 АКШ доллары 11
19.09.2016 130 195.00 1 900 000.00 АКШ доллары 13
16.09.2016 111 042.00 1 620 000.00 АКШ доллары 12
15.09.2016 111 350.00 1 650 000.00 АКШ доллары 11
13.09.2016 104 603.75 1 525 000.00 АКШ доллары 7
09.09.2016 130 550.00 1 900 000.00 АКШ доллары 10
08.09.2016 58 225.00 850 000.00 АКШ доллары 11
07.09.2016 51 750.00 750 000.00 АКШ доллары 14
06.09.2016 96 225.00 1 400 000.00 АКШ доллары 10
05.09.2016 44 915.00 650 000.00 АКШ доллары 16
02.09.2016 204 218.50 2 970 000.00 АКШ доллары 10
01.09.2016 40 920.00 600 000.00 АКШ доллары 12
30.08.2016 157 705.00 2 300 000.00 АКШ доллары 11
29.08.2016 27 480.00 400 000.00 АКШ доллары 14
26.08.2016 78 970.00 1 150 000.00 АКШ доллары 10
25.08.2016 68 250.00 1 000 000.00 АКШ доллары 13
24.08.2016 34 325.00 500 000.00 АКШ доллары 6
22.08.2016 134 400.00 2 000 000.00 АКШ доллары 73
19.08.2016 154 545.00 2 300 000.00 АКШ доллары 66
18.08.2016 102 630.00 1 600 000.00 АКШ доллары 225
17.08.2016 51 375.00 750 000.00 АКШ доллары 9
16.08.2016 116 337.50 1 700 000.00 АКШ доллары 12
15.08.2016 30 600.00 450 000.00 АКШ доллары 14
12.08.2016 47 950.00 700 000.00 АКШ доллары 7
11.08.2016 67 750.00 1 000 000.00 АКШ доллары 9
10.08.2016 34 375.00 500 000.00 АКШ доллары 14
08.08.2016 135 000.02 2 100 000.00 АКШ доллары 189
05.08.2016 179 509.50 2 650 000.00 АКШ доллары 12
04.08.2016 99 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 14
03.08.2016 81 900.00 1 210 000.00 АКШ доллары 14
02.08.2016 121 527.00 1 800 000.00 АКШ доллары 14
01.08.2016 118 775.00 1 850 000.00 АКШ доллары 153
29.07.2016 202 030.00 3 000 000.00 АКШ доллары 5
28.07.2016 99 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 8
27.07.2016 93 875.00 1 400 000.00 АКШ доллары 9
26.07.2016 100 417.50 1 500 000.00 АКШ доллары 5
25.07.2016 66 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
22.07.2016 168 750.00 2 600 000.00 АКШ доллары 107
21.07.2016 262 945.00 3 950 000.00 АКШ доллары 12
20.07.2016 30 590.00 460 000.00 АКШ доллары 14
20.07.2016 7 427.86 100 000.00 евро 92
19.07.2016 19 950.00 300 000.00 АКШ доллары 7
15.07.2016 106 750.00 1 600 000.00 АКШ доллары 9
14.07.2016 30 262.50 450 000.00 АКШ доллары 7
13.07.2016 134 125.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
12.07.2016 33 250.00 500 000.00 АКШ доллары 31
11.07.2016 168 120.00 2 580 000.00 АКШ доллары 120
08.07.2016 73 640.00 1 100 000.00 АКШ доллары 7
07.07.2016 30 285.00 450 000.00 АКШ доллары 7
06.07.2016 129 345.00 1 930 000.00 АКШ доллары 10
04.07.2016 10 640.00 160 000.00 АКШ доллары 7
01.07.2016 147 680.00 2 200 000.00 АКШ доллары 12
30.06.2016 60 660.00 900 000.00 АКШ доллары 7
29.06.2016 77 150.00 1 150 000.00 АКШ доллары 12
28.06.2016 37 070.00 550 000.00 АКШ доллары 13
27.06.2016 91 770.00 1 380 000.00 АКШ доллары 12
24.06.2016 47 110.00 700 000.00 АКШ доллары 7
23.06.2016 26 800.00 400 000.00 АКШ доллары 4
22.06.2016 124 707.50 1 850 000.00 АКШ доллары 7
21.06.2016 50 625.00 750 000.00 АКШ доллары 14
20.06.2016 16 750.00 250 000.00 АКШ доллары 7
20.06.2016 7 620.00 100 000.00 евро 30
17.06.2016 154 660.00 2 300 000.00 АКШ доллары 12
16.06.2016 80 460.00 1 200 000.00 АКШ доллары 16
15.06.2016 61 125.00 900 000.00 АКШ доллары 6
14.06.2016 145 660.00 2 150 000.00 АКШ доллары 11
10.06.2016 207 446.92 3 050 690.00 АКШ доллары 153
09.06.2016 20 250.00 300 000.00 АКШ доллары 7
08.06.2016 149 350.00 2 200 000.00 АКШ доллары 9
07.06.2016 78 200.00 1 150 000.00 АКШ доллары 7
03.06.2016 156 400.00 2 300 000.00 АКШ доллары 12
02.06.2016 20 490.00 300 000.00 АКШ доллары 7
01.06.2016 51 000.00 750 000.00 АКШ доллары 7
31.05.2016 125 800.00 1 850 000.00 АКШ доллары 7
30.05.2016 27 220.00 400 000.00 АКШ доллары 1
27.05.2016 74 800.00 1 100 000.00 АКШ доллары 6
25.05.2016 207 400.00 3 050 000.00 АКШ доллары 8
24.05.2016 91 800.00 1 350 000.00 АКШ доллары 7
23.05.2016 27 220.00 400 000.00 АКШ доллары 7
20.05.2016 74 800.00 1 100 000.00 АКШ доллары 7
18.05.2016 7 740.00 100 000.00 евро 33
18.05.2016 196 395.00 2 950 000.00 АКШ доллары 10
17.05.2016 92 085.00 1 350 000.00 АКШ доллары 7
13.05.2016 85 420.00 1 250 000.00 АКШ доллары 7
11.05.2016 99 180.00 1 450 000.00 АКШ доллары 7
10.05.2016 148 800.00 2 250 000.00 АКШ доллары 8
06.05.2016 221 000.00 3 250 000.00 АКШ доллары 13
29.04.2016 85 250.00 1 250 000.00 АКШ доллары 14