> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
22.02.2018 64 600.00 1 000 000.00 АКШ доллары 188
21.02.2018 20 026.00 310 000.00 АКШ доллары 1
20.02.2018 139 745.73 2 154 000.00 АКШ доллары 133
19.02.2018 40 890.00 600 000.00 АКШ доллары 3
16.02.2018 108 260.90 1 620 000.00 АКШ доллары 6
14.02.2018 117 678.75 1 800 000.00 АКШ доллары 155
12.02.2018 94 602.10 1 414 000.00 АКШ доллары 9
07.02.2018 191 806.33 3 021 400.00 АКШ доллары 181
02.02.2018 27 400.00 400 000.00 АКШ доллары 3
01.02.2018 27 360.00 400 000.00 АКШ доллары 4
30.01.2018 27 360.00 400 000.00 АКШ доллары 2
29.01.2018 153 900.00 2 300 000.00 АКШ доллары 108
26.01.2018 27 360.00 400 000.00 АКШ доллары 4
23.01.2018 68 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
22.01.2018 74 750.00 1 100 000.00 АКШ доллары 1
19.01.2018 41 520.00 600 000.00 АКШ доллары 4
18.01.2018 79 320.00 1 200 000.00 АКШ доллары 181
17.01.2018 107 325.00 1 600 000.00 АКШ доллары 122
16.01.2018 97 160.00 1 500 000.00 АКШ доллары 115
15.01.2018 69 100.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
11.01.2018 34 650.00 500 000.00 АКШ доллары 5
09.01.2018 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
05.01.2018 108 517.50 1 500 000.00 АКШ доллары 4
27.12.2017 209 500.00 3 100 000.00 АКШ доллары 25
22.12.2017 69 400.00 1 000 000.00 АКШ доллары 19
21.12.2017 69 400.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
20.12.2017 49 800.00 750 000.00 АКШ доллары 182
19.12.2017 74 500.00 1 000 000.00 евро 9
19.12.2017 160 310.00 2 300 000.00 АКШ доллары 1
18.12.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 22
15.12.2017 111 520.00 1 600 000.00 АКШ доллары 11
13.12.2017 220 838.50 3 250 000.00 АКШ доллары 100
12.12.2017 79 000.00 1 000 000.00 евро 7
11.12.2017 41 820.00 600 000.00 АКШ доллары 4
08.12.2017 139 400.00 2 000 000.00 АКШ доллары 11
06.12.2017 104 610.00 1 500 000.00 АКШ доллары 7
05.12.2017 79 000.00 1 000 000.00 евро 7
04.12.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
01.12.2017 132 600.00 2 000 000.00 АКШ доллары 182
30.11.2017 55 660.00 800 000.00 АКШ доллары 15
29.11.2017 118 490.00 1 700 000.00 АКШ доллары 7
27.11.2017 141 348.00 2 030 000.00 АКШ доллары 10
24.11.2017 334 563.00 5 000 000.00 АКШ доллары 144
23.11.2017 79 000.00 1 000 000.00 евро 12
22.11.2017 344 575.00 4 950 000.00 АКШ доллары 4
21.11.2017 69 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
20.11.2017 104 250.00 1 500 000.00 АКШ доллары 10
17.11.2017 132 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
16.11.2017 153 450.00 2 200 000.00 АКШ доллары 6
10.11.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
31.10.2017 103 125.00 1 500 000.00 АКШ доллары 1
30.10.2017 103 450.00 1 500 000.00 АКШ доллары 12
25.10.2017 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 33
23.10.2017 82 665.00 1 200 000.00 АКШ доллары 14
13.10.2017 34 175.00 500 000.00 АКШ доллары 7
11.10.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
29.09.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 31
25.09.2017 138 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 102
22.09.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 31
20.09.2017 102 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 40
19.09.2017 130 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 59
14.09.2017 68 750.00 1 000 000.00 АКШ доллары 181
11.09.2017 90 340.00 1 300 000.00 АКШ доллары 25
07.09.2017 17 137.50 250 000.00 АКШ доллары 5
06.09.2017 10 275.00 150 000.00 АКШ доллары 5
04.09.2017 180 000.02 2 629 657.00 АКШ доллары 1
04.09.2017 2 445.00 30 000.00 евро 30
30.08.2017 9 618.00 140 000.00 АКШ доллары 6
29.08.2017 69 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 22
28.08.2017 3 432.50 50 000.00 АКШ доллары 1
25.08.2017 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31
23.08.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 30
22.08.2017 176 885.00 2 575 000.00 АКШ доллары 1
21.08.2017 151 250.00 2 200 000.00 АКШ доллары 1
18.08.2017 29 614.50 430 000.00 АКШ доллары 6
15.08.2017 55 330.00 800 000.00 АКШ доллары 10
11.08.2017 269 449.83 4 101 400.00 АКШ доллары 131
10.08.2017 69 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
09.08.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 14
04.08.2017 14 279.92 206 000.00 АКШ доллары 3
02.08.2017 2 451.00 30 000.00 евро 33
01.08.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 14
28.07.2017 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
27.07.2017 34 350.00 500 000.00 АКШ доллары 4
26.07.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 14
21.07.2017 13 660.00 200 000.00 АКШ доллары 3
19.07.2017 69 234.00 1 000 000.00 АКШ доллары 62
18.07.2017 34 450.00 500 000.00 АКШ доллары 1
17.07.2017 48 550.00 700 000.00 АКШ доллары 11
14.07.2017 55 570.00 800 000.00 АКШ доллары 9
13.07.2017 13 880.00 200 000.00 АКШ доллары 1
11.07.2017 17 400.00 250 000.00 АКШ доллары 1
10.07.2017 13 920.58 200 000.00 АКШ доллары 1
07.07.2017 13 921.74 200 000.00 АКШ доллары 3
03.07.2017 104 150.00 1 500 000.00 АКШ доллары 7
03.07.2017 2 376.00 30 000.00 евро 30
30.06.2017 73 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
29.06.2017 34 750.00 500 000.00 АКШ доллары 15
19.06.2017 99 640.00 1 500 000.00 АКШ доллары 65
16.06.2017 117 135.00 1 710 000.00 АКШ доллары 33
15.06.2017 34 400.00 500 000.00 АКШ доллары 14
12.06.2017 20 610.00 300 000.00 АКШ доллары 14
09.06.2017 151 214.00 2 210 000.00 АКШ доллары 8
08.06.2017 143 478.10 2 000 000.00 АКШ доллары 9
05.06.2017 34 200.00 500 000.00 АКШ доллары 10
02.06.2017 34 150.00 500 000.00 АКШ доллары 7
02.06.2017 2 295.00 30 000.00 евро 31
01.06.2017 19 446.00 300 000.00 АКШ доллары 183
31.05.2017 106 290.00 1 560 000.00 АКШ доллары 10
29.05.2017 33 975.00 500 000.00 АКШ доллары 7
26.05.2017 163 450.00 2 500 000.00 АКШ доллары 146
25.05.2017 8 710.00 130 000.00 АКШ доллары 7
24.05.2017 117 000.05 1 760 000.00 АКШ доллары 8
23.05.2017 73 033.50 1 100 000.00 АКШ доллары 7
19.05.2017 88 410.00 1 300 000.00 АКШ доллары 5
18.05.2017 8 710.00 130 000.00 АКШ доллары 7
17.05.2017 44 005.00 650 000.00 АКШ доллары 33
16.05.2017 82 433.50 1 240 000.00 АКШ доллары 7
15.05.2017 13 550.00 200 000.00 АКШ доллары 1
12.05.2017 86 020.01 1 290 000.00 АКШ доллары 17
11.05.2017 8 710.00 130 000.00 АКШ доллары 7
10.05.2017 20 550.00 300 000.00 АКШ доллары 5
04.05.2017 20 400.00 300 000.00 АКШ доллары 6
03.05.2017 50 775.00 750 000.00 АКШ доллары 9
03.05.2017 2 211.00 30 000.00 евро 30
02.05.2017 48 125.00 700 000.00 АКШ доллары 21
28.04.2017 101 085.00 1 500 000.00 АКШ доллары 9
25.04.2017 67 140.00 1 000 000.00 АКШ доллары 3
24.04.2017 6 714.00 100 000.00 АКШ доллары 1
21.04.2017 6 715.00 100 000.00 АКШ доллары 3
19.04.2017 33 900.00 500 000.00 АКШ доллары 2
18.04.2017 46 900.00 700 000.00 АКШ доллары 10
17.04.2017 34 000.00 500 000.00 АКШ доллары 2
14.04.2017 6 750.00 100 000.00 АКШ доллары 7
04.04.2017 40 500.00 600 000.00 АКШ доллары 14
03.04.2017 2 205.00 30 000.00 евро 30
29.03.2017 109 760.00 1 600 000.00 АКШ доллары 1
14.03.2017 69 245.60 1 000 000.00 АКШ доллары 184
02.03.2017 2 190.00 30 000.00 евро 32
02.03.2017 103 500.00 1 500 000.00 АКШ доллары 33