> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 Коммерциялык банктардын жаьыдан кабыл алынган депозиттери, бир мезгил ичинде