Дата новости: 21 июнь
Улуттук төлөм системаларынын өнүгүшүн координациялоо боюнча Жумушчу...
Дата новости: 21 июнь
"Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти...
Дата новости: 19 июнь
2018-жылдын 18-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан "Ак Банк" ААКсына 2018-жылдын 19-июнунан тартып 6...
Дата новости: 11 июнь
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Компаньон Банкы" ЖАКсы тарабынан Башкарманын төрайымы кызмат...
Жаңылыктар
Дата новости: 20 июнь
22-июнда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу...
Дата новости: 19 июнь
2018-жылдын 19-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча...
Дата новости: 18 июнь
2018-жылдын 19 июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91...
Дата новости: 14 июнь
14-июнда өткөрүлгөн МКВ боюнча аукциондун жыйынтыгы
Жаңылыктар
Дата новости: 07 май
Банктардын жоюучусу же Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасын...
Дата новости: 04 май
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы улуттук валюта - сомдун жүгүртүүгө...
Дата новости: 11 апрель
"Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл" темасын мыкты чагылдыруу боюнча жалпыга маалымдоо...
Дата новости: 23 март
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Талапкерлерди тандоо жана аларды маалымат базасына киргизүү...
Жаңылыктар