> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

«Жаш кесипкөй адистер» программасы 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы экономика жана башка адистиктер боюнча жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү жана жаш адистер үчүн жыл сайын өткөрүлүүчү «Жаш кесипкөй адистер» программасын кайрадан ишке киргизүүдө. Бул программанын максаты жаш адистердин өлкөнүн борбордук банкынын иш процессинде түздөн-түз катышуусу аркылуу банк ишине аралашуусу үчүн шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Сынактан өткөн жаш адистер Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүндө 8 (сегиз) ай тажрыйбалык такшалуудан өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 

Бул программа, республиканын финансы жана банк системасында иштөөнү каалаган, жогорку билим көрсөткүчтөрүнө жана лидердик жөндөмдүүлүктөргө ээ жаш адистер үчүн Улуттук банктын иш процессине катышуу аркылуу банк чөйрөсүнө аралашууга мүмкүнчүлүк түзөт. Программа экономика, статистика, финансы, эконометрика жана математикалык ыкмалар, бухгалтердик эсепке алуу, аудит, юриспруденция, маалымат технологиялары, социология, физика, электроника ж.б. сыяктуу чөйрөлөрдү өздөштүрүү максатын көздөгөн, келечекке умтулган жаш муундарга арналган. Тажрыйбалык такшалуудан өтүүнүн бардык мезгилине ар айлык 2000 сом өлчөмүндө эмгек акы белгиленет. 

Программаны ийгиликтүү аяктаган, келечеги бар адистер Улуттук банкка ишке чакырылат же кадрлар резервине киргизилет. 

Талапкерлерге карата талаптар: 

· Кыргыз Республикасынын жараны; 

· жаш курагы: 25 жашка чейин; 

· бакалавр же магистр даражасына ээ билими (артыкчылык дипломуна ээ же тиешелүү багыттар боюнча эң мыкты деген баалар артыкчылык кылган); 

· кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөгөн, англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет; 

· төмөнкү адистиктер боюнча: экономика, статистика, финансы, бухгалтердик эсепке алуу, аудит, юриспруденция, маалымат технологиялары, социология, эконометрика жана математикалык ыкмалар, физика, электроника. 

 

Документтер 2018-жылдын 21-сентябрынын саат 17:00 чейин кабыл алынат. 

 

Программага катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

· кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

· таржымал (кошумча маалыматтар); 

· өмүр баяны; 

· тиешелүү кесиптик билимин жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

· паспорттун же инсандыгын тастыктаган башка документин көчүрмөсү

· аскердик билеттин көчүрмөсү

 

Бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот: Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Персонал менен иш алып баруу бөлүмү, № 117/1 иш бөлмөсү, тел.: (0312) 66 90 18.