> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Администартивдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Имараттарды тейлөө жана энергия менен камсыздоо бөлүмүндө электриктин бош турган кызмат ордуна талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- энергетикалык жабдууларды авариясыз жана тынымсыз эксплуатациялоону камсыздоо, техникалык кемчиликтерди анализдөө жана аларды жоюуга чара көрүү

- жабдуулардын электр коопсуздук жагынан туура эксплуатациялоо; 

- электр техникалык жабдууларды пландык-эскертүү оңдоону жана профилактикалык сыноолорду жүргүзүүнү өз убагында уюштуруу; 

- Улуттук банктын энергетикалык жабдууларын ченемдик-техникалык документтерге ылайык тейлөө жана эксплуатациялоо; 

- ички тартип эрежелерин жана иш режимин сактоо;  

- Улуттук банктын ишкерлери үчүн эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы жобосун сактоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- орто-адистик же орто-техникалык билими; 

- талапкер 3төн кем эмес, 1000 В чейин электр коопсуздук тобуна ээ болуш керек;  

- адистик эмгек стажы 1 (бир) жылдан кем эмес болуусу зарыл;  

- талапкер керектөөчүлөрдүн электр орнотмолорунун Техникалык эксплуатациялоо эрежелерин (ПТЭ) жана электр коопсуздук тобуна ылайык керектөөчүлөрдүн электр орнотмолорунун эксплуатациялоодогу Коопсуздук техника эрежелерин (ПТБ) билүүсү зарыл;  

- талапкер өндүрүш жоболорун билүүсү зарыл. 

 

Кошумча талаптар: 

- талапкер иш аткарууга керек болгон көлөмдөгү электртехниканы билүүсү зарыл; 

- талапкер кокустан болгон кырсык учурда, электр тогу менен жаракат алууда, күйүп калууда жана башка учурларда биринчи медициналык тез жардам көрсөтүүнүн эрежелерин билүүсү зарыл;  

- талапкер өз ишин аткарууга тоскоол болгон туруктуу жаракаттарга жана ооруларга ээ болбош керек. 

 

Өздүк сапаттары: 

- коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин аткарууда ак ниеттүүлүк жана тартиптүүлүк;  

- өзүнүн ойун ооз эки жана жазуу түрүндө так жана сабаттуу билдирүү.  

 

Документтер 2018-жылдын 27-июлунун саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Көзөмөл методологиясы жана банктарды лицензиялоо башкармалыгынын Көзөмөл методологиясы бөлүмүнө 6 (алты) айлык мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандап алуу боюнча ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- банктардын ишин эсепке алуу жана финансылык отчеттуулук суроолору боюнча жөнгө салуучу ченемдик документтерин (жоболорду, нускоолорду, усулдук сунуш-көрсөтмөлөрдү ж.б) иштеп чыгуу; 

- маалыматтын тишелүү түрлөрүн өз убактысында сапаттуу иштеп чыгуу, талдап-иликтөө жүргүзүү жана колдонуу (көзөмөл метдологиясы суроолору боюнча ченемдик актыларды, отчетторду, маалымдамаларды, оозеки маалыматтарды ж.б.);  

- Көзөмөл методологиясы бөлүмүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча, аналитикалык же маалыматык тил каттарды, отчетторду иликтөө, жалпылоо жана бөлүмдүн начальнигинин кароосуна сунуштоо; 

- өз кесипкөй билимин дайыма өркүндөтүп туруу, банктардын жана БФКМдердин ишин жөнгө салуу маселелери боюнча ченемдик документтерди, мыйзам чыгаруу актыларын, атайын адабияттарды окуп-үйрөнүү

- Улуттук банкы тарабынан лицензияланган уюмдар менен иш алып барууда Улуттук банкынын кызматкерлеринин этикалык кодексинин талаптарын жана Улуттук банкынын Көзөмөл функцияларын аткарган кызматкерлеринин этикалык нормаларынын талаптарын сактоо 

- иш кагаздарын жүргүзүү милдети, иш кагаздарын жүргүзүүгө белгиленген талаптарды сактоо, документтерди өз убактылуу аткаруу боюнча контролдук, Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн ичинде архивге документтерди толугу менен жана өз убактылуу өткөрүп берүү

- Улуттук банкынын буюмунун сакталышын камсыз кылуу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

а) Талап кылынган билим деңгээли: 

- жогорку билиминин болушу (экономикалык же юридикалык билимине артыкчылык берилет, «Магистр» илимий даражасынын же болбосо «Дипломдуу адис» квалификациясы болушу эске алынат). 

- Адистиги: экономист, бухгалтер, финансист.  

б) Иш тажрыйбасы: 

- банк (финансы) тутумунда 1 (бир) жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу (артыкчылык берилет). 

в) Талап кылынган билим деңгээли: 

- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүүсү

- милдеттерин аткарууга зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (кыргыз) жана англис тилдерин билүү

- MS Word, MS Excel, MS Access программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу; 

- эл аралык финансылык отчеттулуктун талаптарын билүү (артыкчылык берилет); 

- «Финансылык эсепке алуу. 1-деңгээл» (артыкчылык берилет), «Башкармалык эсепке алуу. 1-деңгээл» сертификатына ээ болуусу (артыкчылык берилет). 

д) Талап кылынган көндүмдөр: 

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- функцияларды жана милдеттерди аткарууда артыкчылыктарды аныктай билүү

- кесиптештер менен ишкер байланышты жөнгө салууда пикир алышуу, командада иштей билүү

- пикир алышуу жана документ менен иштөө деңгээлинде кыргыз жана англис тилдеринде сүйлөй билүү

- чукул кырдаалдарда өз убагында чечим кабыл ала билүү

- өз аракеттери же аракеттенбей коюуулары үчүн жоопкерчиликти ала билүү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүү, өз оюн оозеки сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү жана тыкандык.  

 

Документтер 2018-жылдын 27-июлунун саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Көзөмөл методологиясы жана банктарды лицензиялоо башкармалыгынын Көзөмөл методологиясы бөлүмүнө 6 (алты) айлык мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандап алуу боюнча ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- банктардын ишин маалыматтык коопсуздук суроолору боюнча жөнгө салуучу ченемдик укуктук документтерин (жоболорду, нускоолорду, усулдук сунуш-көрсөтмөлөрдү ж.б) иштеп чыгуу; 

- маалыматтын тишелүү түрлөрүн өз убактысында сапаттуу иштеп чыгуу, талдап-иликтөө жүргүзүү жана колдонуу (көзөмөл метдологиясы суроолору боюнча ченемдик актыларды, отчетторду, маалымдамаларды, оозеки маалыматтарды ж.б.);  

- Көзөмөл методологиясы бөлүмүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча, аналитикалык же маалыматык тил каттарды, отчетторду иликтөө, жалпылоо жана бөлүмдүн начальнигинин кароосуна сунуштоо; 

- өз кесипкөй билимин дайыма өркүндөтүп туруу, банктардын ишин жөнгө салуу маселелери боюнча ченемдик документтерди, мыйзам чыгаруу актыларын, атайын адабияттарды окуп-үйрөнүү

- Улуттук банкы тарабынан лицензияланган уюмдар менен иш алып барууда Улуттук банкынын кызматкерлеринин этикалык кодексинин талаптарын жана Улуттук банкынын Көзөмөл функцияларын аткарган кызматкерлеринин этикалык нормаларынын талаптарын сактоо 

- иш кагаздарын жүргүзүү милдети, иш кагаздарын жүргүзүүгө белгиленген талаптарды сактоо, документтерди өз убактылуу аткаруу боюнча контролдук, Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн ичинде архивге документтерди толугу менен жана өз убактылуу өткөрүп берүү

- Улуттук банкынын буюмунун сакталышын камсыз кылуу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

а) Талап кылынган билим деңгээли: жогорку техникалык билиминин болушу;  

б) Иш тажрыйбасы: адистиги боюнча бир жылдан кем эмес эмгек стажы. 

в) Талап кылынган билим деңгээли: 

- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүүсү

- милдеттерин аткарууга зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус), англис тилдерин билүү

- MS Word, MS Excel, MS Access программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу; 

- (ISO 27000, ITIL, COBIT) эл аралык стандартарын билүү (артыкчылык берилет).  

- маалыматтык технологиялары чөйрөсүндө практиакалык иш тажрыйбасы болушу (артыкчылык берилет).  

д) Талап кылынган көндүмдөр: 

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- функцияларды жана милдеттерди аткарууда артыкчылыктарды аныктай билүү

- кесиптештер менен ишкер байланышты жөнгө салууда пикир алышуу, командада иштей билүү

- пикир алышуу жана документ менен иштөө деңгээлинде кыргыз жана англис тилдеринде сүйлөй билүү

- чукул кырдаалдарда өз убагында чечим кабыл ала билүү

- өз аракеттери же аракеттенбей коюуулары үчүн жоопкерчиликти ала билүү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүү, өз оюн оозеки сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү жана тыкандык.  

 

Документтер 2018-жылдын 27-июлунун саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Экономика башкармалыгынын Экономикалык модель түзүү бөлүмүнүн Кыргыз Республикасынын теӊ салмактуу модель түзүү тобуна 12 (он эки) айга мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик.  

 

Функционалдык милдеттери: 

- макроэкономикалык моделдерди түзүү жана жүргүзүү долбоорлорун ишке ашыруу; 

- илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык же техникалык билими (бүтүрүүчү курстун студенттери сынакка катышууга мүмкүндүк берилет); 

- Eviews жана/же STATA-да эконометрикалык модель түзүү көндүмү (Matlab-ды билүү артыкчылык катарында эсептелет); 

- англис тилин билүү

 

Жеке сапаттары: 

- эмгек жамаатында иштей алуу жөндөмү

- аналитикалык жана уюштуруучулук жөндөмдүүлүктөрү

өз милдетин аткарууда жоопкерчиликтүүлүк, аткаруучулук, демилгелүүлүк. 

 

Документтер 2018-жылдын 27-июлунун саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Юридика башкармалыгынын Мыйзам долбоорлору менен иштөө бөлүмүндө юристтин бош турган кызмат ордуна талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- бөлүмдүн иш планын даярдайт жана аны бөлүмдүн начальнигинин кароосуна берет, бөлүмдүн начальнигинин макулдашуусу менен Юридикалык башкармалыгынын иш планын иштеп чыгууга катышат; 

- Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын долбоорлорун даярдайт, анын ичинде Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү, же башка мекемелер жана уюмдар менен бирге, жумушчу топтордун жана комиссиялардын курамына катышат; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын даярдайт, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын андан ары өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизет, карама-каршылыктарга талдоо жана мониторинг жүргүзөт; 

- Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү, мамлекеттик органдар, банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер, эл аралык уюмдар даярдаган ченемдик-укуктук актылардын долбоорлоруна экспертиза жүргүзөт; 

- эл аралык келишимдердин долбоорлоруна экспертиза жүргүзөт; 

- Улуттук банкка мамлекеттик органдарынан, эл аралык уюмдардан жана башка юридикалык жактардан, жеке адамдардан келип түшкөн суроо-талап жана каттарга жооптордун жана корутундулардын долбоорлорун даярдайт; 

- Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнө ченем жаратуу маселелер боюнча жана башка маселелер боюнча бөлүмдүн компетенциясына кирген мыйзам долбоорлордун иштерине көмөк көрсөтөт; 

- эл аралык финансылык уюмдар, анын ичинде реформалоо маселелери боюнча каржылык-банктык мыйзамдарынын боюнча сүйлөшүүлөргө катышат; 

- Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарынын пропагандалоого жана кеңири жайылтууга анын ичинде конференцияларга, семинарларга, тегерек столдорго катышуу аркылуу жүзөгө ашырат; 

- Мыйзам долбоорлор менен иштөө бөлүмүнүн начальнигинин, Юридикалык башкармалыгынын начальнигинин башка тапшырмаларын аткарат. 

 

Жалпы квалификациялык талаптар

- жогорку юридикалык билими; 

- юрист адистиги боюнча иш тажрыйбасы 1 жылдан кем эмес; 

- юрист Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын билүүгө тийиш, анын ичинде: 

а) жарандык мыйзамдар, эмгек мыйзамдары, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы мыйзамдары; 

б) банктык мыйзамдар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уюштуруу жана ишмердүүлүк маселелери, коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин мыйзамдары; 

в) Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары. 

- чет тилин билүүсү (англис, немис ж. б.) артыкчылык берилет. 

5) компьютерде жана маалыматтык-укуктук системалар менен (\"Токтом\" жана \"Эдвайзер\") иштей билүүсү

 

Жеке сапаттары 

- жоопкерчилик, чынчылдык, ишеничтүүлүк; 

- демилгелүүлүк, коммуникабеклдүүлүк; 

- өзүнүн ойлорун жазуу жана оозеки жүзүндө так билдирүү

 

Документтер 2018-жылдын 27-июлунун саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1.