> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Администартивдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын Имараттарды тейлөө жана энергия менен камсыздоо бөлүмүндө электриктин бош турган кызмат ордуна талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- энергетикалык жабдууларды авариясыз жана тынымсыз эксплуатациялоону камсыздоо, техникалык кемчиликтерди анализдөө жана аларды жоюуга чара көрүү

- жабдуулардын электр коопсуздук жагынан туура эксплуатациялоо; 

- электр техникалык жабдууларды пландык-эскертүү оңдоону жана профилактикалык сыноолорду жүргүзүүнү өз убагында уюштуруу; 

- Улуттук банктын энергетикалык жабдууларын ченемдик-техникалык документтерге ылайык тейлөө жана эксплуатациялоо; 

- ички тартип эрежелерин жана иш режимин сактоо;  

- Улуттук банктын ишкерлери үчүн эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы жобосун сактоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- орто-адистик же орто-техникалык билими; 

- талапкер 3төн кем эмес, 1000 В чейин электр коопсуздук тобуна ээ болуш керек;  

- адистик эмгек стажы 1 (бир) жылдан кем эмес болуусу зарыл;  

- талапкер керектөөчүлөрдүн электр орнотмолорунун Техникалык эксплуатациялоо эрежелерин (ПТЭ) жана электр коопсуздук тобуна ылайык керектөөчүлөрдүн электр орнотмолорунун эксплуатациялоодогу Коопсуздук техника эрежелерин (ПТБ) билүүсү зарыл;  

- талапкер өндүрүш жоболорун билүүсү зарыл. 

 

Кошумча талаптар: 

- талапкер иш аткарууга керек болгон көлөмдөгү электртехниканы билүүсү зарыл; 

- талапкер кокустан болгон кырсык учурда, электр тогу менен жаракат алууда, күйүп калууда жана башка учурларда биринчи медициналык тез жардам көрсөтүүнүн эрежелерин билүүсү зарыл;  

- талапкер өз ишин аткарууга тоскоол болгон туруктуу жаракаттарга жана ооруларга ээ болбош керек. 

 

Өздүк сапаттары: 

- коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин аткарууда ак ниеттүүлүк жана тартиптүүлүк;  

- өзүнүн ойун ооз эки жана жазуу түрүндө так жана сабаттуу билдирүү.  

 

Документтер 2018-жылдын 18-майынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Коопсуздук жана маалыматтык коргонуу башкармалыгынын 

Банк жана төлөм системаларында маалымат коопсуздугу методологиясы тобунун маалымат коопсуздугу боюнча башкы администратору бош турган кызмат ордуна талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары, финансы-кредит жана төлөм уюмдары менен маалымат коопсуздугу, кибер чөйрөдөгү кооптуу жагдайлар жана кибер коркунучтарга каршы чара көрүү боюнча маалымат алмашууну жөнгө салуу жана координациялоо; 

- коммерциялык банктарда, финансы-кредит жана төлөм уюмдарында маалымат коопсуздугу жагында кооптуу жагдайларга мониторинг жүргүзүү жана өз убагында чара көрүү

- компьютердик чабуулдар боюнча фактыларга иликтөөлөрдү жүргүзүп, аналитикалык материалдарды даярдоо; 

- финансы-кредит жана төлөм уюмдарында маалымат коопсуздугунун абалына иликтөөлөрдү жүргүзүү

- Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган уюмдар үчүн маалыматты коргоо боюнча ченемдик документтерди, талаптарды жана сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу; 

- тышкы уюмдар, мамлекеттик жана укук коргоо органдары менен кибер кылмыштуулукка жол бербей, алдын алуу маселелери боюнча өз ара иш алып баруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу же маалымат технологиялары боюнча жогорку техникалык билимге ээ болуу; 

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу; 

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча адистештирилген курстарда окугандыгын тастыктаган сертификаттардын болушу; 

- документтер менен иштөө деңгээлинде мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) жана англис тилдерин билүү

- компьютерде - Windows 7/8/10, MS Office 10/13/16 программалары менен кесипкөй деңгээлде иштей билүүсү

 

Кошумча талаптар: 

- операциялык системалардын, маалымат базасын жөнгө салуу системаларынын маалымат коопсуздугун камсыз кылуу; 

- компьютердик жабдууларды программалоо негиздерин, багытын жана иштөө режимин жана аны техникалык пайдалануу эрежелерин билүү

- компьютердик маалыматты, негизги тармактык технологияны коргоо жана маалымат берүү боюнча протоколдорду толтуруу технологиясын билүү

- криптография негиздерин жана маалыматты криптографиялык коргоону камсыз кылуу; 

- маалыматты коргоонун техникалык каражаттары; 

- маалымат коопсуздугу, маалымат технологиялары жана аудит боюнча эл аралык стандарттарды билүү

- маалымат коопсуздугу боюнча аналитикалык иштерди жүргүзүү

- маалымат коопсуздугу боюнча ченемдик жана методологиялык документтерди иштеп чыгуу; 

- банк ишинин негиздерин билүү

- Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзам актыларын билүү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчиликтүүлүк, ишенимдүүлүк, чынчылдык; 

- командада иштей билүү

- аналитикалык жөндөмдүүлүгү

өз пикирин жазуу жана оозеки түрүндө так жана сабаттуу билдирүү

- тартиптүүлүк жана аткаруучулук; 

- коммуникабелдүүлүк; 

- кесиптик билимдерин улам өркүндөтүп туруу. 

 

Документтер 2018-жылдын 25-майынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Коопсуздук жана маалыматтык коргонуу башкармалыгынын 

Банк жана төлөм системаларында маалымат коопсуздугу методологиясы тобуна 3 (үч) айлык мөөнөткө мөөнөттүү эмгек келишими менен иштөө үчүн (маалымат коопсуздугунун башкы администраторунун милдетин аткаруу үчүн) талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары, финансы-кредит жана төлөм уюмдары менен маалымат коопсуздугу, кибер чөйрөдөгү кооптуу жагдайлар жана кибер коркунучтарга каршы чара көрүү боюнча маалымат алмашууну жөнгө салуу жана координациялоо; 

- коммерциялык банктарда, финансы-кредит жана төлөм уюмдарындагы маалымат коопсуздугу жагында кооптуу жагдайларга мониторинг жүргүзүү жана өз убагында чара көрүү

- компьютердик чабуулдар боюнча фактыларга иликтөөлөрдү жүргүзүп, аналитикалык материалдарды даярдоо; 

- финансы-кредит жана төлөм уюмдарында маалымат коопсуздугунун абалына иликтөөлөрдү жүргүзүү

- Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган уюмдар үчүн маалыматты коргоо боюнча ченемдик документтерди, талаптарды жана сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу; 

- тышкы уюмдар, мамлекеттик жана укук коргоо органдары менен кибер кылмыштуулукка жол бербей, алдын алуу маселелери боюнча өз ара иш алып баруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу же маалымат технологиялары боюнча жогорку техникалык билимге ээ болуу; 

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу; 

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча адистештирилген курстарда окугандыгын тастыктаган сертификатынын болушуна артыкчылык берилет; 

- документтер менен иштөө деңгээлинде мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) жана англис тилдерин билүү

- компьютерде - Windows 7/8/10, MS Office 10/13/16 программалары менен кесипкөй деңгээлде иштей билүүсү

 

Кошумча талаптар: 

- операциялык системалардын, маалымат базасын жөнгө салуу системаларынын маалымат коопсуздугун камсыз кылуу; 

- компьютердик жабдууларды программалоо негиздерин, багытын жана иштөө режимин жана аны техникалык пайдалануу эрежелерин билүү

- компьютердик маалыматты, негизги тармактык технологияны коргоо жана маалымат берүү боюнча протоколдорду толтуруу технологиясын билүү

- криптография негиздерин жана маалыматты криптографиялык коргоону камсыз кылуу; 

- маалыматты коргоонун техникалык каражаттары; 

- маалымат коопсуздугу, маалымат технологиялары жана аудит боюнча эл аралык стандарттарды билүү

- маалымат коопсуздугу боюнча аналитикалык иштерди жүргүзүү

- маалымат коопсуздугу боюнча ченемдик жана методологиялык документтерди иштеп чыгуу; 

- банк ишинин негиздерин билүү

- Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзам актыларын билүү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчиликтүүлүк, ишенимдүүлүк, чынчылдык; 

- командада иштей билүү

- аналитикалык жөндөмдүүлүгү

өз пикирин жазуу жана оозеки түрүндө так жана сабаттуу билдирүү

- тартиптүүлүк жана аткаруучулук; 

- коммуникабелдүүлүк; 

- кесиптик билимдерин улам өркүндөтүп туруу. 

 

Документтер 2018-жылдын 25-майынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Коопсуздук жана маалыматтык коргонуу башкармалыгынын 

Банк жана төлөм системаларында маалымат коопсуздугу методологиясы тобуна 3 (үч) айлык мөөнөткө мөөнөттүү эмгек келишими менен иштөө үчүн (маалымат коопсуздугунун администраторунун милдетин аткаруу үчүн) талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары, финансы-кредит жана төлөм уюмдары менен маалымат коопсуздугу, кибер чөйрөдөгү кооптуу жагдайлар жана кибер коркунучтарга каршы чара көрүү боюнча маалымат алмашуу жагында маалыматтык өз ара иш жүргүзүүнү жана маалымат алмашууну камсыз кылуу; 

- ар башка булактардан маалымат коопсуздугунун тобокелдикке дуушарлануусу, орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктер жана коркунучтар тууралуу маалымат топтоо ишин аткаруу. Тобокелдикке дуушарлануу базасын жүргүзүү, дуушарлануусун жөнгө салуу; 

- маалымат коопсуздугу боюнча билдирүүлөрдү ыкчам кабыл алуу жана чара көрүү, маалымат коопсуздугу жагында орун алган жагдайлар боюнча маалыматтарды иштеп чыгуу, Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган уюмдарда маалымат коопсуздугу боюнча кооптуу жагдайларга жана кибер коркунучтарга чара көрүү, маалымат коопсуздугу боюнча кооптуу жагдайларга иликтөөлөрдү жүргүзүү; - Кыргыз Республикасынын финансы-кредит жана төлөм уюмдарында маалымат коопсуздугунун абалы боюнча маалымат базасын түзүү

- Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган уюмдар үчүн маалыматтык коргоону камсыз кылуу боюнча ченемдик документтерди иштеп чыгуу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу же маалымат технологиялары боюнча жогорку техникалык билимге ээ болушу; 

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу; 

- документ менен иштөө деңгээлинде мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) жана англис тилдерин билүү

- маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча адистештирилген курстарда окугандыгын тастыктаган сертификатынын болушуна артыкчылык берилет; 

- компьютерде - Windows 7/8/10, MS Office 10/13/16 программаларында кесипкөй деңгээлде иштей билүүсү

 

Кошумча талаптар: 

- операциялык системалардын, маалымат базасын жөнгө салуу системаларынын маалымат коопсуздугун камсыз кылуу; 

- компьютердик жабдууларды программалоо негиздерин, багытын жана иштөө режимин жана аны техникалык пайдалануу эрежелерин билүү

- компьютердик маалыматты, негизги тармактык технологияны коргоо жана маалымат берүү боюнча протоколдорду толтуруу технологиясын билүү

- криптография негиздерин жана маалыматты криптографиялык коргоону камсыз кылуу; 

- маалыматты коргоонун техникалык каражаттары; 

- маалымат коопсуздугу, маалымат технологиялары жана аудит боюнча эл аралык стандарттарды билүү

- маалымат коопсуздугу боюнча аналитикалык иштерди жүргүзүү

- маалымат коопсуздугу боюнча ченемдик жана методологиялык документтерди иштеп чыгуу; 

- банк ишинин негиздерин билүү

- Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзам актыларын билүү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчиликтүүлүк, ишенимдүүлүк, чынчылдык; 

- командада иштей билүү

- аналитикалык жөндөмдүүлүгү

өз пикирин жазуу жана оозеки түрүндө так жана сабаттуу билдирүү

- тартиптүүлүк жана аткаруучулук; 

- коммуникабелдүүлүк; 

- кесиптик билимдерин улам өркүндөтүп туруу. 

 

Документтер 2018-жылдын 25-майынын саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1.