> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө 

мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо боюнча  

ачык сынак жарыялайт 2 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- кадр ишине тиешелүү буйруктарды даярдоо; 

- ишке кабыл алуу боюнча сынактарды уюштуруу; 

- окутуу планынын аткарылышын контролдоо жана талдап -иликтөө

- кадр маселелери боюнча ченемдик документтерди иштеп чыгууга жана колдонууга киргизүүгө катышуу. 

 

Жалпы квалификациялык талаптар: 

- жогорку билиминин болушу (экономикалык жана юридикалык билимине артыкчылык берилет);  

- банк системасында же адам ресурстарын башкаруу багытында 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушуна артыкчылык берилет; 

- орус жана кыргыз тилдерин документ менен иштей алгыдай деңгээлде билүү

- англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет; 

- MS Office билүү

 

Кошумча талаптар: 

- алган маалыматты талдап иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- өз пикирин оозеки жана жазуу жүзүндө так түшүндүрө алуусу; 

- кызматттык каттарды даярдай билүүсү

 

 

Документтер 2018-жылдын 24-январынын саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Сатып алууларды уюштуруу тобуна мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө 

талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банк үчүн товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү, сатып алууларды уюштуруу жана өткөрүү;  

- ишке ашырылган сатып алуулар боюнча отчетторду даярдоо; Улуттук банк тарабынан же анын түздөн-түз катышуусу менен Эл аралык финансылык институттардын жана донор-өлкөлөрдүн долбоорлорун техникалык жактан коштоо;  

- Эл аралык финансы институттардын долбоорлорун ишке ашыруу боюнча банктын түзұмдүк бөлүмдөрү жана мамлекеттик органдар менен өз ара иш алып баруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- Квалификациялык талаптарга ылайык, экономикалык же юридикалык жогорку билими ("Магистр" академиялык даражасына же "адис" квалификациясына ээ болуусу); 

- Эл аралык финансы институттарынын (Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы) сатып алуулар, финансылык менеджмент, каражат тандоо боюнча сертификаттын болушуна артыкчылык берилет; 

- Кыргыз Республикасынын Экономика жана каржы министрлигинин товарларды мамлекеттик сатып алууларды башкаруу боюнча сертификаттын болушуна артыкчылык берилет. 

- Ушул сыяктуу кызматта 1 жылдык стажы жана/же финансы - банк чөйрөсүндө же эл аралык финансылык институттардын долбоорлорунда жалпы 1 жылдан кем эмес эмгек стажынын болуусу; 

- MS Office топтому жана офистик техниканы колдонуу көндүмдөрү

- кыргыз,орус жана англис тилдеринде бизнес-кат жазуу көндүмдөрү

- функционалдык милдеттерин аткаруу үчүн мамлекеттик, расмий тилдерде эркин сүйлөөсү

 

Кошумча талаптар 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ишин жөнгө салуучу укуктук актыларды билүү

- Кыргыз Республикасында сатып алууларды жөнгө салган мыйзамдарды билүү

- Эл аралык финансылык институттардын сатып алуу жол-жоболорун жана эрежелерин билүүсүнө артыкчылык берилет. 

Жеке сапаттары: 

- командада иштей билүүсү

- аналитикалык жана уюштуруучулук жөндөмдүүлүккө ээ болуусу; 

- кызматтык милдеттерин аткарууда жоопкерчилик, аракетчилдик, демилгелүүлүк, коммуникабелдүүлүк, тартиптүүлүк; 

- жогорку этикалык принциптерге ээ болуусу; 

- өзүнүн пикирлерин так, туура оозеки жана жазуу түрүндө билдире алуусу. 

 

Документтер 2018-жылдын 26-январынын саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. № 117/1. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгынын Маалымат системасын администрлөө бөлүмүндө түйүндүк администратордун бош турган кызмат ордуна талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

 

 

Функционалдык милдеттери: 

- жабууларды орнотуу жана аларды ишке багыттап, жөнгө салуу; 

- системанын ишине мониторинг жүргүзүү (толук кандуу иштөөсүнө, калпыстыктардын келип чыкпашына); 

- иш үзгүлтүгүн шарттаган жагдайлар тууралуу Service Desk кызматына дароо билдирүү

- калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү

- системанын конфигурациясынын жана түзүмдөрүнүн өзгөрүүсүн каттоо. 

 

Жалпы квалификациялык талаптар: 

- жогорку техникалык билиминин болушу (“Бакалавр”, “Адис”/”Инженер” же “Магистр”); 

- адистиги боюнча 2 жылдын кем эмес эмгек стажы (акыркы жылдар) же Улуттук банкта тажрыйбалык такшалуудан өткөн адам; 

- техникалык документтерди чечмелей алган деңгээлде англис тилин билүүсү

- локалдык эсептөө түйүнүнүн негиздерин билүүсү

- Cisco жабдуусунада иштей билүү жөндөмдүүлүгү

- түйүндүк протоколдорду билүүсү: ARP, STP, RSTP, VTP, LACP, PAgP, OSPF, EIGRP, IPSec, GRE; 

- CCNA Routing&Switching алынган тастыктамынын болушу (ырас болор эле). Эгерде тастыктамасы жок болсо ар жылы ички тестирлөөдөн өтүү

- долбоорлороо инструменттери менен иштей билүү жөндөмдүүлүгү (MS Visio). 

 

Кошумча талаптар: 

- жоопкерчиликтүүлүк, орун алышы мүмкүн болгон ар кандай жагдайга карабастан, тапшырылган ишти так жана өз учурунда аткара билүүсү

 

Жеке сапаттары: 

- коммуникабелдүүлүк, өз милдетин чын дилинен берилип так аткаруу, эмгек жамаатында эриш-аркак иштей билүү

- ой-пикирин оозеки жана жазуу түрүндө так жана сабаттуу түшүндүрө билүү

 

Документтер 2018-жылдын 26-январынын саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. № 117/1. 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ички аудит кызматыннын бош турган аудитордун кызмат ордуна талапкерлерди таңдоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишине аудитордук текшерүүнү уюштуруу жана жүргүзүү

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн ички контролдук системасынын натыйжалуулугуна талдап-иликтөөлөрдү 

жүргүзүү жана баалоо, ички контролдук системасын өркүндөтүү боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу; 

- кызматкерлер тарабынан аткарылып жаткан милдеттердин банктын саясатына, анда белгиленген жол-жоболорго жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык келишине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын активдеринин жана баалуулуктарынын абалын текшерүү

 

- финансылык, операциялык жана башка кызматтык ишке тиешелүү маалыматтардын ишенимдүүлүгүн, аныктыгын жана толугун, ошондой эле анын сакталышын жана корголушун текшерүү

- тышкы аудиторлордун ишине катышуу; 

- түзүмдүк бөлүмдөрдөн уюштуруу түзүмүн өркүндөтүү боюнча сунуштардытоптоо, иштеп чыгуу жана талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

- Ички аудит кызматынын методологиялык базасын иштеп чыгуу; 

- жумушчу топтун, комиссиянын, комитеттин ишине катышуу; 

- Ички аудит кызматынын иш чөйрөсүнө тиешелүүмаселелербоюнча аналитикалык, статистикалык маалыматтарды даярдоо; 

- иш кагаздарын жүргүзүү негиздерин билүү жана Ички аудит кызматында иш кагаздарын жүргүзүү

- Ички аудит кызматынын башкарманын башка тапшырмаларын аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку билимдүү (экономикалык багытта билиминин болушуна артыкчылык берилет); 

- банк системасында кеминде үч жылдык же аудитордук иш багытында кеминде акыркы эки жылдык тажрыйбага ээ;  

- кыргыз тилин билген; 

- англис тилин билген (оозеки жана жазуу түрүндө англис тилинде иш боюнча кат алышууну жүргүзгөн, кесиптик адабиятты окуп, түшүнө билген). 

 

Кошумча талаптар: 

- компьютерде жана офистик техникада иштей билген; 

- Кыргыз Республикасында аудитордук жана банк ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар жагында билимдүү

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана жол-жоболорун билген; 

- Улуттук банктын түзүмүн, анын түзүмдүк бөлүмдөрүн, ички иш тартибин, эмгекти уюштуруу негиздерин билген; 

- Эл аралык Аудит Стандарттарын жана Эл аралык кесиптештик Ички Аудит Стандарттарын билүү

 

Жеке сапаттары: 

- өз ойун оозеки жана жазуу түрүндө так жана сабаттуу түшүндүргөн; 

- кабыл алынган маалыматка талдап-иликтөө жүргүзүп, аны иштеп чыгууга жөндөмдүү

- артыкчылыктуу милдеттерди так аныктап, компетенциясына кирген маселелер боюнча чечимдерди өз убагында кабыл алууга жөндөмдүү

- отчетторду, баяндамаларды жана презентацияларды даярдай алган; 

- коммуникабелдүү

 

Документтер 2018-жылдын 26-январынын саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. № 117/1. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Кассалык  

операциялар бөлүмүнүн техник адисинин милдетин аткаруу үчүн мөөнөттүү  

эмкек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо боюнча  

ачык сынак жарыялайт  1 орун  

  

Функционалдык милдеттери: 

- акча иргөөчү жабдууларды бекитилген тартипте тейлөө,техникалык кароодон өткөрүү жана оңдоо; 

- акча иргөөчү жабдууларды жана анын тетиктерин сатып алууга, эсепке алуу жана баланстан чыгаруу боюнча документтерин даярдоо; 

- корреспонденцияларга жооп даярдоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- Билими: атайын-орто инженер-техникалык, электромеханика жана электроника багытында «Бакалавр»; 

- жабдууларды тейлөө жаатында эки жылдан кем эмес эмгек стажы жана практикалык тажрыйбасы бар;. 

- электротехника, механика, санариптик техника жана программалоо негиздерин билген;  

- электрожабдуулар менен иштөөдө техникалык коопсуздук эрежелерин билген;  

· англис тилин билген  Elementary деңгээли же (техникалык адабияттарды окуу). 

 

Кошумча талаптар: 

- компьютерде MS Offiсe колдонуучунун деңгээлинде иштей билүүсү

- слесардык инструменттерди колдоно билүүсү

- ченегич приборлор менен иштей билүүсү

  

Жеке сапаттары:  

- коммуникабелдүүлүк, өзүнүн милдеттерин аткарууда ак ниеттик жана тууралык;  

- өзүнүн ойун оозеки жана жазуу түрүндө так жана сабаттуу түшүндүрө билүү;  

- аналитикалык жөндөмдүүлүгү бар.  

 

Документтер 2018-жылдын 26-январынын саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. № 117/1.