> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмүнө 3 ай-мөөнөткө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерди тандоо боюнча 

ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банктын архив ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерди иштеп чыгуу (жобо, нускоо, усулдук сунуш-көрсөтмөлөр ж.б.); 

- Улуттук банкта архив ишин уюштуруу; 

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн аткарылып бүткөн иш кагаздарын убактылуу жана туруктуу сактоого кабыл алуу, алардын сакталышын камсыз кылуу; 

- аткарылып бүткөн документтердин өз убагында архивге өткөрүшүн контролдоо; 

- көктөмөлөрдүн эсебин каттоо (тизмегин, архив паспортун түзүү), архив документтерин колдонуунун жеңилдеткен маалымдама аппаратын түзүү

- түзүмдүк бөлүмдөрдө документтер номенклатурасынын туура түзүлүшүн текшерүү, банктын жыйынтык номенклатурасын иштеп чыгуу; 

- көктөмөлөрдү жок кылуу актыларын түзүү

- документтердин абалын көзөмөлдөп, аларды өз убагында калыбына келтирүүнү контролдоо, архив ичинде зарыл шарттардын сакталышын контролдоо; 

- Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүндө, областтык башкармалыктарында иш кагаздарынын жүргүзүлүшүн жана архивдин абалын контролдоо, аларга көмөк көрсөтүү

- жоюлган коммерциялык банктардын аткарылып бүткөн иш кагаздарын убактылуу жана туруктуу сактоого кабыл алуу, алардын сакталышын камсыз кылуу; 

- туруктуу сактоо мөөнөтүндөгү көктөмөлөр тизмегин түзүү жана аларды Мамлекеттик архивге бекитүүгө сунуштоо, көктөмөлөрдү мамлекеттик сактоого өткөрүп берүү

- архив документтерине экспертиза жүргүзүү ишине катышуу; 

- архивде сакталган документтер боюнча маалым каттарды берүү

- архив иши боюнча отчет түзүү үчүн маалыматтарды даярдоо; 

- бөлүмдүн начальнигинин көрсөтмөлөрүн аткаруу. 

 

Кесиби боюнча талаптар: 

- жогорку билиминин болушу (архив ишин, иш кагаздарын жүргүзүү адистигине артыкчылык берилет); 

- архив иши боюнча 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу; 

- кыргыз жана орус тилдерин документ менен иш алып баруу деңгээлинде билүүсү

- MS Office программаларында иштей билүү, иште колдонулуучу негизги ченемдик жана нускоо документтеринин жоболорун билүүсү

- архиф документтерин, отчетторду, ишке байланыштуу каттарды жана документтерди иштеп чыгуу ыкмаларын билүүсү

 

Кошумча талаптар: 

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө так жана сабаттуу чагылдыра билүү

- тапшырмаларды так аныктап, биринчи кезекте бүткөрүлүүчү иш багытын айырмалай билүү

- компетенциясына кирген маселелерди кароого сунуштап, өз убагында чечим кабыл алуу; 

- алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу. 

 

Жеке сапаттары: 

- ишке жоопкерчиликтүүлүк менен мамиле кылуу; 

- берилген тапшырманы так аткаруу; 

- адамкерчиликтүүлүк; 

- ишти уюштура билүү

- ийкемдүүлүк; 

- баштаган ишти аягына чыгара билүү

 

Документтер 2018-жылдын 14-мартынын саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. № 117/1.