> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Экономика башкармалыгынын «Экономикалык изилдөөлөр борбору» тобуна мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандап алуу боюнча ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- STATA, EViews программаларын колдонуу менен илимий-изилдөө ишин жүргүзүү

- аналитикалык отчетторду жана баяндамаларды даярдоо; 

- күндөлүк ишти жана башка милдеттерди кызматтык иш боюнча нускоого ылайык аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- экономика / техника / социология / физика жана математика багыттарында жогорку билимдүү («магистр» академиялык даражасына же «адис» квалификациясына ээ); 

- кеминде 3 жыл адиси боюнча иштеген, анын ичинде төмөнкү багыттарда билимге ээ: 

- макроэкономикалык маселелер; 

- банктык мыйзамдар боюнча. 

- MS Office программаларында иштей билген; 

- STATA жана EViews программаларынын негизинде эконометрикалык модель түзүү тажрыйбасына ээ; 

- социалдык-экономикалык темада илимий-изилдөө ишин жүргүзүү, аналитикалык отчетторду жана маалыматтык баяндамаларды даярдоо жана жазуу тажрыйбасына ээ; 

- академиялык кат жазууга жөндөмдүү

- маалыматтарды топтоп, аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүгө жөндөмдүү

- кыргыз тилин жакшы билген жана англис тилин Advanced деңгээлинде билген; 

- кыргыз, орус жана англис тилдеринде иш боюнча кат алышуу тажрыйбасына ээ. 

 

Жеке сапаттары: 

- эмгек жамаатында тыгыз иштеген; 

- аналитикалык жана уюштуруу иштерин жүргүзө билген; 

- өз милдетин жоопкерчилик, аткаргычтык, демилге көтөрүүчүлүк менен аткарган; 

- өзүн алып жүрүү принциптерин сактаган; 

- өз пикирин оозеки жана жазуу формасында так жана сабаттуу билдирген; 

- психологиялык басымдарга туруктуу. 

 

Документтер 2017-жылдын 27-февралынын саат 17.00гө чейин берилүүгө тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баяны; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулаткандыгы тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорттун көчүрмөсү же инсандыгын тастыктаган башка документ көрсөтүлөт. 

 

Бардык суроолор менен төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот: 

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмү, №117/1-бөлмө. Телефону: 0(312) 66-90-18.