> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмүнүн 

башкы адиси бош турган кызмат ордуна талапкерлерди тандоо боюнча 

ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- улуттук банктын документтерин редакциялоо жана оңдоо;  

- документтер менен иштөөнүн ыкмаларын жана формаларын жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү;  

- компьютер техникасын колдонуунун базасында иш кагаздарын жүргүзүү иши боюнча жаңы маалымат технологияларын иштеп чыгууга жана жайылтууга катышуу; 

- бөлүмдүн ишине тиешелүү документтерди иштеп чыгууга жана даярдоого катышуу; 

- бөлүмдүн начальнигинин тапшырмаларын аткаруу. 

 

Жалпы квалификациялык талаптар: 

- жогорку билимге ээ (филологиялык билимге артыкчылык берилет);  

- адистиги боюнча иш тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес; 

- орус жана кыргыз тилдерин документ менен иштей алгандай билүү

- англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет; 

- MS Office билүү

- тапшырманы так аткаруу жана артыкчылыктарын ажырата билүү, компетенциясына кирген маселелерди коё билүү жана чечимдерди өз убагында кабыл алуу; 

- алынган маалыматты талдап-иликтей билүү жана иштеп чыгуу; 

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө так жана сабаттуу чагылдыра билүү

- иш боюнча каттарды, кызматтык документтерди түзө билүү көндүмдөрүнө ээ болуу;  

 

Кошумча талаптар: 

- иш милдеттерин сапаттуу аткаруу; 

- айкын тапшырмалардын аткарылыш мөөнөттөрүн сактоо; 

- кесиптик билимин дайыма өркүндөтүү, иш процессинде ээ болгон маалыматтын купуялуулугун сактоо, жетекчиликтин тиешелүү уруксаты жок маалыматтын ачыкка чыгышына жана басма сөзгө жарыяланышына жол бербөө

- улуттук банктын аброюн жогорку деңгээлде сактоо, анын атына моралдык же материалдык зыян алып келиши мүмкүн болгон иш-аракеттерге жана сөздөргө жол бербөө

- улуттук банктын кызматкерлеринин кызматтык этика ченемдери кодексин, эмгек тартибин, ички күн тартибиндеги эмгек эрежелерин, өрткө каршы коопсуздук эрежелерин, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасын сактоо; 

- улуттук банктын мүлкүн сактоону камсыз кылуу. 

 

Талап кылынган жеке сапаттар: 

- жоопкерчиликтүү

- ийкемдүү

- кесиптештери жана башка адамдар менен оңой тил табыша билүү

- баштаган ишти аягына чыгара билүү

 

Документтер 2017-жылдын 28-апрелинин саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, каб. №117/1. 

 


 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ош областтык башкармалыгынын башкы бухгалтердин укугунда улук бухгалтердин 

бош турган кызмат ордуна талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- областтык башкармалыктын финансылык чарбалык ишмердүүлүгүнүн жана бухгалтердик эсебин уюштуруу, материалдык, финансылык колдонууларды үнөмдөөнү көзөмөлдөө

- кесиптик билимди өнүктүрүү, көзөмөлдөө, кесиптик ишке тийиштүү мыйзамдарды , ченемдик, укуктук актыларды окуп чыгуу. 

- кызматтык ишти сапатуу аткаруу жана тапшырма аткаруу мөөнөтүн сактоо.  

- жетекчиликтин, тышкы аудитордун жана эсеп палатасын суранчы боюнча маалыматтарды камсыз кылуу.  

- кызматтык милдеттерди аткарууда купуялуулук, коопсуздук режимдин, акча каражаттардын жана товардык, материалдык баалуулуктардын, кызматтык маалыматтардын сакталышын камсыз кылуу. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлеринин ички кызматтык тартиптерин, эрежелерин, кызматкерлердин кодексинин ченемдерин жана областтык башкармалыктагы өрт коопсуздугу боюнча тартип жана нормаларды, эмгек коргоо боюнча эрежелерди сактоо. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тартиптери, процедуралары, иш кызматтары боюнча каражаттарды сактоо, финансылык тартип бузуунун алдын ала эскертилүүсү боюнча чараларды көрүү үчүн сунуштарды даярдоо. 

- бухгалтердик эсеп, баланс, отчеттор жана областтык башкармалыктагы финансылык чарбалык иштер боюнча мыйзамдарды, ченемдик жана укуктук актыларды билүүсү

- эл аралык стандарттык финансылык отчетторду билүүсү 

- улуттук банктын жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн негизги уюштуруу иштерин жана ички тартип тескөөнү жана негизги эмгек уюштуруу иштерин билүүсү 

 

Квалификациялык талаптар:  

- жогорку экономикалык билимге ээ болушу зарыл;  

- адистиги: экономист, бухгалтер;  

- банк мекемелеринде 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы болуусу; 

- жалпы иш тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес болуусу; 

- милдеттүү түрдө мамлекеттик жана официалдык тилди билүүсү

- командада иштей билүүсү

- компьютерде иштей билүүсү жана башка офис техникаларынан тажрыйбалуу колдонууну билүүсү

- өзүнүн оюн сабаттуу түшүндүрүп айта, жаза билүүсү

 

Документтер 2017-жылдын 4-майынын саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Чуй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнүн № 117/1 бөлмөсүнө же (0312) 669018 телефондоруна; 

- Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө № 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгына түздөн-түз же (03222) 7 55 42 телефондору аркылуу кайрылууга болот. 

 


 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ош областтык башкармалыгынын Акча жүгүртүү бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке кызматкерлерди тартуу үчүн ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- областтык башкармалыктын жүгүртүү кассасынан жооп берүүгө милдетенип алган баалуулуктардын сакталуусун жана эсепке алууну камсыз кылуу; 

- кассадагы улуттук валютанын банкноталарын жана монеталарын, кайрадан эсептөөнү жүзөгө ашыруу. 

- улуттук валютанын жараксыз банкноталарын/тыйындарын азыркы убакта күчүнө ээ болгон нускамаларын жана жол-жоболорго ылайык, жарактуу улуттук валютанын банкноталарына/тыйындарына алмаштыруу. 

- кассадагы банкноталарды/тыйындарды иретке келтирүү,улуттук валютанын шектүү банкноталарын табуу жана азыркы убакта күчүнө ээ болгон жол-жоболорду колдонуу. 

- КРУБнын ички процедураларына, инструкцияларына ылайык монеталардын жана банкноттордун коргоо белгилерин, жарамдуулугун, асыл нускасын аныктай билүүсү

- Областтык башкармалыгынын банкнотторго жана башка баалуулуктарга текшерүү жүргүзүү жана аларды өткөрүп берүү- кабыл алууда катышуусу 

- Областык башкармалыктын кассасына түшкөн улуттук валютанын акчалай белгилерине төлөм кудуреттүүлүк жана түп нускалык экспертизасын жүргүзүү

 

Квалификациялык талаптар:  

- жогорку же атайын орто билимге ээ болуусу; 

- финансы-банк тутумунда 3 жылдан кем эмес эмгек стажы же банк тутумунда 2 жылдан кем эмес эмгек стажы;  

- мамлекеттик жана официалдуу тилди милдеттүү түрдө билүүсү

- компьютерде иштей билүүсү (MS Word, MS Excell программалары менен). 

 

Жеке сапаттары: 

- кыйын учурларда чечим кабыл ала билүүсү жана талаптын өзгөрүүсүнө жараша шартка ийкемделүүсү

- өзүнүн оюн жазуу түрүндө жана ооз эки түрдө даана сабаттуу жеткире билүүсү

 

Документтер 2017-жылдын 4-майынын саат 17.00дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Чуй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнүн № 117/1 бөлмөсүнө же (0312) 669018 телефондоруна; 

- Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө № 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгына түздөн-түз же (03222) 7 55 42 телефондору аркылуу кайрылууга болот.