> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Улуттук банк Башкармасынын  

эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2017-жылга

КАРАЛГАН ГРАФИГИ

Отурумдун өткөрүү датасы* 

Маселенин аталышы 

27-февраль 

1. 2016-жылдын IV чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама) 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

27-март 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

29-май 

1. 2017-жылдын I чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама) 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

26-июнь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

28-август 

1. 2017-жылдын II чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама) 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

25-сентябрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

27-ноябрь 

1. 2017-жылдын III чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама) 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

25-декабрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу 

___________________________

*Эгерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурум өткөрүлгөн күн Кыргыз Республикасында жумуш күн эмес болсо, отурум кийинки жумуш күнү өткөрүлөт.