> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2018-жылга  

КАРАЛГАН ГРАФИГИ 

 

Отурумдун өткөрүү датасы* 

 

Маселенин аталышы 

26-февраль 

1. 2017-жылдын IV чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

26-март 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

28-май 

1. 2018-жылдын I чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

25-июнь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

27-август 

1. 2018-жылдын II чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

24-сентябрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

26-ноябрь 

1. 2018-жылдын III чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

24-декабрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

*Эгерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурум өткөрүлгөн күн Кыргыз Республикасында жумуш күн эмес болсо, отурум кийинки жумуш күнү өткөрүлөт.