> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дизель-генератор жабдууларын сатып алуу боюнча техникалык талаптар өзгөртүүнүн негизинде тендердик сунуштардын кабыл алуунусу 14-календардык күнгө узартылып, 2017-жылдын 11 -августунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат. 

Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 11 -августунда саат 14:00дө ачылат, дареги: Бишкек шаары, Чуй пр., 168. 

Өзгөртүлгөн техникалык талаптарды алуу үчүн жана суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тынымсыз азыктандыруу булактарын (ИБП) жана аккумулятордук батареялуу модулдарды (АБМ) тендердик негизинде сатып алуу боюнча тендер өткөрөт: 

Тендер алдындагы жолугушуу 2017-жылдын 04- авгутстунда саат 14:00дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Тендердик документтерди 2017-жылдын 18-августунда саат 17:30гө чейин тапшырууга болот. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 23-августунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 23-августунда саат 14:00 дө ачылат дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы авиабилеттерине алдын ала талап жөнөтүп, тариздетүү жана жеткирилип берилишин камсыз кылуу кызмат көрсөтүүсүн тендер аркылуу сатып алуу боюнча ачык республикалык тендер өткөрөт. 

Тендердик документтер 2017-жылдын 1-августуна чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дарегинен алууга болот. 

Тендер алдындагы конференция 2017-жылдын 28-июлунда саат 15:00 дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 4-августунун саат 15:00 гө чейин кабыл алынат. Мөөнөтүнөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 4-августунда саат 15:00 дө ачылат. 

Бардык маселелер боюнча жооп алуу үчүн: +996 312 66 91 53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Дизель-генератор жабдууларын сатып алуу боюнча тендер өткөрөт. 

Тендер алдындагы жолугушуу 2017-жылдын 14 - июлунда саат 14:00дө өткөрүлөт дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 105/1. 

Тендердик документтерди 2017-жылдын 24- июлуна саат 14:00гө чейин тапшырууга болот. 

Тендердик сунуштар 2017-жылдын 27 -июлунда саат 14:00гө чейин кабыл алынат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 27 -июлунда саат 14:00дө ачылат. 

Суроолорго жооп алуу үчүн +996 312 66 91 53 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы таңычактоочу материалдарды сатып алуу боюнча төмөнкү 3(үч) лоттон турган ачык республикалык тендер өткөрөт: 

1-лот Вакуум пакеттер жана полипропилен тасма; 

2-лот Индикатордук пластик пломбалар; 

3-лот Таңычактоочу (бандероль) тасма.  

Тендердик документтер 2017-жылдын 17-июлу саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча берилет.  

Тендер алдындагы конференция 2017-жылдын 7-июлунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча өтөт.  

Тендердик сунуштар Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча 2017-жылдын 21-июлу саат 14:00гө чейин кабыл алынат. Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган тендердик сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Тендердик сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 21-июлунда саат 14:00дө Улуттук банк, Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

автоунааларды сатуу боюнча ачык тоорук (аукцион) өткөрөт: 

 

Катар № 

Автоунаанын маркасы 

Чыгарылган жылы 

Мамлекеттик номери 

Башкы баасы 

(сом)  

Гарантиялык төлөм өлчөмү (сом) 

Автоунаа турган жери 

Тойота-Хайс кичи автобусу 

1998 

872 BS 

178 500  

10 000 

Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1.  

Тойота-Хайс кичи автобусу 

1998 

873 BS 

176 400 

10 000 

Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1.  

ВАЗ-11193 (Лада-Калина) 

2007 

09-33 IB 

96 600 

9 660 

Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1.  

 

Тоорук (аукцион) өткөрүлүүчү күн: 2017-жылдын 27-июлунда саат 10.00дө.  

Төлөм түрү: нак жана эмес эсептешүү аркылуу

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001. 

Тоорук өткөрүлүүчү жер: Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1. 

Билдирмелерди тапшыруу мөөнөтү: 2017-жылдын 26-июлунда саат 15.00гө чейин гарантиялык төлөмдү төлөө менен. 

Сатуучунун дареги жана байланыш телефон номери: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. тел. 66-92-87; 0552-55-64-44, 0556-88-00-56. 

Автоунааларды 2017-жылдын 25-июлуна чейин Бишкек шаары, Киев көчөсү 58/1 дареги боюнча саат 9.00дөн 17.30га чейин карап көрүп, билдирме формасын алууга болот.