> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана алардын филиалдарынын  

2017-жылдын 31 - июлга карата абал боюнча тизмеси 

  

№ 

Банктын аталышы 

Почта дареги, телефон 

Банктын Төрагасынын (Филиалдын жетекчесинин 

аты-жөнү

Филиал-дарынын саны 

Электрондук почта, веб-сайт 

1.  

"Азия Банкы" ЖАК 

720016, Бишкек ш., 

ЭЭА "Бишкек", Мира пр.,303, т.551182 

Атакишиева Земфира Акишовна 

bankasia@bankasia.kg www.bankasia.kg  

2.  

"Айыл Банк" ААК 

720011, Бишкек ш,  

Пушкин көчөсү, 50, т.665278  

Акимов Мурат Кудайбергенович 

32 

aiylbank@infotel.kg 

www.ab.kg 

3.  

"БАКАЙ БАНК" ААК 

720001, Бишкек ш., Исанов көчөсү, 77, т.610242 

Уманкулов Аалы Болотович 

bank@bakai.kg  

4.  

"БТА Банкы" ЖАК 

720040, Бишкек ш., 

Москва көчөсү, 118, т.905050  

Кунакунов Мурат Керимжанович  

14 

info@bta.kg  

www.bta.kg 

5.  

"Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы" ЖАК 

720001, Бишкек ш., 

Чүй пр., 245, 2,3 кабат, т.610610  

Лютфуллах Шевки Сарылар 

13 

dkib@demirbank.kg www.demirbank.kg  

6.  

"Дос-Кредобанк" ААК 

720001, Бишкек ш., 

Исанов көчөсү, 81-83, 2,3 кабат, т.692777 

Бапа уулу Кубанычбек 

10 

office@doscredobank.kg 

www.doscredobank.kg 

7.  

"Кыргызкоммерцбанк"  

ААК 

720021, Бишкек ш., 

Шопоков көчөсү,101,  

т.333000 

Айбалаев Алмаз Маматович 

bishkek@kg.kkb.kz 

8.  

"Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН" ААК  

720033, Бишкек ш., 

Тоголок Молдо көчөсү, 54 а, т.615364 

Илебаев Нурдин Эмильевич 

35 

cbk@cbk.kg  

www.cbk.kg 

9.  

"Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы" ЖАК 

720040, Бишкек ш., Эркиндик бул., 21,  

т.620101 

Кванг Янг Чой  

17 

Kicb@kicb. net www.kicb.net  

10.  

" Евразиялык Сактык Банкы" ААК 

720021, Бишкек ш., Ибраимов көчөсү, 40/1 Боконбаев көчөсү, 59/1, т.389191 

М.а. Шапаков Кубанычбек Женишбекович 

office@esb.kg 

www.esb.kg 

11.  

"РСК Банк" ААК  

720010, Бишкек ш., 

Жаш Гвардия бул., 38а, т. 656746  

Оморкулов Азизбек Пазылбаевич 

51 

info@rsk.kg www.rsk.kg 

12.  

ЖАК АКБ "Толубай"  

720040, Бишкек ш., 

Уметалиев көчөсү, 105, т. 392392 

Чекошев Айбек Мелисканович  

reception@tolubaybank.kg  

www.tolubaybank.kg 

13.  

"ФинансКредитБанк КАБ" ААК 

720021, Бишкек ш., Абдрахманов көчөсү, 105, т. 303014 

Жакыпов Манас Жакыпович 

fkb@fkb.kg 

www.fkb.kg 

14.  

"Халык Банк Кыргызстан" ААК 

720033, Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 390, т.614128 

Кабулов Айкын Темиртасович  

 halyk@halykbank.kg 

www.halykbank.kg 

15.  

"ЭкоИсламикБанк" ЖАК 

720031, Бишкек ш., Геологиялык кичи көчөсү, 17, т.543582  

Каленбаев Нурбек Кадырбекович 

bm@ecobank.kg  

v.konovalova@ecobank.kg  

16.  

"Оптима Банк" ААК 

720070, Бишкек ш., 

Жибек Жолу көчөсү, 493, т.374747 

Капышев Бейбут Сапаргалиевич 

18 

bank@optimabank.kg 

www.optimabank.kg 

17.  

"Капитал Банк" ААК 

720017, Бишкек ш., Москва көчөсү, 161, т.313030 

Булатов Эрмек Кубанычбекович 

office@capitalbank.kg www.capitalbank.kg  

18.  

ААК "Росинбанк"  

720040, Бишкек ш., Москва көчөсү, 80/1, т. 313173 

Немеринский Евгений Александрович 

13 

call-center@rib.kg 

www.rib.kg 

19.  

«Бай-Түшүм» Банкы ЖАК 

720001, Бишкек ш., Үмөталиев көчөсү, 76, т: 900464 

Шамшиева Гульнара Жаманкуловна 

baitushum@baitushum.kg 

www.baitushum.kg 

20.  

Пакистан улуттук банкынын Бишкек филиалы  

720021, Бишкек ш., Москва көчөсү, 84, т. 624721 

Мухаммад Амин 

nbp@nbp.kg 

www.nbp.kg 

21.  

РК "АМАНБАНК" ААК 

720040, Бишкек ш., 

Тыныстанов көчөсү, 249, т.905300 

Абиров Нурбек Асылбекович 

15 

bank@amanbank.kg  

www.amanbank.kg    

22.  

"Кыргыз-Швейцариялык Банк" ЖАК  

720001, Бишкек ш., Байтик Батыр көчөсү, 68. т. 543424 

Качкеев Мурас Рысбекович 

bank@ksbc.kg www.ksbc.kg

23.  

"ФИНКА Банкы" ЖАК 

720021, Бишкек ш., Шопоков көчөсү, 93/2, т.440440  

Черикбаева Маргарита Шаимовна 

24 

finca@finca.org.kg www.finca.kg 

24.  

 

“Чанг Ан Банк” ААК 

Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү, 48/1/ 

т.250652 

Акматов Азамат Джусупбекович 

info@changan.kg 

www.changan.kg 

25.  

“Компаньон Банкы” ЖАК 

Бишкек ш., Шота Руставели көчөсү, 62. 

Т. 979979 

М.а. Жумабаев Эркин Алтымышевич 

17 

office@kompanion.kg 

www.kompanion.kg  

 

Коммерциялык банктардын лицензияларынын 2017-жылдын 31 - июлга карата абал боюнча реестри (Банктык операцияларды жүзүгө ашырууга укук берген лицензияда көрсөтүлгөн операциялардын тизмеси 1

 

№ 

Банктын аталышы 

Берилген банктык лицензияларды реестрге киргизүү күнү 

Улуттук валютадагы банктык операцияларды жүргүзүүгө укук берген лицензиядагы чектөөлөр болгон лицензиянын номери 

Четөлкө валютасындагы банктык операцияларды жүргүзүүгө укук берген лицензиядагы чектөөлөр болгон лицензиянын номери 

Баалуу металлдар операцияларды жүзөгө ашырууга укук берген лицензиянын номери жана датасы 

Электрондук акчаны чыгаруу укугуна лицензиянын номери жана датасы 

Финансылык маалыматты кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензиянын номери жана датасы

1.  

"Кыргызкоммерцбанк" ААК  

1991 жылдын 13-декабры  

010 

010/1  

010/2, 

 

2016-жылдын 12-февралындагы тартып чектөөлөр бар

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат.  

_  

_  

2.  

"Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН" ААК  

1991 жылдын 27-декабры  

014 

014/1  

014/2,  

2016-жылдын 15-июнунан тартып чектөөлөр бар6 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

_  

3.  

"Оптима Банк" ААК 

1992 жылдын 7-майы  

018 

018/1  

_  

_  

_  

4.  

"Кыргыз-Швейцариялык Банк" ЖАК

1992 жылдын 7-майы  

020 

020/1 

_  

5.  

"Капитал Банкы" ААК

1995 жылдын 30- октябры  

030 

030/1 

030/2, 

 

2015-жылдын 24-декабрындан тартып чектөөлөр бар

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат.  

_  

_  

6.  

РК "АМАНБАНК" ААК 

1991 жылдын 17-майы  

031 

031/1  

_  

7.  

АКБ "Толубай" ЖАК2  

1996жылдын 24-январы  

032 

032/1,  

2002-жылдын  

25-декабрынан тартып чектөөлөр бар(Туунду финансы инструменттери менен операцияларды жүзгүзүү

032/2 

 

2016-жылдын 30-ноябрынан тартып чектөөлөр бар

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат 

_  

_  

8.  

"РСК Банк" ААК 

1996 жылдын 25-июлу  

033 

033/1  

_  

_  

9.  

"Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы" ЖАК 

1997 жылдын 2-майы  

035 

035/1  

_  

_  

035/5 

2017-жылдын 

11-январы 

10.  

"БТА Банкы" ЖАК 

1996 жылдын 29-ноябры  

036 

036/1  

036/2 

 

2016-жылдын 14-сентябрынан тартып чектөөлөр бар

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат 

036/4 

 

2016-жылдын 14-сентябры 

_  

11.  

"Дос-Кредобанк" ААК 4  

1997 жылдын 18-июну  

037 

2002-жылдын 1-январынан тартып чектөөлөр бар 

1.2. Камсыздоосуз кредиттерди жана башка кредит алмаштыруучуларды берүүгө

 

Жогорудагы чектөө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасы тарабынан 2013-жылдын 29-майында 16/9 номеринде кабыл алынган токтомуна ылайык, 2013-жылдын 29-майынан тартып төлөм карттарын пайдалануу менен эмгек акы долбоорлорунун алкагында гана кредиттерди жана кредитти алмаштыруучуларды берүүгө жайылтылбайт 

 

1.6. Камсыздоосуз векселдерди жана башка кредит алмаштыруучуларды берүүгө

1.8. Камсыздоосуз векселдерди берүүгө

1.10. Камсыздоосуз гарантияларды берүүгө

 

Мындан тышкары,  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  2007-жылдын 25-июлундагы №36/2 токтому менен башкарманын 2003-жылдын 16-апрелиндеги №13/3 токтомунун "жеке адамдардан жаңы депозиттерди кабыл алууга" чектөөлөрдү караган 6-пункту күчүн жоготту деп таанылсын. 

037/1 

2002-жылдын 1-январынан тартып чектөөлөр бар   

1.2. Камсыздоосуз кредиттерди жана башка кредит алмаштыруучуларды берүүгө;  

1.6. Камсыздоосуз векселдерди жана башка кредит алмаштыруучуларды берүүгө;  

1.8. Камсыздоосуз векселдерди берүүгө;  

1.10. Камсыздоосуз гарантияларды берүүгө;  

1.12. Туунду финансы инструменттери (деривативдери) менен операцияларды жүзөгө ашырууга. 

  

Мындан тышкары,  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  2007-жылдын 25-июлундагы №36/2 токтому менен башкарманын 2003-жылдын 16-апрелиндеги №13/3 токтомунун "жеке адамдардан жаңы депозиттерди кабыл алууга" чектөөлөрдү караган 6-пункту күчүн жоготту деп таанылсын. 

037/4 

 

2016- жылдын 16-марты 

_  

12.  

"ЭкоИсламикБанк" ЖАК  

1998 жылдын 10-марты  

040 

040/1  

_  

13.  

" Евразиялык Сактык Банкы"  ААК 

1998 жылдын 17-ноябры   

041 

041/1  

_  

_  

_  

14.  

"Азия Банкы" ЖАК 

1998 жылдын 17-ноябры  

042 

042/1  

_  

15.  

"БАКАЙ БАНК" ААК 

1998 жылдын 29-декабры  

043 

043/1  

043/2 

 

2016-жылдын 15-июнунан тартып чектөөлөр бар6 

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат. 

043/4 

 

2017- жылдын 26-апрели 

_  

16.  

"Халык Банк Кыргызстан" ААК  

1999 жылдын 13-апрели  

044 

044/1  

_  

_  

17.  

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы   

2000 жылдын 24-апрели  

045 

045/1  

2000-жылдын 24-апрелинен тартып чектөөлөр бар:  

1.12. Туунду финансы инструменттери (деривативдери) менен операцияларды жүзөгө ашырууга.   

_  

18.  

"Кыргыз инвестициялык-кредит банкы" ЖАК 

2001 жылдын 10-июлу  

046 

046/1  

_  

046/4 2015- жылдын 16-сентябры 

_  

19.  

"ФинансКредитБанк КАБ" ААК 

2005 жылдын 30-декабры 

047 

047/1  

_   

_  

20.  

"Айыл Банк" ААК  

2006 жылдын 27-декабры 

048 

048/1 

048/2 

 

2016-жылдын 27-апрелинен тартып чектөөлөр бар

 

Банк аффинаждалган баалуу металлдардан даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген (чыгарылган) өлчөнгөн куймалар менен операцияларды жүзөгө ашыра алат.  

048/4 

 

2017- жылдын 31-майы 

_  

21.  

"Росинбанк" ААК 

2010 жылдын 24-декабры 

049 

049/1 

_  

22.  

"Бай-Түшүм " Банкы ЖАК 

2012 жылдын 13-ноябры 

050 

050/1 

050/4 

 

2015-жылдын 28-октябры 

_  

23.  

"ФИНКА Банкы" ЖАК 

2015 жылдын 3-марты 

051 

051/1 

051/4 

 

2016-жылдын 25-майы 

_  

24.  

“Чанг Ан Банк” ААК 

2015-жылдын 7 октябры 

052 

052/1 

_  

25.  

“Компаньон Банкы” ЖАК 

2016-жылдын 11 январы 

053 

053/1 

053/4 2016-жылдын 1-июну 

_  

1 Банктык операциялардын тизмеси  1-тиркемеде көрсөтүлгөн  

2 - Эскертүү: Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 25-декабрындагы №51/12, 51/13, 51/15 жана 2006-жылдын 19-июлундагы №20/6 токтомдорун караңыз   

3 Туунду финансы инструменттери менен операцияларды жүзгүзүүгө.  

4 Эскертүү: Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы № 36/2 токтомун караңыз.   

5 Банктар реабилитацияланыштарына байланыштуу коммерциялык банктардын лицензияларынын реестрине кайрадан киргизилген. 

6 Баалуу металлдар менен банк операцияларын жүргүгүү укугуна берилген лицензияга карата чектөөлөр. 

 

 

1-тиркеме  

  

Банктык операцияларды жъргүзүүгө укук берген лицензияда көрсөтүлгөн операциялардын тизмеси 

  

1.Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында төмөндө келтирилген банктык операцияларды жүзөгө ашырууга укуктуу:   

1. аманатчы менен макулдашылган шартта депозиттерди өз атынан тартууга;   

2. карыз алуучу менен макулдашылган шартта өздүк же тартылган каражаттарды өз атынан жайгаштырууга;   

3. жарандардын жана юридикалык жактардын эсептерин ачууга жана жүргүзүүгө;  

4. корреспонденттик мамилелерди өзалдынча белгилөөгө;   

5. кардарлардын жана корреспондент банктардын тапшырмасы боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууга жана аларды кассалык тейлөөгө;  

6. кредиттик жана төлөм карттарын кошо алганда, төлөм документтерин чыгарууга, сатып алууга, төлөөгө, кабыл алууга, сактоого жана тастыктоого (чектер, аккредитивдер, векселдер ж.б. документтер);  

7. карыздык милдеттенмелерди (факторинг) сатып алууга жана сатууга жана жёнёкёй жана которулмалуу (форфейтинг) векселдерди эсепке алууга;   

8. карыздык баалуу кагаздарды беръъгё (депозиттик сертификаттар, облигациялар, жёнёкёй векселдер);  

9. финансы лизинги боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга;   

10. банктык гарантияларды беръъгё. 

 

 

Четёлкё валютасында банктык операцияларды жъргъзъъгё укук берген лицензиядагы операциялардын тизмеси 

 

1. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, четёлкё валютасында тёмёндё келтирилген банктык операцияларды жъзёгё ашырууга укуктуу:  

1. аманатчы менен макулдашылган шартта, депозиттерди ёз атынан тартууга;   

2. карыз алуучу менен макулдашылган шартта, ёздък же тартылган каражаттарды ёз атынан жайгаштырууга;   

3. жарандардын жана юридикалык жактардын эсептерин ачууга жана жъргъзъъгё;   

4. корреспонденттик мамилелерди ёзалдынча белгилёёгё;   

5. кардарлардын жана корреспондент банктардын тапшырмасы боюнча эсептешъълёрдъ жъзёгё ашырууга;   

6. кредиттик жана тёлём карттарын кошо алганда, тёлём документтерин чыгарууга, сатып алууга, тёлёёгё, кабыл алууга, сактоого жана тастыктоого (чектер, аккредитивдер, векселдер жана башка документтер);   

7. карыздык милдеттенмелерди (факторинг) сатып алууга жана сатууга жана жёнёкёй жана которулмалуу (форфейтинг) векселдерди эсепке алууга;   

8. карыздык баалуу кагаздарды беръъгё (депозиттик сертификаттар, облигациялар, жёнёкёй векселдер);  

9. финансы лизинги боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга;   

10. банктык гарантияларды беръъгё;   

11. ёзънън жана кардардын атынан нак жана нак эмес четёлкё валюталарын сатып алууга жана сатууга; 

12. туунду финансы инструменттери (деривативдери) менен операцияларды жъзёгё ашырууга. 

  

  

Баалуу металлдар менен операцияларды жъргъзъъгё укук берген лизензияда кёрсётългён, операциялардын тизмеси 

 

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, баалуу металлдар менен (банктык алтын, къмъш, платина жана жогорку сапаттагы аталган металлдардан жасалган монеталар гана) тёмёндё келтирилген банктык операцияларды жъзёгё ашырууга укуктуу:   

1.1. металл эсеби менен иш алып баруу жана коммерциялык банктардан, юридикалык жактардан жана жеке адамдардан өз атынан макулдашылган мөөнөттөргө баалуу металлдарды тартуу; 

1.2. башка банктарда ачылган металл эсептерине өз атынан макулдашылган мөөнөттөргө баалуу металлдарды жайгаштыруу; 

1.3. банктарга баалуу металлдарда кредиттерди берүү жана банктардан баалуу металлдарда кредиттерди алуу; 

1.4. баалуу металлдарды күрөөгө алуу менен кредиттерди берүү

1.5. кардардын атынан жана кардардын эсебинен баалуу металлдарды сатып алууну жана сатууну жүзөгө ашыруу; 

1.6. өз атынан жана өз эсебинен баалуу металлдарды сатып алууну жана сатууну жүзөгө ашыруу; 

1.7. нумизматикалык (коллекциялык) монеталарды (алтын, күмүш, платина) сатып алуу жана сатууну жүзөгө ашыруу;  

1.8. баалуу металлдарды сатып алуу - сатуу боюнча мөөнөттүү (форварддык) бүтүмдөргө келишүү

 

 

 

 

Кыргыз Республикасындагы четөлкө банктарынын өкүлчүлүктөрүнүн 2017-жылдын 31 - июлга карата абал боюнча тизмеси 

 

№ 

Банктын аталышы 

 

Почта дареги 

Байланыш телефону 

Өкүлчүлүктүн жетекчисинин аты-жөнү 

1.   

Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттер аралык Банктын Өкүлчүлүгү  

07.08.1997ж. 

720040, Бишкек ш.,  

Московская көчөсү, 189а  

976551,  

976552  

Сарбагишев Нурлан 

Бердибекович  

  

 

Кыргыз Республикасынын жоюлуп жаткан банктарынын 2017-жылдын 31 - июлга карата абал боюнча тизмеси (Атайын администратор Банктарды кайра өзгөртүп түзүү жана карыздарды реструктуризациялоо боюнча Агентство (DEBRA): 

 

№ 

Банктын аталышы 

Атайын администратордун өкүлүнүн аты-жөнү 

Дареги 

Телефон 

1. 

"АзияУниверсалБанк" ААК 

Зулпуев Саидбек Мейраждинович 

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 114   

66-13-01 

62-70-09 

2. 

ААК Инвестбанк "Ысык-Көл"   

Зулпуев Саидбек Мейраждинович 

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 114   

66-13-01 

3.  

"Манас Банкы" ЖАК 

Зулпуев Саидбек Мейраждинович 

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 114   

66-13-01 

 

 

Кыргыз Республикасынын лицензиялары кайтарылып алынган коммерциялык банктарынын тизмеси   

 

№ 

Банктын аталышы 

Дареги 

Ыйгарым укуктуу орган 

Лицензия кайтарып алынган күн 

1.  

ААК "Ак Банк" 

Бишкек ш., 

Жумабек көчөсү, 203, т.211777 

Шаршекеева Каныш Шаршекеевна – 

банктын убактылуу администратору 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2005 жылдын 31-октябрынын № 33/1 токтому 

2.  

ЦАБСиРдин Бишкектеги филиалы 

Бишкек ш., Уметалиев көчөсү, 7 

Абдраимов Эрлан Чоробекович убактулуу башкаруучу  

Казах Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2002 жылдын 15-июлдун № 268 токтому