> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын микрофинансылык компанияларынын  

2017-жылдын 19-апрелине карата абал боюнча реестри 

 

 

№ 

КРУБ лицен-зиянын № 

Берилген датасы 

КР Адилет министрилигинин күбөлүгү (№, дата) 

ОКПО коду 

Микрофинансылык компаниянын аталышы 

Юридикалык дареги 

(Айкын дареги) 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин аты-жөнү 

30.05.2012 

109778-3301-ЖАК, 22.05.2012 

26811807 

«ИНКОМ» МФК» ЖАК 

Бишкек ш., Киев көч.,  

155-үй, 3-бат. 

0312 39-16-34,  

0555 39-16-34,  

0772 39-16-34. 

office@incom.kg, daniiar1983@gmail.com,  

www.incom.kg 

М.а. Карабаев Урмат Мурзакулович 

01.03.2013 

58663-3301-ААК, 19.02.2013 

24552081 

ААК МФК "Салым Финанс" 

Бишкек ш.,  

Манас пр., 40. 

0312 31-16-09 mirlan@salymfinance.kg  

Кулов Мирлан Темирланович 

20.10.2014 

89578-3307-ААК, 09.10.2014 

22250602 

ААК МФК «АБН» 

Бишкек ш., 4 мкр., 35/1 

0312 51-11-51 

www.abn.kg; info@abn.kg 

Таранчиева Мария Токбаевна 

08.09.2015 

122421-3300-ЖАК, 20.08.2015 

27704568 

ЖАК МФК «АИМ Кредит» 

Бишкек ш., Тоголок Молдо көч., 28-үй, офис №4. 

0312 29-96-93,  

0312 91-09-10. 

www.aimcredit.kg  

Акунова Айдай Таалайбековна 

10 

05.04.2016 

137833-3301-ЖАК 25.03.2016 

28774080 

ЖАК МФК «Аю Финанс» 

Бишкек ш., Токтогул көч., 126. 

(0312) 623717 

ayu.finans@mail.ru 

Мамбетов Кубан Сатындиевич 

11 

19.08.2016 

131010-3300-ЗАО от 19.07.2016 

28485238 

ЗАО МФК "Алма Кредит" 

Бишкек ш., Медеров көч., 117 үй, (Бишкек ш., Манас көч., 41 а 

(0312) 89-86-33 

Ормотоев Эрмек Джакшылыкбекович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында кошумча операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясы бар микрофинансылык 

компанияларынын  

2017-жылдын 31-мартына карата абал боюнча реестри 

 

 

№ 

п/п 

КРУБ лицен-зиянын № 

Берилген датасы 

КР Адилет министрилигинин күбөлүгү (№, дата) 

Микрофинансылык компаниянын аталышы 

Жүргүзгөн операциялар 

Дареги 

Телефону 

006/1 

24.09.2014 

58663-3301-ААК, 19.02.2013 

ААК МФК "Салым Финанс" 

Чет өлкө валютасында: 1.1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү

1.3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг); 

1.4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы нормативинен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү

1.5) чет өлкө валютасын өз атынан сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш.,  

Манас пр., 40. 

(0312) 31-16-09 

005/1 

10.06.2015 

109778-3301-ЖАК, 22.05.2012 

«ИНКОМ» МФК» ЖАК 

Чет өлкө валютасында: 

1.1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү

1.3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг); 

1.4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы нормативинен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү

1.5) чет өлкө валютасын өз атынан сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш., Киев көч.,  

155-үй, 3-бат. 

(0312) 39-16-34 

008/1 

21.01.2016 

122421-3300-ЖАК, 20.08.2015 

ЖАК МФК «АИМ Кредит» 

Чет өлкө валютасында: 1.1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү

1.5) чет өлкө валютасын өз атынан сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш., Тоголок Молдо көч., 28-үй, офис №4. 

0312 29-96-93,  

0312 91-09-10. 

www.aimcredit.kg  

011/1 

19.08.2016 

131010-3300-ЖАК, 19.07.2016 

«Алма Кредит» МФК ЖАК 

Чет өлкө валютасында: 1.1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;  

1.3) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг);  

1.4) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү;  

1.5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу. 

г. Бишкек, ул. Медерова, д.117 

(0312) 89-86-33 

010/1 

21.10.2016 

137833-3301-ЖАК, 25.03.2016 

“Аю Финанс” МФК” ЖАК 

5) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу. 

Бишкек ш., Токтогул көч., 126 

(0312) 62-37-17 

ayu.finans@mail.ru