> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  Кредиттик каражаттардын банктар аралык рыногу

Кредиттик каражаттардын банктар аралык рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы РЕПО-операциялары Улуттук валютадагы кредиттер Чет өлкө валютасындагы кредиттер
сделкалар резиденттердин арасында сделкалар нерезиденттер менен
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
20.04.2017 - - - - - - - - - 0.50 1 356.01 1.00
19.04.2017 1.00 20.06 2.00 - - - - - - - - -
18.04.2017 - - - 2.50 90.00 29.00 - - - - - -
17.04.2017 1.00 49.35 2.00 - - - - - - - - -
14.04.2017 1.00 13.06 3.00 - - - - - - - - -
13.04.2017 - - - - - - - - - 0.50 1 369.11 5.00
11.04.2017 - - - 1.80 20.00 30.00 - - - - - -
05.04.2017 - - - 1.50 39.07 7.00 - - - 0.65 1 608.14 1.00
04.04.2017 1.80 18.17 36.00 - - - - - - - - -
03.04.2017 1.00 5.07 7.00 - - - - - - - - -
31.03.2017 1.50 9.21 28.00 - - - - - - - - -
30.03.2017 - - - - - - - - - 0.83 1 216.46 1.00
24.03.2017 2.00 14.02 1.00 - - - - - - 0.84 1 155.46 3.00
23.03.2017 1.70 28.60 32.00 - - - - - - - - -
15.03.2017 - - - - - - - - - 0.90 1 108.23 1.00
13.03.2017 - - - 1.80 29.60 31.00 - - - - - -
09.03.2017 1.50 19.05 14.00 1.50 14.00 32.00 - - - 0.84 1 023.30 1.00
06.03.2017 1.50 19.05 13.56 1.50 20.00 30.00 - - - - - -
02.03.2017 - - - - - - - - - 1.17 1 532.09 1.00
01.03.2017 - - - 1.50 6.92 8.00 - - - - - -
28.02.2017 1.50 10.88 2.00 - - - - - - - - -
27.02.2017 1.75 21.44 4.46 - - - - - - - - -
22.02.2017 - - - - - - - - - 8.55 60.91 5.00
20.02.2017 1.50 19.73 2.00 2.50 90.00 28.00 - - - - - -
16.02.2017 - - - - - - - - - 9.00 70.68 1.00
15.02.2017 - - - 1.50 19.70 22.00 - - - - - -
14.02.2017 1.50 9.10 14.00 - - - - - - - - -
09.02.2017 - - - - - - - - - 8.55 73.50 1.00
03.02.2017 1.00 5.31 3.00 - - - - - - - - -
02.02.2017 - - - - - - - - - 8.55 107.84 1.00