> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  Басып чыгаруу
  1999ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын эсептик чени
 2013ж. теке айынын 25-нен кийинки Улуттук банктын эсептик чени
   XML-автоматтык жүктөө үчүн файлдар:
  Улуттук банктын эсептик чени жана овернайт чени: http://www.nbkr.kg/XML/weeklyRates.xml
  XML файлдарынын түшүндүрмөсү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Датасы % Эскертүү
27.12.2016 5.00 Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 26-декабрындагы № 50/1 токтому
29.11.2016 5.50 Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-ноябрындагы № 46/2 токтому
27.09.2016 6.00 Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 26-сентябрындагы № 38/1 токтому
30.08.2016 6.00 Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 29-августагы №36/2 токтому
28.06.2016 6.00 Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 27-июнундагы №26/1 токтому
31.05.2016 6.00 Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-майындагы №22/2 токтому
29.03.2016 8.00 Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-мартындагы № 14/1 токтому
01.03.2016 10.00 Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 29-февралындагы № 11/2 токтому