> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  Басып чыгаруу
  1999ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын эсептик чени
 2013ж. теке айынын 25-нен кийинки Улуттук банктын эсептик чени
   XML-автоматтык жүктөө үчүн файлдар:
  Улуттук банктын эсептик чени жана овернайт чени: http://www.nbkr.kg/XML/weeklyRates.xml
  XML файлдарынын түшүндүрмөсү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Эсептик чени, % Овернайт кредити, % Овернайт депозити, %
27.12.2016 5.00 6.25 0.25
29.11.2016 5.50 6.75 0.25
27.09.2016 6.00 7.25 0.25
30.08.2016 6.00 7.25 0.25
28.06.2016 6.00 7.50 0.50
31.05.2016 6.00 7.50 0.50
29.03.2016 8.00 10.00 1.00
15.03.2016 10.00 12.00 1.00
01.03.2016 10.00 12.00 3.00