> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКВнын экинчилик рыногу
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКВнын экинчилик рыногу

МКВнын экинчилик рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыьыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Келишимдин түрү:Датасы Репо-операциялар Сатып алуу-сатуу
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган пайыздык чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн) Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган пайыздык чен (%)
24.04.2017 30 200.00 1.00 4 - -
21.04.2017 28 400.00 1.00 3 - -
19.04.2017 21 100.00 1.00 2 - -
17.04.2017 51 300.00 1.00 2 - -
14.04.2017 13 600.00 1.00 3 - -
11.04.2017 - - - 21 070.00 4.00
04.04.2017 20 000.00 1.80 36 - -
03.04.2017 5 300.00 1.00 7 - -
31.03.2017 10 000.00 1.50 28 - -
24.03.2017 14 500.00 2.00 1 - -
23.03.2017 30 000.00 1.70 32 - -
09.03.2017 20 000.00 1.50 14 - -
06.03.2017 20 000.00 1.50 14 - -
28.02.2017 11 000.00 1.50 2 - -
27.02.2017 22 000.00 1.75 5 - -
20.02.2017 20 000.00 1.50 2 - -
14.02.2017 10 000.00 1.50 14 - -
03.02.2017 5 500.00 1.00 3 - -
27.01.2017 8 500.00 1.50 7 - -
04.01.2017 11 500.00 1.50 14 - -
21.12.2016 16 000.00 1.50 14 - -
15.12.2016 8 500.00 1.50 4 - -
09.12.2016 8 700.00 1.70 3 - -
07.12.2016 - - - 13 500.00 3.00
24.10.2016 14 000.00 1.50 7 - -
17.10.2016 14 000.00 1.50 7 - -
20.09.2016 - - - 49 850.00 6.40
08.09.2016 10 500.00 2.00 1 - -
27.06.2016 - - - 57 310.00 14.25
08.06.2016 50 000.00 1.00 7 - -
07.06.2016 20 000.00 2.00 3 - -
30.05.2016 20 300.00 1.50 7 - -
23.05.2016 50 000.00 1.50 14 - -
17.05.2016 - - - 19 200.00 8.90
12.05.2016 50 000.00 1.50 11 - -