> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКОнун экинчилик рыногу
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКОнун экинчилик рыногу

МКО экинчилик рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Келишимдин түрү:


Датасы Репо-операциялар Сатып алуу-сатуу
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган пайыздык чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн) Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган пайыздык чен (%)
09.06.2017 44 446.00 0.88 12 - -
06.06.2017 215 300.00 3.22 35 - -
18.05.2017 8 108.10 1.50 6 - -
11.05.2017 8 108.10 1.50 7 - -
17.04.2017 - - - 3 000.00 19.99
19.12.2016 100 000.00 1.50 2 - -
16.12.2016 40 000.00 1.50 4 - -
13.12.2016 40 000.00 1.50 3 - -
12.12.2016 70 000.00 1.50 7 - -
14.11.2016 100 000.00 1.40 2 - -
31.10.2016 111 925.40 1.90 11 - -
21.10.2016 111 925.40 1.90 10 - -
20.10.2016 18 000.00 2.00 1 - -
19.10.2016 18 000.00 2.00 1 - -
18.10.2016 35 000.00 2.00 1 - -
17.10.2016 78 000.00 2.00 1 - -
14.10.2016 30 000.00 2.00 3 - -
13.10.2016 24 000.00 2.00 1 - -
12.10.2016 22 000.00 2.00 1 - -
11.10.2016 22 000.00 2.00 1 - -
28.09.2016 18 000.00 2.00 1 - -
22.09.2016 80 000.00 1.50 14 - -
16.09.2016 40 000.00 2.00 5 - -
27.06.2016 - - - 23 000.00 15.75